Opbrengst boven veiligheid bij gaswinning

donderdag, 19 februari 2015 - Categorie: Berichten Nederland

Bron 1: nos.nl/artikel/2019958-opbrengst-boven-veiligheid-bij-gaswinning.html .
18 febr. 2015


Bij de gaswinning in Groningen stond de maximale opbrengst op de eerste plaats en niet de veiligheid van de inwoners van Groningen. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in het rapport Aardbevingsrisico's in Groningen over de besluitvorming rond de gaswinning.

De raad vindt dat de bij de gaswinning betrokken partijen tegenover de Groningers moeten erkennen dat zij tot 2013 niet zorgvuldig zijn omgegaan met hun veiligheid. Dat is een voorwaarde om de geschonden relatie met de bevolking te kunnen herstellen.

Voor de volledige artikel zie bovenstaande link. Dat maximale opbrengst op de eerste plaats komt kennen wij maar al te goed. EMV slachtoffers krijgen geen enkele hulp, dat zou geld kosten en de opbrengst moet tenslotte maximaal zijn.

Zie ook:

Bron 2: www.ed.nl/algemeen/binnenland/vandaag-verbolgen-reacties-op-rapport-gaswinning-video-1.4771823 .

Vandaag: Verbolgen reacties op rapport gaswinning (video)


DEN HAAG - Het woensdag gepubliceerde rapport over de gaswinning in Groningen heeft tot veel verbolgen reacties geleid. De veiligheid van de Groninger bevolking speelde geen rol bij de besluiten over de gaswinning vanaf de vondst van het gasveld in 1959 tot vorig jaar, concludeert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in zijn rapport. Het economisch belang ging boven het veiligheidsrisico.

,,De conclusie van het rapport is ronduit schokkend. Ze hadden geen oog voor de veiligheid en het is dan ook een grof schandaal dat er in 2013 nog een recordhoeveelheid gas uit de bodem is gehaald'', reageerde de Groningse gedeputeerde William Moorlag.

'Gesloten bolwerk'
De bij de gaswinning betrokken partijen waren onder meer het ministerie van Economische Zaken, Shell, NAM en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De onderzoeksraad concludeert dat de partijen een ,,gesloten bolwerk'' vormden. Er was geen ruimte voor kritische geluiden, ,,ook niet vanuit andere ministeries of de buitenwereld''.

Volgens Dirk Kleijer van de Groninger Bodembeweging bevestigt het rapport de gevoelens die al jaren bij de Groningers leven. ,,Groningers liepen jarenlang tegen een muur van onbegrip aan en werden voor gek verklaard. Eindelijk is er de bevestiging van wat wij al wisten: onze veiligheid speelde geen enkele rol en dat is schandalig'', aldus Kleijer.

John Lanting van de actiegroep Schokkend Groningen zei te hopen dat minister Henk Kamp van Economische Zaken met het rapport een andere koers gaat varen. ,,Voor ons verandert er niets. We blijven aangiftes doen tegen de minister, maar ook tegen de directeur van de NAM. Zij brengen ons in gevaar en dus moeten ze vervolgd worden.''

De Groningse burgemeester Peter den Oudsten vindt dat de Tweede Kamer moet overwegen om een parlementaire enquête te houden over de gaswinning. Tijdens zo’n enquête kunnen alle betrokken partijen onder ede worden gehoord over hoe is omgegaan met de gaswinning en wie welke besluiten heeft genomen. ,,Je kunt dan door de achterkamertjes heen breken. Het wordt tijd om schoon schip te maken zodat we weer kunnen bouwen aan het vertrouwen in Groningen'', zegt Den Oudsten.

Tweede Kamer: unaniem kritisch
De fracties van de politieke partijen in de Tweede Kamer reageerden woensdag vrijwel unaniem kritisch. SP-Kamerlid Eric Smaling noemde het ,,een letterlijk schokkend'' rapport. ,,Heel frustrerend voor de Groningers''. ,,Het Rijk liep blind achter de miljarden aan, de NAM was doof voor lastige feiten over aardbevingen en bodemdaling'', reageerde Liesbeth van Tongeren van GroenLinks.

Gedegen en helder. Zo noemt minister Henk Kamp (Economische Zaken) woensdag het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de gaswinning in Groningen. De veiligheid van inwoners van de provincie Groningen speelde geen rol bij de besluitvorming tot 2013 over de winning van aardgas in hun provincie, blijkt uit het woensdag gepubliceerde rapport. ''Ik ben mij zeer bewust van de ernst van de problematiek en evenzeer van mijn verantwoordelijkheid de benodigde maatregelen te nemen'', vervolgt Kamp in zijn reactie.

Schaderisico
De raad onderzocht de besluitvorming rond de gaswinning in Groningen in de periode vanaf de ontdekking van het gasveld in 1959 tot 2014. Betrokken partijen waren onder meer het ministerie van Economische Zaken, Shell, NAM en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Zij beschouwden risico's voor inwoners vooral als schaderisico dat vergoed kon worden en ,,het veiligheidsrisico achtten zij verwaarloosbaar'', schrijft de onderzoeksraad. Het belang van de winning stond op de eerste plaats.

De raad concludeert ook dat de partijen die bij de gaswinning zijn betrokken, een ,,gesloten bolwerk'' vormden. Er was geen ruimte voor kritische geluiden, ,,ook niet vanuit andere ministeries of de buitenwereld''. Toen in 1993 de relatie tussen gaswinning en aardbevingen duidelijk werd, was dat voor de partijen geen reden tot bezorgdheid. De raad noemt het ,,opvallend'' dat er indertijd geen onderzoek is gedaan naar de gevolgen van de gaswinning.

Aanbevelingen
De onderzoeksraad doet in zijn rapport een aantal aanbevelingen. Zo moeten de bij de gaswinning betrokken partijen ten eerste erkennen dat ze tot 2013 niet zorgvuldig zijn omgegaan met de veiligheid van burgers in Groningen. Ook kunnen andere ministeries betrokken worden bij de besluiten, schrijft de onderzoeksraad. Ten slotte moet de communicatie met inwoners verbeteren, aldus de raad.

Bron 3: www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3853977/2015/02/18/Minister-Kamp-en-NAM-moeten-vervolgd-worden.dhtml .
18 febr. 2015

'Minister Kamp en NAM moeten vervolgd worden'

Zie voor het verdere artikel bovenstaande link.
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie