Petitie 'Oproep voor het behoud van witte (stralingsarme) zones' t.o.v. 112 bereik

donderdag, 30 april 2015 - Categorie: Berichten Nederland

30 april 2015

De eindversie van de petitie
, met een delegatie van acht personen (max. toegestane aantal) op 28 april aangeboden aan de vaste Commissie van Economische Zaken, staat in:
www.stopumts.nl/pdf/PETITIE%20behoud%20stralingsarme%20zones.pdf

Voor een met foto's geillustreerd verslag van de aanbieding zie:
mensenspirit.nl/petitie-aangeboden-aan-tweede-kamer/?fb_ref=Default

en voor de bij de aanbieding namens StopUMTS en de ondersteunende organisaties gehouden toespraak zie:
pdf/Petitie%20bereikbaarheid%20112%20verhaal.pdf .


Het debat
Het debat in de Tweede Kamer over de slechte mobiele bereikbaarheid van het alarmnummer 112 heeft twee dagen later op 30 april plaatsgevonden. Aanwezig waren de ministers van Economische Zaken, Kamp en van Veiligheid en Justitie, van der Steur. Tweede Kamerleden van het CDA (mw. A. Mulder), SP (mw. N. Kooiman), VVD (hr. B. de Liefde) en PvdA (mw. A. Oosenbrug) kregen het woord. Het was duidelijk, er moet 100% bereikbaarheid komen. Kamp antwoordde dat Nederland met 98,7% het 'beste' bereik heeft van alle landen ter wereld, het duurt alleen in sommige gebieden iets langer voor je 112 te pakken hebt. Het is duidelijk, Kamp wil er niet meer geld aan spenderen. Over de gezondheidsrisico’s van mobiele telefonie werd niet gesproken.

Niet alleen ‘behoud van witte zones’ was ons doel maar ook om de problematiek van de gezondheidsrisico’s door EMV aan te kaarten. Heel jammer dat het daar niet over ging, maar dat was te verwachten. Onze actie heeft een mooi document opgeleverd, dat gebruikt kan worden en doorgestuurd mag worden ter informatie.

Na afloop van het debat hebben we nog even met van der Steur gepraat, hij wist niets over evt. gezondheidsschade door EMV. Agnes Mulder van het CDA is voorzitter van de commissie van Economische Zaken maar werd bij de petitieaanbieding 28 april vertegenwoordigd door mw. de Caluwé. Omdat mw. Mulder dinsdag onze petitie niet in ontvangst kon nemen nam ze na afloop van het debat ruim de tijd om onze ‘verhalen’ aan te horen. Ze vroeg Leendert om meer informatie over EMV en gezondheid en ze heeft toegezegd er zeker iets mee te doen. Ze zal contact opnemen met VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

En zo gingen we toch nog met enigszins een redelijk goed gevoel naar huis al kwamen gezondheidsproblemen niet aan de orde. Er zijn nog niet genoeg mensen ziek. Het moet eerst duidelijk nog verder mis gaan met de gezondheid van veel Nederlanders voor de bestaande politieke partijen echt iets voor ons gaan doen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Over onze oproep voor het behoud van 'witte (stralingsarme) zones' rapporteerden we eerder in:

Berichten%20Nederland/9089/tweede_kamer_gaat_in_debat_over_mobiele_bereikbaarheid_alarmnummer_112
en
Oproepen/8699/oproep_voor_behoud_%E2%80%98witte_zones%E2%80%99
en
Verhalen/8744/reacties_op_de_oproep_behoud__witte_zones__%28stralingsarme_gebieden%29 )


Onze actie is nu afgesloten. De eerste versie van de petitie is met begeleidbrief per e-mail op 6 april verstuurd naar de ministeries, fractievoorzitters en de Tweede Kamerleden betrokken bij de discussie over dit onderwerp.

Hieronder de op 6 april verstuurde begeleidbrief.

Aan de minister van Economische Zaken, zijne excellentie de heer H.G.J. Kamp,
de minister van Veiligheid en Justitie, zijne excellentie de heer G.A. van der Steur,
de fractievoorzitters en de Tweede Kamerleden betrokken bij ‘Bereikbaarheid 112’

Bereikbaarheid 112
Enkele honderden inwoners uit het hele land, vooral uit de grensgebieden, hebben in 2014 bij de overheid geklaagd over de slechte mobiele bereikbaarheid van 112. Het CDA wil een dekking van 100% realiseren om de veiligheid van de burgers te garanderen. Bij 100% mobiele dekking verdwijnen echter de ‘witte (stralingsarme) zones’. Dit betekent dat er voor mensen die elektrohypersensitief (EHS) zijn – ziek geworden door de straling van zendmasten, smartphones, WiFi, e.d. – geen plek in Nederland overblijft om te wonen. Het is voor hen zeer belangrijk dat deze zones behouden blijven.

Oproep ‘witte (stralingsarme) zones’
Om een tegengeluid te laten horen, heeft StopUMTS in oktober 2014 een oproep voor het behoud van ‘witte zones’ op haar site www.stopumts.nl geplaatst. Deze oproep is door zeven NGO’s ondersteund en door ruim 1600 mensen ondertekend. Ook zijn bij ons circa 320 reacties en ervaringsverhalen binnengekomen.
De oproep is als pdf bijgevoegd, samen met een selectie (190) van de reacties, de lijst met ondertekenaars en een kort overzicht van de situatie in de wereld.

Reacties
In de reacties wordt niet alleen om het behoud maar ook om uitbreiding van witte zones gevraagd. In de ons toegestuurde verhalen is sprake van matige tot zeer ernstige gezondheidsproblemen. Er zijn mensen en soms hele gezinnen in uitzichtloze situaties terecht gekomen. Velen kunnen niet meer werken en vaak niet meer in eigen huis wonen. Sommigen leiden een zwervend bestaan om de straling te vermijden. Anderen zijn naar het buitenland ‘gevlucht’. Ook zijn er kinderen die vanwege WiFi in school daar niet meer naartoe kunnen. Veel slachtoffers hebben herhaaldelijk om hulp gevraagd bij overheidsinstanties, maar zij worden op geen enkele manier geholpen.

Europa en Nederland
De Raad van Europa en het Europees Parlement pleiten voor erkenning van elektrogevoeligheid en behoud en creatie van ‘witte zones’. Ook adviseren zij de lidstaten om aandacht te besteden aan mensen met EHS en maatregelen te nemen om hen te beschermen. De WHO heeft deze straling in 2011 ingedeeld in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’. In Zweden en Oostenrijk is EHS als handicap of ziekte erkend en in Frankrijk en België zijn wettelijke maatregelen genomen om kinderen te beschermen.
In Nederland wordt geen enkele hulp geboden en wordt geen voorlichting gegeven waardoor de meeste burgers niet weten dat draadloze communicatie gezondheidsschade kan veroorzaken. Daarom pleiten wij voor goede voorlichting op dit gebied en voor hulp aan EHS-ers. Zonder ernstige economische gevolgen kunnen eenvoudige maatregelen getroffen worden om de stralingsbelasting te verminderen.

Kamerdebat
Wij roepen de Tweede Kamer op in het debat over de bereikbaarheid van 112 rekening te houden met de grote groep EHS-ers. Het is voor hen van levensbelang dat er veilige gebieden zijn om te wonen of om als toevluchtsoord te gebruiken. Zonder maatregelen zullen deze mensen – maar ook vele anderen - steeds zieker worden door de steeds toenemende stralingsbelasting. Daarom verzoeken wij u dringend om de ‘witte zones’ te behouden en ook om uitbreiding daarvan.

Met vriendelijke groet,

Eke Vriens, StopUMTS
Dr. Leendert Vriens, StopUMTS
mede namens:
Drs. ing. Jan v. Gils , Nationaal Platform Stralingsrisico’s (NPS)
Prof. dr. ir. Michiel Haas, Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE)
Dr. H. Schooneveld, Stichting EHS (Elektrohypersensitiviteit)
Peter van der Vleuten, Stichting Kennisplatform ElektroMagnetische Straling (EMS)
Marloes van Mensvoort, Verminder Elektrosmog
Alja Hoeksema, Partij voor MenS en Spirit
P. Sweelssen, CPLD vereniging (Chronische Polymorfe Licht Dermatose)
en de ruim 1600 ondertekenaars van de oproep.

Kopie: ministeries van Infrastructuur en Milieu en Volksgezondheid


Ervaringsverhalen kunnen nog steeds ingestuurd worden naar infostopumts@gmail.com . Een aantal daarvan kunnen (naar wens geanonimiseerd) op StopUMTS geplaatst worden.


Enige aandacht was er voorts in:
www.rtvdrenthe.nl/nieuws/actiegroep-stopumts-wil-witte-vlekken-mobiele-telefonie-behouden
en voor een later vervolg getriggerd door de petitie zie:
Berichten%20Nederland/9270/twentse_courant_op_de_vlucht_voor_straling .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie