Witte stralingsarme zones

zondag, 02 november 2014 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.earth-matters.nl/5/10073/gezondheid/witte-stralingsarme-zones .
2 nov. 2014

Onze oproep wordt geleidelijk aan op meer sites overgenomen, nu op Earth Matters, waarvoor onze dank. Hieronder de op Earth Matters geplaatste tekst.

(Stop UMTS) Geen plek meer in Nederland voor elektrogevoeligen? Al jaren is er een strijd gaande of elektromagnetische velden (EMV) van draadloze communicatie (zendmasten, wifi, smartphones enz.) wel- of niet schadelijk is voor de gezondheid.

De commissie Elektromagnetische Velden (EMV) van de Gezondheidsraad stelt dat er geen gevaar is voor de gezondheid onder de geldende blootstellinglimieten. Deze houden echter uitsluitend rekening met de schadelijkheid van de door RF straling veroorzaakte thermische opwarming van ons lichaam of delen daarvan. Er zijn wereldwijd echter al duizenden peer-reviewed publicaties over dit onderwerp verschenen waarin niet-thermische biologische effecten zijn aangetoond. Een aantal daarvan, zoals DNA breuken, toename van het aantal vrije radicalen en productie van stress hormonen, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

De Raad van Europa en het Europees Parlement hebben wel aandacht voor deze problematiek. Zij pleiten voor erkenning van elektrogevoeligheid en het behoud van de zgn. ‘witte (stralingsarme) zones’. De WHO heeft deze straling ingedeeld in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’, dezelfde categorie waarin ook DDT, gelode benzine, chloroform en vele andere chemische stoffen zijn ingedeeld.

De Gezondheidsraad vindt dat er nog ‘niet genoeg wetenschappelijk bewijs’ is en er nog jarenlang onderzoek nodig is.

In het artikel
Artikelen/8543/overheidsbeleid_gebaseerd_op_ontkenning_van_gezondheidsschade_door_emv .
wordt kritisch ingegaan op de hierboven genoemde uitspraken van de Gezondheidsraad.

Op de website: Verhalen/ .
staan honderden ervaringsverhalen van mensen die ernstige lichamelijke klachten ondervinden, veroorzaakt door EMV van draadloze communicatie. Het laatste jaar neemt het aantal klachten toe, door de introductie van 4G en de toename van WiFi gebruik. Het is voor elektrogevoelige (EHS) personen moeilijk om een leefbaar plekje in Nederland te vinden. Er zijn nog maar een paar stralingsarme plekken te vinden, de zgn. ‘witte zones’ .

Wij willen graag dat deze witte zones behouden blijven, vandaar de onderstaande oproep.

Dit initiatief van StopUMTS (de meest bekeken website op dit gebied in Nederland) wordt mede ondersteund door de Stichting EHS (ElektroHyperSensitiviteit), het Nationaal Platform Stralingsrisico’s (NPS) en het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) die in Nederland actief zijn op dit gebied.

Deze oproep is op 1 oktober op www.stopumts.nl geplaatst en loopt nog tot 1 december.

Op 24 oktober waren er 325 ondertekenaars (op 2 nov. 443) en wij krijgen veel schrijnende verhalen o.a. van mensen die naar het buitenland gevlucht zijn, omdat het in Nederland niet meer leefbaar voor hen is.

Oproep voor behoud witte zones

Omdat een groot aantal mensen ziek wordt door de straling van draadloze communicatie (zendmasten, smartphones, wifi enz.) pleiten wij voor het behoud van de paar ‘witte (stralingsarme) zones’ die er nog in Nederland zijn

Veel mensen, vooral uit de grensgebieden, klagen over de slechte mobiele bereikbaarheid van 112. Om die reden willen telecombedrijven en gemeenten samenwerken om de mobiele bereikbaarheid van 112 te verbeteren. Zo komen er mogelijk steunzenders in kerktorens in de gebieden waar het alarmnummer nu niet te bereiken is. Het CDA in de Tweede Kamer wil dat de telecomproviders 100% mobiele dekking gaan bieden.

Bij 100% mobiele dekking verdwijnen helaas de ‘witte (stralingsarme) zones’. Deze zones moeten behouden blijven voor elektrogevoeligen en anderen die in een stralingsarme omgeving willen verblijven. Er zijn al te veel mensen ziek door elektromagnetische straling en daarom zijn deze zones voor hen van levensbelang.

Deze oproep komt nu omdat op 17 december a.s. de Tweede Kamer in debat gaat met de ministers van Economische Zaken en van Veiligheid en Justitie over de bereikbaarheid van 112. Het is van groot belang een tegengeluid te laten horen. Daarom willen we de onderstaande brief naar de Ministers en Tweede Kamerleden sturen.

Zie voor de brief: www.stopumts.nl/ .

Ondersteun je deze brief en wil je graag de witte zones behouden, mail dan voor 1 december naar: wittezones112@gmail.com met je naam en woonplaats.

Bron: www.stopumts.nl .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie