Utrechtse Vrije school wordt stralingsarm

vrijdag, 22 mei 2015 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: inana.nl/over-straling/185-utrechtse-vrije-school-wordt-stralingsarm
22 mei 2015


Een Vrije school in Utrecht werkt mee aan een pilotproject om het schoolgebouw stralingsarm te maken. Initiatiefnemer is ingenieurs- en adviesbureau Movares.

Reden om mee te doen is voor de basisschool gelegen in het voorzorgsprincipe. Zo lang er geen uitsluitsel is over mogelijke gezondheidsrisico’s, wil ze terughoudend zijn in het creëren van stralingsbronnen rond de leerlingen. Binnen de school waren al enige tijd kritische geluiden te horen over het gebruik van onder andere WiFi.

Uit de nulmeting in februari 2015 bleek dat de stralingsbelasting door eigen bronnen snel zijn te reduceren zonder aan comfort in te hoeven leveren. Denk hierbij aan het afschaffen van een digitale headset, het juist instellen van een DECT-telefoon en bekabeld internet. In één klaslokaal komt straling binnen van een zendmast. Een speciale coating op de wand helpt om het stralingsniveau drastisch te verminderen.

De school gaat nog bekijken hoe de straling van mobieltjes in de klas tegengegaan kan worden. Deze vormen ook een aanzienlijke stralingsbron. Een smartphone neemt 300.000 keer per dag contact op met het internet en staat dan dus te zenden.

In onze maatschappij worden we 24/7 bloot gesteld aan elektromagnetische velden (EMV) en er zijn inmiddels sterke wetenschappelijke aanwijzingen dat deze straling kan leiden tot ongewenste gezondheidseffecten. Ongeveer 5% van de mensen in Nederland is elektrogevoelig (EHS) en zegt direct hinder te ondervinden in de buurt van stralingsbronnen zoals WiFi-routers, smartphones of TL-lampen.



Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie