Haarlemmermeer: Weer bakzeil KPN met mast

dinsdag, 28 juli 2015 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: zendmastprotest.nl/media-2/

Media
* 10 juli 2015 Haarlems Dagblad

Door Wessel Mekking

KPN heeft bij de Haarlemmermeerse bezwarencommissie bakzeil gehaald met haar plan voor een umts-mast bij de Zichtweg in Nieuw-Vennep. De commissie schaart zich achter het college van B en W en een groep omwonenden, die de zendmast op die plek niet zien zitten.

KPN is naar eigen zeggen al dertien jaar op zoek naar een plek voor de mast. Het bedrijf kondigde eerder al aan naar de bestuursrechter te stappen, mocht ze geen gelijk krijgen bij de bezwarencommissie.

De rechter moet zich nog uitspreken over een andere locatie die KPN op het oog heeft voor de mast, bij de rotonde Laan van Berlioz-Componistenweg. Het bedrijf wil vanwege de nauwe samenhang tussen de twee aanvragen ’een totaaloordeel over deze casus’.

Omwonenden denken dat een mast bij de Zichtweg hun uitzicht zal verstoren. Ook maken ze zich vanwege de straling van de umts-mast zorgen om hun gezondheid.

Woordvoerster Lyda Rodenhuis van het bewonerscomité Zendmast Protest is ’opgelucht’ over de uitspraak van de commissie.

* 8 juli 2015 HCnieuws

College blijft bij weigering zendmast in Nieuw-Vennep

NIEUW-VENNEP Het college van burgemeester en wethouders blijft bij haar beslissing om geen vergunning te verlenen voor een zendmast op de hoek van de Zichtweg en Eugenie Prèvinaireweg in Nieuw-Vennep. De bezwaren van telecomprovider KPN tegen de weigering zijn afgewezen, zo heeft het college aan KPN en aan omwonenden in Nieuw-Vennep laten weten.

B en W besloten begin dit jaar al geen vergunning te verlenen voor een zendmast op genoemde locatie. KPN maakte bezwaar tegen dat besluit. Volgens het bedrijf heeft de gemeente niet gemotiveerd waarom een antennemast op genoemde plek in strijd is met het geldende beleid.

KPN mocht haar standpunt eind mei nog eens mondeling toelichten tijdens een hoorzitting. Op die bijeenkomst voerden ook omwonenden het woord, die faliekant tegen de komst van een zendmast zijn. Volgens hen is de mast veel te dicht op de woonbebouwing gepland.

Een onafhankelijke commissie heeft de gemeente geadviseerd de bezwaren van KPN af te wijzen. Het college heeft dat advies nu gevolgd. Het telecombedrijf kan nu nog in beroep tegen deze beslissing bij de bestuursrechter in Haarlem

* 8 juli 2015 Witte Weekblad

Gemeente blijft tegen zendmast aan Zichtweg

NIEUW-VENNEP – De gemeente houdt voet bij stuk inzake de afwijzing van de vergunningaanvraag van KPN voor een zendmast tussen de Zichtweg en de Eugenie Prévinaireweg. De bezwaren die KPN tegen deze beslissing heeft ingediend zijn afgewezen, zo heeft het college omwonenden laten weten.

KPN vroeg in januari 2014 al een vergunning aan voor het plaatsen van een zendmast op de genoemde locatie op de rand van het oude Nieuw-Vennep en Getsewoud.

Locaties
In november hield de gemeente een participatieavond waar bewoners mee konden praten over de plannen en de verschillende locaties waar de zendmast zou kunnen komen. Daar kwamen andere, volgens de bewoners betere locaties naar voren, maar KPN bleef vasthouden aan de Zichtweg.

Toen de gemeente in februari besloot dan maar geen vergunning te verlenen, diende KPN bezwaar in. Volgens het telecombedrijf heeft de gemeente onvoldoende gemotiveerd waarom een mast aan de Zichtweg niet voldoet aan het antennebeleid en is bij het afwijzen van de vergunning niet ingegaan op een brief van KPN van 12 februari waarin het bedrijf uitlegt waarom de alternatieve locaties niet geschikt zijn.

Alternatief
Daarnaast gaat de gemeente – zo vindt KPN – ten onrechte voorbij aan het feit dat de Zichtweg voor KPN op zichzelf al een alternatieve locatie is en vind het bedrijf het vreemd dat de gemeente zelf heeft aangegeven dat de Zichtweg planologisch het meest geschikte alternatief is.

In mei mochten zowel KPN als tegenstanders van de zendmast tijdens een hoorzitting hun argumenten nog eens uiteenzetten. Vervolgens heeft de gemeente een onafhankelijke commissie naar de kwestie laten kijken.

Ongegrond
Die adviseerde de bezwaren ongegrond te verklaren, wat de gemeente vervolgens ook heeft gedaan. KPN kan nu nog naar de bestuursrechter in Haarlem stappen om alsnog gelijk te krijgen.

* 3 juni 2015 Nieuwsblad Haarlemmermeer

zendmastprotest.nl/wp-content/uploads/2015/05/Nieuwsblad-Haarlemmermeer-mei-2015.png

* 11 mei 2015 Haarlems Dagblad Door Wessel Mekking
NIEUW-VENNEP – De bestuursrechter gaat zich uitspreken over de plaatsing van een umts-mast bij de rotonde Laan van Berlioz-Componistenweg. Ze doet dat op verzoek van KPN, dat in Nieuw-Vennep een zendmast neer wil zetten. Het telecombedrijf is al meer dan elf jaar op zoek naar een plek voor de mast, die noodzakelijk zou zijn voor een goede dekking in een deel van het dorp.

‘Kansen voor de locaties Zichtweg en Laan van Berlioz’

Ook wil KPN dat de bestuursrechter zich over een andere plek in Nieuw-Vennep, bij de Zichtweg, uitspreekt. Maar eerst maakt ze bezwaar bij de gemeente Haarlemmermeer tegen de weigering een vergunning te verlenen voor deze locatie. Als dat niks oplevert, stapt het bedrijf alsnog naar de bestuursrechter.
Vanwege de ’nauwe samenhang tussen de twee vergunningsaanvragen wil KPN een totaaloordeel over deze casus’, aldus een zegsman van het bedrijf.
B en W wilden de plaatsing van de mast bij de rotonde Laan van Berlioz-Componistenweg niet toestaan vanwege de nabijheid van een kinderdagverblijf. Ook de plek bij het Zichtwegpad, in het verlengde van de Eugénie Prévinaireweg, zag het college niet zitten. Reden daarvoor was dat KPN ’onvoldoende’ naar mogelijkheden had gezocht voor een mast buiten de woonwijk.

Geen soelaas
Ook opperde het bedrijf de plaatsing van een mast op het dak van woonzorgcentrum ’In het Zomerpark’, maar dat zagen de bewoners niet zitten. De locatie Venneperweg of IJweg boden ook geen soelaas, aldus KPN.
Het bedrijf ziet kansen voor de locaties Zichtweg en Laan van Berlioz, blijkt uit een toelichting. KPN zet de procedures in beide gevallen door, omdat in de loop der jaren de regelgeving flink is veranderd en de poldergemeente vorig jaar nieuw beleid heeft opgesteld over antenne-installaties, aldus de woordvoerder.

Linquenda
Wijkraad Linquenda vroeg zich onlangs af of een extra mast wel nodig is, aangezien volgens haar door de komst van 4G in het dorp voldoende dekking is. De woordvoerder van KPN weerspreekt dat. ,,4G voorziet vooralsnog alleen in dataoverdracht en niet in spraak. Tevens zijn niet alle klanten van KPN aangesloten op het 4G-netwerk.’’
Ook speelt capaciteit een rol; een antenne kan maar een bepaald aantal gebruikers aan. ,,Omdat het gebruik van mobiele data stevig groeit, en om het mobiele netwerk toekomstbestendig te laten zijn, dient hier ook rekening mee te worden gehouden bij de plaatsing.’’

Ouder nieuws te vinden in het archief:
zendmastprotest.nl/media/
5 maart 2015

Zie verder link van 5 maart en onze complimenten voor:
ZendmastProtest Haarlemmermeer en het college van B en W


Zie ook:
hcnieuws.nl/lokaal/college-blijft-bij-weigering-zendmast-nieuw-vennep-46726 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie