Kennisplatform EMV & G illegaal bezig?

maandag, 16 februari 2015 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling
15 febr. 2015


In een persbericht:

pdf/Persbericht%20Kennisplatform%20EMV%20illegaal%20bezig,%2015022015.pdf .

stelt de Stichting Kennisplatform EMS dat het door de overheid ingestelde Kennisplatform EMV & G illegaal bezig is. Dit omdat bij het instellingsbesluit van 2011 door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M), in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vastgelegd was dat dit Kennisplatform in een gewijzigde opzet gecontinueerd zou worden tot 31 december 2014, en dat het daarna niet verlengd zou worden.

Er is nu dus geen wettelijke basis meer voor het voortbestaan van dat door de overheid ingestelde Kennisplatform. Zoals in het persbericht vermeld is er echter sprake van een voorlopige continuatie.

Aan het persbericht kunnen we toevoegen dat op 18 december 2014 is meegedeeld dat er een voorlopige financiering was voor de eerste drie maanden van 2015. Het zou voorts de bedoeling zijn dat de Telecom industrie 1/3de van de finaciering voor het vervolg voor haar rekening zou nemen. De Telecom industrie was hier toen niet toe bereid en was van mening dat ze al genoeg voor de zendrechten had betaald.

Dit is voor het eerst dat StopUMTS het op dit gebied met de Telecom industrie eens is. Gedeeltelijke betaling door deze industrie zou bij een evt. voortzetting zeer ongewenst zijn aangezien deze industrie alleen maar belang heeft bij het ontkennen van de mogelijk schadelijke gevolgen van RF straling van mobiele communicatie voor de gezondheid.

Het Kennisplatform EMV fungeerde op één uitzondering na tot nu toe slechts als bliksemafleider voor het huidige overheidsbeleid en met een degelijke nieuwe afhankelijke financiering zou nog minder dan vrijwel niets te verwachten zijn.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie