StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/05/18Slimme meter: overheidsre
02/05/18Wetten: kwaliteit, klacht
Artikelen
26/05/18Frightening frequencies:
25/05/18Deel 1: Straling meten To
24/05/18Cell Phones as Cigarettes
22/05/18Electromagnetic radiation
22/05/18Selected studies on elect
19/05/18Planetary Emergency
Berichten Nederland
23/05/18WiFi-vrije school Meander
22/05/18Mobiele telefoons veroorz
22/05/18'Met de huidige insectens
17/05/18Slimme meter: Energie bes
17/05/18LTE in april goed voor 39
Berichten België
10/05/18Persbericht: Parlementsle
03/05/18Wallonië ziet af van gro
Berichten Internationaal
21/05/18USA: Kalispell School Boa
18/05/18Geschiedenis van de ontwi
11/05/18Cyprus: Derde video om de
05/05/18COMPILATION of measures t
Ervaringen | Appellen/oproepen
23/05/18Energieverbruik 2 keer zo
29/04/18Huismeting bij een famili
25/04/185 GHz WiFi en hoofdpijn:
Onderzoeken
19/05/18The Effect of the Mret Wa
10/05/18Mathematical Structure fo
10/05/18Exposure of Insects to Ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
Oproepen
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
25/04/18Workshop: EHS en omgaan m
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
23/05/18Mail naar Brandpunt over
04/05/18Ingezonden brief (mail) n
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Dalfsen: 'Geen zendmast van Vodafone in woonwijk Dalfsen'    
Ga naar overzicht berichten in: Berichten Nederland

Dalfsen: 'Geen zendmast van Vodafone in woonwijk Dalfsen'
donderdag, 04 februari 2016 - Dossier: Algemeen


Bron 1: www.jouwregiocentraal.nl/vechtdal-centraal/politiek/dalfsen-regio/geen-zendmast-van-vodafone-in-woonwijk-dalfsen
27 jan. 2016


Afgelopen weekend was er op Facebook een kritisch bericht van Anton Haitink te lezen over het eventuele plaatsen van een hoge zendmast in het Polhaarsbosje. Hierover heeft hij een brief gestuurd naar de gemeente. Onderstaande deze brief:

Het is mij ten gehore gekomen dat de gemeente Dalfsen aan het onderzoeken is om een telecombedrijf toestemming te geven om een bijna 40 meter hoge zendmast in het zogeheten Polhaarsbosje op de speelplaats te plaatsen. Een aantal omwonenden heeft hierover een brief ontvangen. Er klinken geluiden, dat dit zeer beperkt is geweest. Inmiddels hebben de bewoners die een brief hebben ontvangen ook de andere bewoners op de hoogte gesteld. Het lijkt mij een vreemde gang van zaken dat de gemeente Dalfsen hier maar beperkte ruchtbaarheid aan geeft.

Het komt erop neer, dat er letterlijk boven de hoofden van bewoners een concurrentieslag van telecombedrijven dreigt te worden uitgevochten. De gemeente lijkt zich meer bezig te houden om dit te faciliteren, dan om dit in te dammen d.m.v. lokale wet- en regelgeving.

Plaatsing van een mast zou betekenen:

• Een lelijke aanslag op de recreatiefunctie van het bos en het leefgebied van dieren (voor de hoge mast is nodig: een grondoppervlak van ongeveer 15 bij 15 meter, een betonplaat van een meter dik, gebouwtje(-s), omgeven door hekken).

• Horizonvervuiling voor wijk en bos.
• Waarschijnlijk geluidsoverlast door fluittonen bij wind.
• Extra straling, waar mensen zowel op korte als lange termijn een scala aan klachten van kunnen ondervinden, variërend van slapeloosheid en concentratieproblemen tot kanker. Laat de gemeente zich eens verdiepen in deze materie: www.stralingsadviesonline.nl/stralingsadvies/page/umts_en_gsm-masten.html
• Mogelijk negatieve gevolgen voor de waarde en verkoopbaarheid van woonhuizen.

Wat betreft de kwestie straling: er is al veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, maar zoals zo vaak wijzen niet alle neuzen in de dezelfde richting. Dit heeft te maken met de complexiteit en economische belangen. Denk bijvoorbeeld ook maar eens aan de jarenlange discussies over de opwarming van de aarde.
Nederland schijnt het hoogste stralingsniveau ten gevolge van zendmasten ter wereld te hebben. In het buitenland hanteert men uit voorzorg grotere afstanden tussen zendmasten en woon-/werkomgeving.

Medebewoners, maar zeker de bewoners van Teunisbloem 61 zijn niet gediend van een dergelijke zendmast in de directe leefomgeving van ons huis en die van medebewoners in de Teunisbloem. Hoe is het mogelijk dat de gemeente Dalfsen toestaat of overweegt toe te staan dat dergelijke wangedrochten binnen de woonomgeving geplaatst worden of geplaatst gaan worden? Daarbij ook nog eens voorbij gaat om alle bewoners in de directe omgeving te informeren.

Bron 2: www.jouwregiocentraal.nl/vechtdal-centraal/politiek/dalfsen-regio/vodafone-zoekt-alternatief-voor-zendmast-in-dalfsen

Vodafone zoekt alternatief voor zendmast in Dalfsen

3 febr. 2016


Vorige week verscheen er een kritisch bericht van meneer Haitink over het eventuele plaatsen van een hoge zendmast van Vodafone in het Polhaarsbosje in Dalfsen. Volgens Haitink was er over dit onderwerp veel te weinig gecommuniceerd met de directe omwonenden. Hij was dan ook totaal niet blij met het plan om de zendmast te plaatsen.

We vroegen de gemeente Dalfsen om een reactie, deze reactie luidde als volgt:
''Vodafone weet inmiddels dat er veel tegenstanders zijn van een mast in het bosje. Vodafone is daarom op dit moment opnieuw de locaties die al beoordeeld zijn, opnieuw aan het bekijken en onderzoekt ook of er niet toch een andere oplossing te vinden is. Dit kost tijd. Er moeten (opnieuw) gesprekken worden gevoerd en berekeningen voor het bereik in de noordwesthoek van de kern Dalfsen worden uitgevoerd. Vodafone verwacht hiervoor een week of vier nodig te hebben. De gemeente wacht op dit moment de reactie van Vodafone af. Het college van burgemeester en wethouders moet overigens nog een definitief besluit nemen. Dat is ook duidelijk aangegeven aan de omwonenden. De gemeenteraad is via het raadsinformatiesysteem ook op de hoogte gebracht van deze kwestie.''


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer