Slaapstoornis dreigt maatschappelijk probleem te worden

maandag, 29 december 2014 - Categorie: Berichten Nederland

Bron 1: www.nationalezorggids.nl/jeugdzorg/nieuws/23566-slaapstoornis-dreigt-maatschappelijk-probleem-te-worden.html .
29 dec. 2014

Steeds meer mensen, waaronder veel jongeren, kampen met een gebrek aan slaap. Van alle vrouwen onder de 21 heeft bijna de helft een slaapstoornis. Bijna een derde van de bevolking krijgt dagelijks niet meer dan zes uur slaap. Dat meldt de Telegraaf.

Er is sprake van een slaapstoornis wanneer iemand langer dan drie maanden last heeft van slecht slapen in combinatie met slaperigheid, vermoeidheid, humeurigheid en slecht presteren overdag. Volgens slaaponderzoeker Gerard Kerkhof, verbonden aan het slaapstoornissencentrum van het Medisch Centrum Haaglanden, dreigt het slaapprobleem een epidemie te worden. De uitkomsten van zijn nog ongepubliceerde studie naar het slaapgedrag van Nederlanders laat een verontrustend beeld zien.

Dertig procent van de Nederlanders slaapt per nacht zes uur of minder, terwijl zes uur slaap doorgaans wordt beschouwd als een kritische grens. In alle leeftijdscategorieën slapen Nederlanders gemiddeld minstens een uur minder dan aanbevolen. Vooral jonge mannen en jonge vrouwen komen slaap tekort. Vrouwen van 18 tot 20 jaar slapen 7,7 uur, en mannen 7,1 uur, terwijl voor hen gemiddeld 9 uur slaap gewenst is. Mannen tussen 40 en 50 jaar slapen het minst (gemiddeld 6,5 uur), maar zij hebben ook minder slaap nodig - voor hen is 7,5 tot 8,5 uur optimaal.

Als belangrijke oorzaak voor de slechte nachtrust wordt het gebruik van elektronische apparaten genoemd. Vooral jongeren blijken tot in de nacht bezig te zijn met hun smartphone, tablet of andere verspreiders van 'blauw licht'. Volgens Kerkhof zijn de effecten van slaapgebrek op de lange termijn net zo schadelijk als als slecht eten of te weinig bewegen en wil dat de overheid meer aandacht gaat besteden aan het probleem.


Bron 2: www.telegraaf.nl/binnenland/23498961/__Tekort_aan_slaap_epidemisch__.html .
29 dec. 2014

Tekort aan slaap wordt epidemisch

René Steenhorst
DEN HAAG -
Tekort aan nachtrust dreigt in Nederland een epidemie te worden. Dat blijkt uit voorlopige resultaten van een studie naar het slaapgedrag van de Nederlander. Bijna een derde van de bevolking slaapt dagelijks zes uur of minder.

„Zes uur is de absoluut kritische ondergrens”, zegt psychofysioloog prof. dr. G.A. Kerkhof, expert op het gebied van de 24-uursritmiek van de mens.
Uit de nog niet vrijgegeven studie blijkt dat miljoenen Nederlanders chronisch een uur tot uren korter slapen dan wordt geadviseerd. Vooral onder jongeren is het tekort aan slaap opvallend en zorgwekkend. De helft van alle vrouwen tussen 18 en 20 jaar slaapt 7,7 uur, mannen van dezelfde leeftijd maken per nacht gemiddeld 7,1 uur. Negen uur nachtrust is voor beide groepen gewenst.
Professor Kerkhof spreekt van een ’slaapstoornis’ wanneer mensen al drie maanden of langer beroerd slapen.


Bron 3: nos.nl/artikel/2010910-we-slapen-steeds-minder.html .
28 dec. 2014

We slapen steeds minder

Dat de duur en de kwaliteit van de slaap van Nederlanders de laatste jaren achteruit zijn gegaan, valt niet met harde cijfers te bewijzen. Maar uit het onderzoek van Gerard Kerkhof blijkt dat het slaapgedrag van de Nederlanders ongeveer overeenkomt met dat van de Amerikanen. En van hen staat vast dat ze sinds de jaren 60 gemiddeld 1 à 2 uur minder zijn gaan slapen.

De toename van het slaapgebrek valt ook waar te nemen in de slaapcentra. De grote Nederlandse slaapcentra onderzochten en behandelden aan het begin van de eeuw nog zo’n 1000 à 1500 mensen per jaar. Nu zijn dat er twee keer zoveel. Bovendien zijn er veel kleine slaapcentra bijgekomen.

Slaapgebrek kan veel oorzaken hebben
Van Kerkhof
Slaapgebrek kan veel oorzaken hebben. Voor een deel heeft het te maken met erfelijke aanleg. Daarnaast kunnen slaapproblemen het gevolg zijn van financiële moeilijkheden, stress op het werk, relationele problemen, de consumptie van koffie en alcohol, herrie en licht van buiten, het snurken van de partner en 'life events': emotionele gebeurtenissen als het verlies van naasten of een scheiding.

Maar de belangrijkste oorzaak van het toenemende gebrek aan slaap lijkt toch wel de groeiende neiging om permanent alert te blijven. Meer mensen dan voorheen werken tot laat in de avond door, en vooral jongeren blijven permanent beschikbaar voor prikkels uit hun apparaten.

Doordat mensen te laat bezig blijven, gaan ze te laat slapen, en als ze eenmaal slapen is de kwaliteit van de slaap minder doordat hun hersenen te actief blijven.

De belangrijkste oorzaak van het gebrek aan slaap lijkt toch wel de groeiende neiging om permanent alert te blijven
Van Kerkhof
Dat wordt allemaal nog versterkt door het blauwe licht dat apparaten als smartphones en tablets verspreiden. Pas sinds enkele jaren is bekend dat de biologische klok – die het slaapritme regelt – extra gevoelig is voor dit blauwe licht.

Blauw licht geeft de hersenen meer dan ander licht het signaal actief te blijven. Het onderdrukt de productie van melatonine, waardoor we minder slaperig worden, later gaan slapen, en de eerste uren ook minder diep slapen.
Mogelijk verklaart dit ook dat bij de drogist steeds meer melatoninetabletten worden verkocht. Zulke tabletten kunnen helpen, maar experts zijn het erover eens dat dit alleen het geval is als het in de juiste hoeveelheden en vooral op de juiste tijdstippen wordt ingenomen. Dat moet individueel worden bepaald.

Zeker is dat melatonine geen slaapmiddel is en dat inname vlak voor het slapen nauwelijks of geen meetbaar effect heeft.


Bron 4: nos.nl/artikel/2010913-helft-jonge-vrouwen-heeft-slaapstoornis.html .
28 dec. 2014

Helft jonge vrouwen heeft slaapstoornis

Slaapgebrek dreigt een groot maatschappelijk probleem te worden, vooral onder jongeren. Bijna de helft van de jonge vrouwen onder de 21 heeft een slaapstoornis. Dat constateert slaaponderzoeker Gerard Kerkhof op grond van nieuw onderzoek.

Mensen hebben een slaapstoornis al ze langer dan drie maanden last hebben van slecht slapen in combinatie met slaperigheid, vermoeidheid, humeurigheid en slecht presteren overdag. Volgens psycho-fysioloog Kerkhof, verbonden aan het slaapstoornissencentrum van het Medisch Centrum Haaglanden, dreigt het slaapprobleem een epidemie te worden.
Video afspelen 01:48
Veel meer patiënten met slaaptekort
6 uur slaap

Kerkhof heeft eind 2012 het eerste representatieve onderzoek naar het slaapgedrag van de Nederlanders uitgevoerd. De nog ongepubliceerde uitkomsten geven een verontrustend beeld. Dertig procent van de Nederlanders slaapt per etmaal 6 uur of minder, terwijl 6 uur slaap algemeen wordt beschouwd als een kritische grens. Bijna iedereen die minder slaapt, heeft een probleem.
In alle leeftijdscategorieën slapen Nederlanders gemiddeld minstens een uur minder dan aanbevolen. Vooral jonge mannen en jonge vrouwen komen slaap tekort. Vrouwen van 18 tot 20 jaar slapen 7,7 uur, en mannen 7,1 uur, terwijl voor hen gemiddeld 9 uur slaap gewenst is.

Mannen tussen 40 en 50 jaar slapen het minst (gemiddeld 6,5 uur), maar zij hebben ook minder slaap nodig – voor hen is 7,5 à 8,5 uur optimaal.

Jonge vrouwen

Jonge vrouwen lijden het meest onder slaapgebrek. Van vrouwen tot 21 jaar heeft bijna de helft een slaapstoornis. Bij jonge mannen is dat ‘slechts’ 36 procent, hoewel zij minder slapen.

Volgens Kerkhof is de meest waarschijnlijke verklaring voor dit verschil dat vooral jonge vrouwen te lijden hebben onder de hormonale ontwikkelingen die kenmerkend zijn voor hun leeftijdsfase. ''Bekend is dat zij daardoor ook het hoogst scoren op vermoeidheid overdag.''

Verder blijkt uit het onderzoek dat bijna de helft van de werklozen een slaapstoornis heeft. Van de mensen die in dagdienst werken, is dat iets minder dan een kwart. Mensen in ploegendienst zitten daar tussenin: van hen lijdt 39 procent in meer of mindere mate aan een slaapstoornis.


Dat ook de EMV belasting veroorzaakt door zendmasten, smartphones, WiFi, e.d. een melatonine tekort veroorzaakt staat niet vermeld. Het is onbekend welk deel van het melatonine tekort veroorzaakt wordt door blauw licht (naast andere in bovenstaande genoemde oorzaken) en welk deel door de EMV.
Verder is het zo dat langdurige slaapproblemen een eerste indicatie kunnen zijn van het ontstaan van elektrohypersensitiviteit (EHS).
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie