Hoge Raad velt definitief oordeel: iPad is een computer, geen telefoon

dinsdag, 15 september 2015 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: -->
Zie: www.volkskrant.nl/tech/hoge-raad-velt-definitief-oordeel-ipad-is-een-computer-geen-telefoon~a4142200/
14 sept. 2015


Een iPad is een computer en geen telefoon. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag geoordeeld in een arrest over een langslepend conflict tussen de Belastingdienst en RTL Nederland.

Het arrest betekent dat werkgevers die hun personeel een iPad cadeau doen daarover loonheffing moeten betalen. RTL Nederland schonk 664 werknemers vlak voor Kerstmis 2010 een iPad ter waarde van 699 euro. Het mediabedrijf moest over deze schenking 323.687 euro loonheffing aan de fiscus afdragen. RTL vond dat de iPads onder de gedeeltelijke fiscale vrijstelling voor 'zakelijk gebruik' van 'communicatiemiddelen' vielen en eiste daarom 239.528 euro (74 procent) terug van de Belastingdienst.

De belastinginspecteur weigerde de teruggaaf omdat het RTL-personeel de iPads hoofdzakelijk privé zou gebruiken. Ook zou een iPad in wettelijke zin geen 'communicatiemiddel', maar een 'computer' zijn. Voor laatstgenoemde categorie zijn de fiscale regels veel strenger. Werkgevers die hun personeel 'computers en dergelijke apparatuur' verstrekken, hoeven geen loonheffing af te dragen als de werknemer zijn computer van de zaak vrijwel alleen voor zijn werk gebruikt. In alle andere gevallen is de werkgever wel loonheffing verschuldigd.

Geen beroep

Maar als een iPad in de categorie 'telefoon, internet en andere communicatiemiddelen' valt - het standpunt van RTL - hoeft de werkgever alleen aan te tonen dat het zakelijk gebruik 'van meer dan bijkomstig belang is' om voor de belastingvrijstelling in aanmerking te komen. RTL Nederland overlegde aan de rechters een gebruiksonderzoek onder 31 werknemers als bewijs. Een meerderheid gaf daarin aan de iPad minstens 10 procent van de tijd voor het werk te gebruiken.

Nadat de Belastingdienst het verzoek om belastingteruggaaf definitief had afgewezen, stapte RTL naar de rechter om zijn gelijk te halen. De rechtbank in Haarlem stelde de Belastingdienst in november in 2012 in het gelijk. RTL won in september 2014 het hoger beroep bij het gerechtshof in Amsterdam, waarna staatssecretaris Wiebes van Financiën in cassatie ging bij de Hoge Raad.

Dat hoogste rechtscollege heeft nu het definitieve oordeel geveld, waartegen geen beroep meer mogelijk is. De Hoge Raad vindt de iPad een computer, omdat mensen daar 'voornamelijk computertaken mee uitvoeren'. Vanwege zijn veelzijdige mogelijkheden komt een iPad veel meer overeen met een computer dan met een veel beperktere smartphone, aldus de raadsheren.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie