Werken aan een Dementievriendelijke gemeenschap

maandag, 21 september 2015 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.gemeente.nu/Sociaal/Opinie/2015/9/Werken-aan-een-Dementievriendelijke-gemeenschap-2689161W/
21 sept. 2015


Jasper Kimenai
Vandaag is het 'Wereld Alzheimer Dag'. Alzheimer Nederland roept alle gemeenten op om zich aan te sluiten bij de ‘dementievriendelijke gemeenschap’. Dit faciliteert lokale samenwerking in de wijk of gemeente en geeft zichtbaar uiting aan de maatschappelijke betrokkenheid.

Samen werken aan een dementievriendelijke samenleving
In 2014 was dementie voor het eerst doodsoorzaak nummer 1 in Nederland (bron: CBS). Momenteel krijgt 1 op de 5 mensen in Nederland met dementie te maken en door de vergrijzing groeit dit aantal in rap tempo. Er zijn veel vormen van dementie, Alzheimer is de meest bekende. Het is in alle gevallen een ontluisterende ziekte, die het meest waardevolle dat een mens bezit vernietigt: zichzelf. Alzheimer Nederland maakt zich sterk voor een toekomst zonder dementie. Er is veel wetenschappelijk onderzoek nodig, om te komen tot preventie, behandeling en genezing. Hoewel er grote stappen worden gezet is dé oplossing nog niet gevonden. Intussen worstelen honderdduizenden mensen dagelijks met de gevolgen van dementie, als patiënt of als naaste. Daarom is het zo belangrijk dat in steeds meer gemeenten wordt gewerkt aan de 'Dementievriendelijke gemeenschap'. Waarbij organisaties, clubs, verenigingen en bedrijven de handen ineen slaan om mensen met dementie en hun naasten erbij te houden.

Versterk de beweging
In een dementievriendelijke samenleving voelen mensen met dementie en hun mantelzorgers zich welkom en betrokken. Mensen met dementie blijven langer op zichzelf wonen en kunnen langer actief blijven. Samen kunnen we deze beweging versterken. Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Alzheimer Nederland roept alle gemeenten op om zich aan te sluiten bij de 'dementievriendelijke gemeenschap'. Dit faciliteert lokale samenwerking in de wijk, of gemeente en geeft zichtbaar uiting aan de maatschappelijke betrokkenheid.

De gemeente stimuleert
Als gemeente zet u zich in voor mensen met dementie, zodat zij onderdeel blijven van de gemeenschap. Bij mensen met dementie is daar een stapje extra voor nodig. Het gaat om het herkennen van de signalen en hoe er mee om te gaan. Neem bijvoorbeeld mevrouw van der Vliet, zij heeft dementie en vergeet weleens haar boodschappen af te rekenen. Of haar pincode. Dan is het prettig als de supermarktmedewerker daar begripvol op reageert en met haar naar een oplossing zoekt. Zo voelt mevrouw van der Vliet zich welkom in de winkel en zal langer zelfstandig haar boodschappen kunnen doen. Ook een hele geruststelling voor haar dierbaren. Want 24-uurs zorg is een zware opdracht.

Alzheimer Nederland geeft, via haar regionale afdelingen, voorlichting over dementie aan verschillende doelgroepen. Aan supermarktpersoneel, maar ook aan sportverenigingen, culturele instellingen, restaurants of diensten vanuit het openbaar vervoer. Als gemeente kunt u als geen ander deze doelgroepen bereiken, motiveren en stimuleren om deel te nemen aan deze voorlichtingsactiviteiten. Veel gemeente zien het belang en pakken deze rol. De gemeente Utrechtse Heuvelrug is een van de voorbeeldgemeenten die in dit proces faciliteert. In Doorn zijn plaatselijke winkeliers en sport- en gezelschapsverenigingen door de gemeente aangeschreven om te participeren. Met succes.

De gemeenschap aan zet
We spreken over een dementievriendelijke gemeenschap in plaats van gemeente, want de gemeente staat niet alleen. Het gaat om lokale samenwerking waarin betrokken burgers, politie, winkeliers, verenigingen, ouderenbonden, patiëntenorganisaties en welzijnsorganisaties gezamenlijk aan de slag gaan. Door deze partijen samen te brengen en hen te faciliteren in de uitvoering wordt invulling gegeven aan de participatiesamenleving. Waarin niet voor de burger gezorgd wordt maar sámen met de burgers gezorgd wordt. Deze samenwerking stelt de gemeente in staat om ook op andere onderwerpen de kracht van de lokale gemeenschap in te zetten.

Oproep
Ook werken aan een dementievriendelijke gemeenschap? De regionale afdeling van Alzheimer Nederland in uw werkgebied helpt u graag op weg. Komend jaar wordt daarvoor een landelijk programma gestart om voorlichting over dementie grootschalig aan te bieden. Als gemeente kunt u uw interesse voor deze voorlichting nu al kenbaar maken bij de alzheimer afdeling in uw regio. Deelname is niet alleen goed voor mensen met dementie, maar voor heel Nederland

Die dementievriendelijke gemeenschap zal steeds meer nodig zijn gezien het toenemende aantal ouderen die in toenemende mate bestraald worden door de dementie (Alzheimer i.h.b.) bevorderende RF straling van draadloze communicatie. Wat de gemeenten betreft dus onder meer hun rol bij het plaatsen van zendmasten en het niet waarschuwen voor de gevaren.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie