Kwakzalverij van Skepsis en van de Vereniging tegen de Kwakzalverij

zaterdag, 20 februari 2016 - Categorie: Berichten Nederland

Op 11 febr. 2016 verscheen een persbericht van de Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling, met als titel:

''SMARTPHONE EN WIFI KUNNEN MENSEN ZIEK MAKEN''

Dit persbericht is op 6 websites overgenomen en wij rapporteerden daarover in:
Berichten%20Nederland/9758/_smartphone_en_wifi_kunnen_mensen_ziek_maken_
waarin links naar deze websites zijn opgenomen.

Op één van die sites staat een interview met Jan Willem Nienhuys, bestuurslid van Stichting Skepsis. In dat interview zegt hij:
''Van der Vleuten (schrijver van het persbericht) denkt dat in ons lichaam communicatie gebeurt door elektromagnetische signalen, en dat door mensen geproduceerde velden dan als stoorzender werken. Welnu, dit is volslagen onzin uit een alternatieve droomwereld.''

Dit vonden we van een zo'n ontstellende onkunde getuigen dat we hierop het volgende commentaar gaven (in bovenstaande link):
''Het bestuurlid van Skepsis weet kennelijk niet dat wij elektromagnetische wezens zijn die door elektromagnetische signalen bestuurd worden. Ons hart wordt bestuurd door elektrische signalen (te meten met een ECG) en als onze eigen signalen niet krachtig genoeg zijn, dan is er een pacemaker die de besturing kan overnemen. In onze hersenen is er een constante uitwisseling van elektrische signalen (gedeeltelijk te meten met een EEG) en als die signalen stoppen dan zijn we hersendood. Verder zit ons lichaam vol met zenuwbanen waar constant elektrische stroompjes (signalen) doorlopen. Dit alles lijkt bij Jan Willem Nienhuis onbekend te zijn. Hij zegt dat het onzin is dat communicatie in ons lichaam gebeurt door elektromagnetische signalen. ..............

Ter educatie nog het volgende, op aarde hebben we te maken met vier fundamentele natuurkrachten, de sterke en zwakke kernkracht, die voor de samenhang in atoomkernen en voor radioactiviteit verantwoordelijk zijn, de zwaartekracht en de elektromagnetische kracht. Als wij volgens Skepsis niet door elektromagnetische krachten bestuurd worden, waardoor dan wel? Heeft Skepsis misschien een nieuwe goddelijke kracht ontdekt?

Tot slot, als wij volledig bestuurd worden door elektromagnetische velden (stroompjes) dan is het niet zo revolutionair om te bedenken dat die velden en stroompjes verstoord kunnen worden door extern aangebrachte elektrische velden, net zoals één elektrische apparaat de werking van een ander elektrisch apparaat kan verstoren.

Bij dieren is het trouwens algemeen bekend en erkend dat die uiterst gevoelig kunnen zijn voor zwakke elektromagnetische velden, denk daarbij aan trekvogels, bijen, haaien en roggen.
En bij mensen? Er zijn duizenden peer-reviewed wetenschappelijke publicaties waarin niet-thermische biologische effecten zijn aangetoond waarvan een aantal schadelijk voor de gezondheid (kunnen) zijn.''

We kunnen hieraan toevoegen dat er ook over de celmembranen een regelmatig in de tijd variërende spanning staat, die essentieel is voor het regelen van de toe- en afvoer van ionen, voedingsstoffen en afvalproducten naar en van onze cellen.
Tevens kunnen we toevoegen dat zwakke elektromagnetische velden toegepast worden voor bot- en wondheling.


Ondertussen hebben we iets verder gekeken en vonden het volgende artikel:

''Platform stralingsrisico steunt op kwakzalverij''
geschreven door dezelfde Jan Willem Nienhuys en op 6 april 2009 verschenen in:
www.kwakzalverij.nl/nieuws/platform-stralingsrisico-steunt-op-kwakzalverij/
met een laatste wijziging dd. 4 jan. 2016

Uit dit artikel citeren we de volgende tekst:
''Voor zover we weten is het enige effect van telefoongolven dat ze een miniem beetje opwarming kunnen veroorzaken, dat nog veel minder is dan de opwarming door allerlei andere oorzaken, zoals een geringe lichamelijke inspanning, of de natuurlijke dagelijke schommeling in lichaamstemperatuur. De processen in het lichaam zijn in laatste instantie chemische processen. Om een chemische binding te verbreken heb je een flinke portie energie nodig. De fotonen van telefoongolven hebben veel te weinig energie om dat te doen, in tegenstelling natuurlijk tot die van zichtbaar licht, ultraviolet licht, röntgenstraling en radioactieve straling. Eén zo'n foton van maximaal 3 GHz heeft hooguit 1/10.000 van de gemiddelde warmtebewegingsenergie van de moleculen van ons lichaam en dus ook 1/10.000 van de gemiddelde energie van de fotonen van de wamtestraling van ons eigen lichaam. Als zulke fotonen iets gevaarlijks zouden kunnen doen, dan was de warmte van ons eigen lichaam nog 10.000 maal zo gevaarlijk.''

Ook deze tekst getuigt van een ontstellende onkunde.
Nienhuys heeft ten eerste kennelijk nooit kennis genomen van de duizenden peer-reviewed publicaties over niet-thermische biologische effecten, waarvan een aantal schadelijk voor de gezondheid (kunnen) zijn.
Ten tweede schrijft hij dat de fotonen van telefoongolven (zoals hij ze noemt) veel te weinig energie hebben om chemische bindingen te verbreken en hij zegt hiermee dat deze golven niet schadelijk kunnen zijn.
De onkunde op dit punt is dat Nienhuys kennelijk niet van de werking van een antenne op de hoogte is. Zo'n GHz antenne zend geen individuele onafhankelijke fotonen uit, maar produceert een elektromagnetisch veld bestaande uit miljarden maal miljarden coherente fotonen. De kwantisatie (subverdeling in individuele fotonen) is zinloos, we hebben gewoon te maken met een klassiek elektromagnetisch veld wat in sterkte varieert afhankelijk van de stroom door de antenne en wat niet afhankelijk is van de frequentie.

Twee jaar geleden hebben we in fabel 2 van:
pdf/fabels-1-3.pdf
een uitvoerige uitleg over dit onderwerp gegeven.
Ter verduidelijking hebben we toen een vergelijking gemaakt tussen een moleculaire binding die verbroken wordt en een brug die door belasting instort. De individuele fotonen van Röntgenstraling zijn energetisch genoeg om direct moleculaire verbindingen te verbreken, die van radiofrequente (RF) Ghz straling niet.
De individuele Röntgen fotonen vergeleken we met een wolkenkrabber die je op de brug zet en die direct instort. Bij de RF straling (meer algemeen het RF elektromagnetische veld) hebben we te maken met een elektromagnetisch veld opgebouwd uit gigantische aantallen coherente fotonen, te vergelijken met een colonne van een extreem groot aantal soldaten wat in de pas over de brug loopt en deze door resonantie kan laten instorten.
De werkelijkheid is nog veel gecompliceerder, zie onder meer:
pdf/fabels-1-3.pdf
Bovendien kunnen processen in ons lichaam verstoord worden door externe elektromagnetische velden zonder dat daarbij direct moleculaire bindingen verbroken worden. In feite is dat hier het geval. We kunnen een vergelijking maken met de werking van medicijnen en bijv. slangengif. Die werking berust evenmin op het direct verbreken van moleculaire bindingen.

Voorgaande vergelijking maakt echter wel duidelijk dat de redenering van Nienhuys op volledige onkunde gebaseerd is.
Die redenering komt er nl. op neer dat een colonne soldaten die in de pas over een brug loopt deze nooit kan laten instorten omdat het gewicht van een enkele soldaat daarvoor niet voldoende is.

Omdat deze redenering al uit 2009 dateert kunnen we concluderen dat Nienhuys ondertussen niet de bedoeling heeft gehad zich echt in het onderwerp te verdiepen.


Namens StopUMTS
Leendert Vriens


Zie ook een later verhaal:
pdf/Skepsis%20versus%20StopUMTS%20-%20Schadelijke%20effecten%20van%20draadloze%20communicatie.pdf .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie