'SMARTPHONE EN WIFI KUNNEN MENSEN ZIEK MAKEN'

vrijdag, 26 februari 2016 - Categorie: Berichten Nederland

Bron 1: www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/29492-smartphone-en-wifi-kunnen-mensen-ziek-maken.html
10 febr. 2016

Acht bronnen met een interessante aan het eind

Te hoge blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) van mobiele en draadloze telefoons, wifi, elektrische apparaten, elektriciteitskabels en andere bronnen in huis of op openbare plekken kunnen diverse gezondheidsklachten, onvruchtbaarheid en zelfs kanker of Alzheimer veroorzaken. De beste manier om deze kwalen te behandelen en te voorkomen is de blootstelling aan EMV te verminderen, concludeert een internationale groep wetenschappers. Dit meldt de Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling.
Zij hebben een nieuwe EMV-richtlijn geschreven voor de diagnose, behandeling en preventie van EMV gerelateerde gezondheidsproblemen. De groep stelt dat steeds meer wetenschappelijke onderzoeken aantonen dat blootstelling aan EMV schadelijk is voor de mens. Niet alleen is de relatie met kanker, Alzheimer of onvruchtbaarheid aangetoond, artsen zouden ook bij onverklaarbare gezondheidsklachten vaker moeten zoeken naar EMV-blootstelling als mogelijke oorzaak. Door de groei van het aantal draadloze en mobiele telefoons, wifi-routers, zendmasten, bluetooth apparaten, elektrische apparatuur, kasten, kabels en leidingen is die blootstelling deze eeuw enorm toegenomen.

In hun EMV-richtlijn stellen de wetenschappers dat het voorkomen of verminderen van de blootstelling aan elektromagnetische velden de belangrijkste behandelmethode is. Dat betekent: alle EMV-bronnen verwijderen, thuis en op het werk, of de stekker eruit trekken. Dan kan het lichaam zich weer herstellen. Daarnaast geven ze aanbevelingen om de mate van EMV-blootstelling te meten, onder meer via vragenlijsten, en voor het afnemen van bloed-, urine en andere testen. Zij adviseren artsen dit soort klachten op dezelfde manier te behandelen als chronische multisysteemaandoeningen (CMI) zoals de ziekte van Lyme.

De Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling is blij met de nieuwe richtlijn. ''Dit onderzoek is hard en direct en zal veel stof doen opwaaien. Vooral omdat het verhaal van erkende wetenschappers komt en niet uit het alternatieve circuit'', stelt Peter van der Vleuten van de stichting. Hij heeft dagelijks te maken met gezondheidsklachten die door EMV-blootstelling worden veroorzaakt. ''Vaak wordt gezegd dat het tussen de oren zit, maar wij zien de mensen uitvallen met serieuze klachten. EMV is tegenwoordig overal en er is niets tegen te doen. We proberen mensen objectief voor te lichten, want het probleem wordt in Nederland consequent doodgezwegen, terwijl onze kinderen en kleinkinderen worden vergiftigd'', aldus Van der Vleuten.

©Nationale Zorggids

Bron 2:
Smartphone en wifi kunnen mensen ziek maken
www.managersonline.nl/nieuws/17001/-smartphone-en-wifi-kunnen-mensen-ziek-maken.html
11 febr. 2016

Te hoge blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) van mobiele en draadloze telefoons, wifi, elektrische apparaten, elektriciteitskabels en andere bronnen in huis en op openbare plekken kunnen diverse gezondheidsklachten, onvruchtbaarheid en zelfs kanker of Alzheimer veroorzaken.

Nieuwe EMV-richtlijn
Zij hebben een nieuwe EMV-richtlijn geschreven voor de diagnose, behandeling en preventie van EMV gerelateerde gezondheidsproblemen. Die is gepubliceerd in het wetenschappelijk magazine 'Reviews on Environmental Health' van de Duitse uitgever De Gruyter. De groep bestaat uit kankeronderzoekers, neurologen, biologen, milieuonderzoekers en ambtenaren van ministeries van gezondheid uit Duitsland, Zweden, Oostenrijk, de VS, Slowakije en Luxemburg.
De groep stelt dat steeds meer wetenschappelijke onderzoeken aantonen dat blootstelling aan EMV schadelijk is voor de mens. Niet alleen is de relatie met kanker, Alzheimer of onvruchtbaarheid aangetoond, artsen zouden ook bij onverklaarbare gezondheidsklachten vaker moeten zoeken naar EMV-blootstelling als mogelijke oorzaak.
Door de groei van het aantal draadloze en mobiele telefoons, wifi-routers, zendmasten, bluetooth apparaten, elektrische apparatuur, kasten, kabels en leidingen is die blootstelling deze eeuw enorm toegenomen.

Verhoogde blootstelling
De wetenschappers brengen die verhoogde blootstelling ook in verband met de explosieve stijging van astma, allergie en ADHD onder kinderen en burn-outklachten onder werknemers. Uit epidemiologisch onderzoek blijkt verder dat laag frequente magnetische velden de kans op leukemie vergroten. Bovendien hebben kinderen die aan een lagere dosis straling worden blootgesteld een grotere overlevingskans, blijkt uit hetzelfde onderzoek.
Daarnaast lijden steeds meer mensen in de wereld aan elektrohypersensitiviteit (EHS), ook wel elektrogevoeligheid of elektroallergie genoemd. Veelvoorkomende klachten zijn slapeloosheid, hoofdpijn, vermoeidheid, nervositeit en concentratieproblemen. In Zwitserse en Japanse onderzoeken linkten veel ondervraagden hun klachten aan het gebruik van mobiele en draadloze telefoons en hoogspanningsmasten. In Oostenrijk gaf 96 procent van de artsen aan dat ze elektromagnetische velden als een mogelijke oorzaak van gezondheidsklachten zien. Zweden is een van de weinige landen waar EHS officieel wordt erkend als een aandoening die arbeidsongeschiktheid kan veroorzaken.

Voorkomen en/of verminderen
In hun EMV-richtlijn stellen de wetenschappers dat het voorkomen of verminderen van de blootstelling aan elektromagnetische velden de belangrijkste behandelmethode is. Dat betekent: alle EMV-bronnen verwijderen, thuis en op het werk, of de stekker eruit trekken. Dan kan het lichaam zich weer herstellen. Daarnaast geven ze aanbevelingen om de mate van EMV-blootstelling te meten, onder meer via vragenlijsten, en voor het afnemen van bloed-, urine en andere testen. Zij adviseren artsen dit soort klachten op dezelfde manier te behandelen als chronische multisysteemaandoeningen (CMI) zoals de ziekte van Lyme.

Hard en direct
De Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling is blij met de nieuwe richtlijn. ,,Dit onderzoek is hard en direct en zal veel stof doen opwaaien. Vooral omdat het verhaal van erkende wetenschappers komt en niet uit het alternatieve circuit,'' stelt Peter van der Vleuten van de stichting. Hij heeft dagelijks te maken met gezondheidsklachten die door EMV-blootstelling worden veroorzaakt. ,,Vaak wordt gezegd dat het tussen de oren zit, maar wij zien de mensen uitvallen met serieuze klachten. EMV is tegenwoordig overal en er is niets tegen te doen. We proberen mensen objectief voor te lichten, want het probleem wordt in Nederland consequent doodgezwegen, terwijl onze kinderen en kleinkinderen worden vergiftigd,'' aldus Van der Vleuten.

Terugkerende discussies
Binnen de EU leidt de EMV-problematiek tot terugkerende discussies. De Raad van Europa riep in mei 2011 op om de blootstelling aan elektromagnetische golven te beperken, in afwachting van verder onderzoek. Met name voor kinderen en jongeren, omdat zij het meeste risico op hersentumoren lopen. De Europese Environment Agency (EEA) waarschuwt sinds 2007 voor de gezondheidsrisico's van elektromagnetische velden door het gebruik van mobiele telefoons en vergelijkt die met de gevaren van asbest en tabak. De Duitse en Engelse overheid adviseren sinds 2014 om het gebruik van Wifi thuis te beperken en Frankrijk verbood vorig jaar het gebruik in de kinderopvang. Het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde in 2011 dat de zendsignalen van mobiele telefoons mogelijk kankerverwekkend zijn. In Nederland is het door de overheid ingestelde Kennisplatform Elektromagnetische Velden steeds terughoudend geweest, al adviseert het platform de blootstelling voor kinderen te beperken en thuis zo min mogelijk draadloze apparatuur te gebruiken.

Bron 3:
www.leefbewust.com/2016/nieuws/emf_wifi.html

Bron 4:
www.ninefornews.nl/smartphone-en-wifi-kunnen-mensen-ziek-maken-dit-onderzoek-is-hard-en-direct-en-zal-veel-stof-doen-opwaaien/

Bron 5:
www.perssupport.nl/persbericht/97236/smartphone-en-wifi-kunnen-mensen-ziek-maken

Bron 6:
stichtinggezondheid.nl/smartphone-en-wifi-kunnen-mensen-ziek-maken/
26 febr. 2016
met een toegevoegde video

En tot slot een interview met Jan Willem Nienhuys, bestuurslid van Stichting Skepsis
Bron 7: nieuws.tpo.nl/2016/02/10/elektromagnetische-straling-we-gaan-allemaal-dood1/
Het meest opvallende is de volgende tekst van het bestuurslid:
' Van der Vleuten denkt dat in ons lichaam communicatie gebeurt door elektromagnetische signalen, en dat door mensen geproduceerde velden dan als stoorzender werken. Welnu, dit is volslagen onzin uit een alternatieve droomwereld.'

Het bestuurlid van Skepsis weet kennelijk niet dat wij elektromagnetische wezens zijn die door elektromagnetische signalen bestuurd worden. Ons hart wordt bestuurd door elektrische signalen (te meten met een ECG) en als onze eigen signalen niet krachtig genoeg zijn, dan is er een pacemaker die de besturing kan overnemen. In onze hersenen is er een constante uitwisseling van elektrische signalen (te meten met een EEG) en als die signalen stoppen dan zijn we hersendood. Verder zit ons lichaam vol met zenuwbanen waar constant elektrische stroompjes (signalen) doorlopen. Dit alles lijkt bij Jan Willem Nienhuis onbekend te zijn. Hij zegt dat het onzin is dat communicatie in ons lichaam gebeurt door elektromagnetische signalen. Zijn commentaar is daarom dan ook samen te vatten als het gekakel van een kip zonder kop. Dat is uiteraard een persoonlijke opvatting van onze zijde.

Ter educatie nog het volgende, op aarde hebben we te maken met vier krachten, de sterke en zwakke kernkrachten, die voor de samenhang in atoomkernen en voor radioactiviteit verantwoordelijk zijn, de zwaartekracht en de elektromagnetische krachten. Als wij volgens Skepsis niet door elektromagnetische krachten bestuurd worden, waardoor dan wel? Heeft Skepsis misschien een nieuwe goddelijke kracht ontdekt?

Tot slot, als wij volledig bestuurd worden door elektromagnetische velden (stroompjes) dan is het niet zo revolutionair om te bedenken dat die velden en stroompjes verstoord kunnen worden door extern aangebrachte elektrische velden, net zoals één elektrische apparaat de werking van een ander elektrisch apparaat kan verstoren.

Bij dieren is het trouwens algemeen bekend en erkend dat die uiterst gevoelig kunnen zijn voor zwakke elektromagnetische velden, denk daarbij aan trekvogels, bijen, haaien en roggen.
En bij mensen? Er zijn duizenden peer-reviewed wetenschappelijke publicaties waarin niet-thermische biologische effecten zijn aangetoond waarvan een aantal schadelijk voor de gezondheid zijn.


Oorspronkelijk persbericht afkomstig van:
Bron 8: www.kennisplatformems.org/
11 febr. 2016
en het oorspronkelijk artikel waarop het persbericht voornamelijk gebaseerd is:
www.stopumts.nl/pdf/EUROPAEM%20EMF%20Guideline%202015.pdf
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie