Castricum boos op Heiloo over zendmast

vrijdag, 05 december 2014 - Categorie: Berichten Nederland

Bron 1: www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/kennemerland/article27189244.ece/Castricum-boos-op-Heiloo-over-zendmast .
1 okt. 2014


Het college van b en w van Castricum is boos op buurgemeente Heiloo. De gemeenteraad van Heiloo wil het MDC, onderdeel van het ministerie van justitie, toestaan vlakbij de grens met Limmen een C2000-zendmast neer te zetten.

Heiloo loopt te hoop tegen de zendmast voor hulpdiensten. Na protesten zijn twee locaties al afgevallen. Nu is een plek in beeld ten zuiden van de Lagelaan, vlakbij Limmen.

Daar staan – nu nog – wat boerderijen, maar dat gaat veranderen. De gemeente Castricum heeft op 160 meter van de beoogde plek voor de zendmast, ambitieuze plannen voor het ’woonlandschap Plan Zandzoom’.

Castricum heeft aan de noordzijde van het Zandzoomgebied grond in eigendom. Een van de gemeentelijke topkavels ligt op zichtafstand van de geplande mast. Die wordt vijftig meter hoog.

De mast doet afbreuk aan het uitzicht en het woonplezier van de toekomstige bewoners, vinden de Castricumse wethouders Esther Hollenberg en Hilbrand Klijnstra.

Hollenberg: ,,Op zijn zachtst gezegd levert de mast geen bijdrage aan de groene en landelijke woonsfeer die de gemeente daar wil realiseren. Het is daarnaast niet uit te sluiten dat dit effect kan hebben op de waarde van de gronden.”

Klijnstra zegt dat het college zich overvallen voelt: ,,We hebben hier op geen enkele wijze met onze buren over gesproken en dat terwijl dit voorgenomen besluit toch daadwerkelijk ons beider gemeenten raakt. We vragen de gemeenteraad van Heiloo om de belangen van de toekomstige inwoners mee te laten wegen.”

Overigens heeft niet de raad van Heiloo, maar de Tweede Kamer het laatste woord over de plek van de zendmast. Weliswaar valt de beoogde locatie bij de Lagelaan in de ellips waarbinnen het MDC de mast geplaatst wil hebben, maar als die plaats toch niet bevalt, kiest het ministerie voor een andere locatie.

Bron 2: www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article27245650.ece .
2 dec. 2014

Castricum: Andere plek voor mast


HEILOO - De gemeente Castricum wil dat er een andere locatie in Heiloo komt voor de te bouwen C2000-zendmast, die nodig is voor de hulpdiensten. Dat schrijft het college van b en w aan het Meldkamer Diensten Centrum (MDC), dat de plaatsing van de mast regelt.

'C2000-mast kan op andere locaties lager worden'

Nadat andere plaatsen veel protesten bij bewoners teweeg hadden gebracht, heeft de gemeenteraad van Heiloo het MDC uiteindelijk een locatie voorgesteld aan de zuidkant van het dorp, 160 meter van de grens met de gemeente Castricum. Dat is niet in goede aarde gevallen.

Ten eerste, zo stelt het Castricumse college, ligt de gekozen locatie buiten het zoekgebied dat het MDC had aangewezen. ,,Daardoor is een veel hogere mast nodig: 45 meter in plaats van 32 meter. Andere locaties binnen de zoekzone voldoen wel aan de gestelde eisen; daar kan met een lagere mast worden volstaan.’’

Ten tweede stelt Castricum dat geen rekening is gehouden met de bouwplannen van Castricum in de directe omgeving. ,,Er is gekeken tot aan de gemeentegrens.’’ In de buurt kunnen volgens het bestemmingsplan Zandzoom veertig luxe woningen worden gebouwd. ,,Wij zijn van mening dat een dergelijke mast in de directe nabijheid in ernstige mate afbreuk doet aan de gewenste woonsfeer en omgevingskwaliteit.’’

Bezwaar
Het derde bezwaar is volgens Castricum dat door het plaatsen van de mast er minder keuzemogelijkheden zijn voor de weg die de Kennemerstraatweg met de A9 moet gaan verbinden. Die komt dwars door het gebied waar de mast nu gepland is.

Tenslotte stelt het college van b en w van Castricum dat er vooraf geen overleg is geweest met de buurgemeente. ,,Wij hebben geen mogelijkheid gekregen een bijdrage te leveren aan het onderzoek ten tijde van het afwegen van mogelijke locaties’’, zo schrijft Castricum. ,,Wij achten dit een onzorgvuldige en eenzijdige voorbereiding van een besluit met aanzienlijke ruimtelijke impact.’’

Volgens wethouder Fred Dellemijn van Heiloo heeft het MDC onlangs een onderzoek gedaan naar de beoogde locatie en bleek die technisch mogelijk te zijn. Het MDC heeft echter de bevoegdheid zelf een locatie aan te wijzen. Voor de mast is geen vergunning nodig, dus bewaar maken is niet mogelijk.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie