Longartsen klagen Staat aan om roken Overheidscriminaliteit?

dinsdag, 09 september 2014 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3743128/2014/09/08/Longartsen-klagen-Staat-aan-om-roken.dhtml .
8 sept. 2014


De Stichting Rookpreventie Jeugd gaat de Nederlandse staat aanklagen vanwege de bestaande relaties met de tabaksindustrie. Vandaag of morgen wordt de regering met een dagvaarding op de hoogte gebracht.

De reden is dat de Nederlandse overheid zich niet zou houden aan het internationale anti-rookverdrag, (de Framework Convention on Tobacco Control) van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Daarin hebben 179 landen, waaronder Nederland, een afspraak ondertekend dat de tabaksindustrie géén invloed kan uitoefenen op het rookontmoedigingsbeleid dat in die landen wordt gevoerd.

Volgens de stichting Rookpreventie Jeugd houdt Nederland zich daar absoluut niet aan. Via de zusterwebsite Tabaknee.nl toont de stichting aan dat de overheid de tabaks- industrie zelfs uitnodigt om haar standpunten in te brengen bij het ontwikkelen van beleid.

Grote aanjagers van de website Tabaknee.nl én van Stichting Rookpreventie Jeugd zijn longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker. In maart 2013 lanceerden zij (in samenwerking met enkele onderzoeksjournalisten) de website Tabaknee.nl.

Die baarde vanaf het begin af aan veel opzien door de keiharde toon waarmee hoogleraren, politici en mensen uit het bedrijfsleven met hun 'stiekeme' steun voor de tabaks- industrie te kijk werden gezet. Zo werd minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neergezet als de 'minister van de Tabakswerkgevers'.

De Kanter en Dekker voeren al jaren actie tegen roken, maar gingen tot een keiharde aanpak over omdat de tabaksindustrie in hun ogen achter de schermen te veel invloed heeft.

De stichting wijst erop dat er jaarlijks in Nederland twintigduizend doden vallen door roken. Wereldwijd eist de verslaving aan de sigaret zes miljoen doden per jaar.

Gaan we dit in de toekomst ook meemaken op ons gebied, de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van EMV?

Naar aanleiding van dit artikel zond een lezer ons de volgende referentie toe:

arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=26 .
een rede uitgesproken door Dr. G.A.A.J. van den Heuvel bij aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de criminologie aan de Universiteit Maastricht op vrijdag 23 januari 1998.

Een stukje uit het begin van zijn rede:

Wij kennen de overheid als boevenvanger, niet als boef. Ja, er gaat hier en daar wel
eens iets fout, en in elke mand zit wel een rotte appel. Maar een ministerie dat of
een openbare dienst die crimineel samenspant, valt buiten de verbeelding, ook in
criminologisch opzicht. Vandaar dat ik spreek van een vergeten hoofdstuk. Want het
komt wel voor.

1. Organisatiecriminaliteit
.................

2. Overheidscriminaliteit
Overheidscriminaliteit is historisch gezien een heel oud en normaal fenomeen. De
bijbel, de koran en veel sprookjes, sagen en mythen gaan daarover. Zo jong als de
rechtsstaat is, zo oud is het beeld van de overheid als vijand van het volk.
.................
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie