Huizen: Mobiele bereikbaarheid?

zondag, 08 november 2015 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.dichtbij.nl/t-gooi/regionaal-nieuws/artikel/4191324/mobiele-bereikbaarheid.aspx
7 nov. 2015


HUIZEN - Er wordt geklaagd over het gebrek aan mobiele bereikbaarheid in bepaalde buitenwijken van Huizen. Gezien het feit dat de gezondheidseffecten van UMTS- zendmasten en Wifi op de lange termijn nog niet duidelijk zijn, lijkt het alleszins redelijk om het voorzorgsprincipe in acht te nemen: geen uitbreiding van zendmasten totdat 100% is vastgesteld dat het veilig is.
Wie zich serieus in de materie verdiept, zal tot de conclusie komen dat die vaststelling er nooit zal kunnen komen. Inmiddels zijn er duizenden onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken die de gezondheidsgevaren hebben aangetoond. In andere landen worden reeds maatregelen genomen ter bescherming van de bevolking.

Veilige blootstellinglimiet
Volgens bouwbiologen is de veilige natuurlijke blootstellingslimiet maximaal 10 microWat/m2. De blootstellingslimiet wordt door de Gezondheidsraad echter ''veilig'' geacht tot 20.000.000 microWatt/m2. Deze ''veilige'' waarde is uitsluitend getest op een zak zout water, en niet op menselijke hersenen. En wat de gevolgen op de lange termijn zijn voor met name kwetsbare kinderhersenen, daar verdiept men zich niet in.

De ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) en de Gezondheidsraad stellen dat er alleen gevaar kan optreden bij weefselopwarming; de grens is daarbij maximaal 1 graad Celcius binnen 6 minuten. Men stelt eenvoudig dat als die warmtegrens niet wordt gepasseerd er niets aan de hand is.

Let wel, de ICNIRP bestaat enkel uit ingenieurs, niet uit biologen.

Objectieve onderzoeken tonen de gevaren aan
Er bestaan inmiddels duizenden wetenschappelijke studies die hebben aangetoond, dat het helemaal niet gaat om weefselopwarming, en dat er schadelijke effekten optreden ver onder de grenswaarden, zonder dat er sprake is van enige opwarming. Er treden dan biologische effekten op die schadelijk zijn voor onze gezondheid, zoals DNA-breuken, toename van het aantal vrije radicalen en productie van stresshormonen. Aangezien de Gezondheidsraad (evenals de ICNIRP) de telecomindustrie beschermt tegen de burgers, worden al deze rapporten niet erkend en onder tafel geveegd.

Gezondheidsraad geenszins onpartijdig
Uit onderzoek is gebleken dat leden van de ICNIRP zijn betrokken bij ondernemingen die belang hebben bij de ontwikkeling van telecommunicatie. Van enige onpartijdigheid kan dus geen sprake zijn. Dit is bekend gemaakt in een rapport van de Spaanse organisatie AVAATE. De Gezondheidsraad baseert zich dus op niet-onpartijdige informatie.

Vele feiten worden verzwegen
Ik noem er slechts één. Eind jaren 90 werd Dr. George Carlo door de Amerikaanse telecomindustrie ingeschakeld om de veiligheid van elektromagnetische straling aan te tonen. Dit lukte echter niet (!) en Carlo schreef in 1999 een brandbrief naar alle Amerikaanse telecombedrijven. Vervolgens werd hij uit zijn functie als wetenschapper ontheven en het werd hem op straffe van ... verboden om nog als zodanig te functioneren.

Wat doet de Nederlandse overheid?
De Nederlandse overheid en lokale bestuurders gaan lichtzinnig om met het chronisch blootstellen van burgers aan WiFi en kunnen met geen mogelijkheid de veiligheid hard maken. De beste geruststelling die de overheid kan geven is: tot nog toe zijn uit wetenschappelijk onderzoek geen gezondheidseffecten waargenomen. Hieraan wordt meestal toegevoegd: dit sluit niet uit dat er in de toekomst wel effecten kunnen worden ontdekt. En tot het zover is, krijgen de telecombedrijven in Nederland alle ruimte om uit te breiden.

112 bellen?
Als u in een buitenwijk woont met slecht mobiel bereik èn u hebt thuis een ziek persoon, neem dan een vaste lijn. Dan hoeft u niet naar buiten te lopen als u 112 moet bellen. 100% mobiel bereik zal u niet garanderen dat er geen mensen zullen sterven. Niemand kan het leven naar zijn hand zetten, 100% controle willen hebben over alle gebeurtenissen is een illusie.

Meer verborgen en weggemoffelde feiten kunt u lezen in mijn Verslag Elektromagnetische Straling: Wat de Overheid en Telecomproviders U Niet Vertellen, op de website Verminder Electrosmog, onder het kopje Nieuws.

mevr. S.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie