Aanbeveling Stop UMTS: teken massaal protest aan, Noord Hollands Dagblad

zaterdag, 25 februari 2006 - Categorie: Berichten Nederland

van onze verslaggever jan butter
www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7106,15-1-4710--3037406-1589-723605-,00

Heemskerk-Massaal protest aantekenen tegen de plaatsing van UMTS/GSM zenders. En de eigenaren van de gebouwen waarop ze staan aansprakelijk stellen voor de schade aan de gezondheid. Dat zijn aanbevelingen van de actiegroep Stop-UMTS.

De gemeenteraad van Heemskerk heeft besloten om de bouwaanvragen voor nieuwe zendmasten voorlopig opzij te leggen. Dit in afwachting van nader onderzoek. Dat lijkt mooi, maar intussen staan dezelfde zenders op vele hoge gebouwen. Vergunningsvrij. Zo relativeerde H. Wever van Stop-UMTS gisteravond. Tientallen bezorgde burgers hoorden hem en twee ervaringsdeskundigen aan.

CDA en GroenLinks hielden in buurtcentrum Het Spectrum een informatiebijeenkomst over GSM/UMTS, nadat een eerdere avond niet naar tevredenheid was verlopen. Toen was de informatie eenzijdig omdat vooral het overheidsstandpunt is verkondigd. Dat kwam er op neer dat de elektromagnetische straling ruim binnen de normen blijft en dat er geen enkel bewijs is dat het niet gezond is.

De informatie was gisteravond alweer eenzijdig. Dit keer omdat de spreker van het Antennebureau zich ziek meldde. De enige spreker was Henk Wever van de actiegroep Stop UMTS. Hij vertelde wat 'de overheid allemaal verzwijgt'. De limieten zijn volgens Wever veel en veel te hoog. Hij belichtte tal van onderzoeken die volgens hem weliswaar nog geen bewijs leveren, maar wel aanwijzingen dat de straling wel degelijk kwaad kan. Tot en met kanker en alzheimer aan toe.

Vermoeidheid
Een bewoonster van de Van Lennepstraat vertelde de ervaring van haar en haar buren. In september 2004 werd er een mast op het dak van haar flat geplaatst. Toen begonnen de klachten: vermoeidheid, slapeloosheid. De buren zijn inmiddels verhuisd en hun klachten zijn sneeuw voor de zon verdwenen. Zij pleitte ervoor om ook die zenders te verwijderen. Een vergelijkbaar verhaal was van een bewoner van flat boven het stadskantoor. Een boek lezen kan hij niet meer. Hij zit precies in de stralenbundel van een zender op de flat aan de BŘllerlaan.

Wever stelde dat hij niet tegen UMTS is, maar het moet veiliger. Dat kan volgens hem met zwakkere zenders. Beschermen kan: ramen beplakken met aluminiumfolie, muren schilderen met carbonverf. Wie wil weten of zijn woning al dan niet in een stralenbundel ligt, kan tegen een kleine vergoeding een beroep doen op de Heemskerkse actiegroep (zie www.actiegroepzendmasten.web-log.nl ).

vrijdag 24 februari 2006Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie