Oosterhout in opstand over gewijzigd hoogspanningstracé 380kV

zaterdag, 06 september 2014 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.nieuwsdorp.nl/OOSTERHOUT-GLD .
BN DeStem
5 sept. 2014


OOSTERHOUT - De beer is los in Oosterhout, als het gaat om het nieuwe hoogspanningstracé Zuidwest. De gemeente pikt het niet dat het nieuwe elektriciteitsnet, tegen alle afspraken in, dwars over Oosterhouts grondgebied zal lopen.

Samen met Etten-Leur heeft zij alle elf gemeenten langs het nieuwe tracé opgeroepen tot spoedoverleg. Dat is vrijdag in alle vroegte in het provinciehuis in Den Bosch, onder leiding van gedeputeerde Yves de Boer.

Milieuvriendelijk
Niet alleen het ministerie wordt ter verantwoording geroepen over de onverwachte koerswijziging, maar ook gemeenten die zich nu achter het nieuwe tracé scharen, zoals Breda, moeten tekst en uitleg geven, zegt de Oosterhoutse wethouder Marcel Willemsen. ''Het is onbestaanbaar dat zij het noordelijke tracé laten vallen, terwijl wij met z'n allen in 2011 hebben afgesproken dat dit de meest milieuvriendelijke route is, waarbij de minste inwoners worden getroffen.''

Verbijsterd
Ook Oosterhouters zijn zich inmiddels aan het wapenen tegen de komst van de 60 meter hoge 380kV-masten. ''De mailtjes stromen binnen. Vooral uit de wijk Oosterheide'', constateert Willemsen. Oosterhout is 'verbijsterd' dat de lijn over een veel groter deel van haar grondgebied komt te liggen. Het tracé doorkruist belangrijke natuur- en recreatiegebieden (Vrachelse Heide, landgoed Oosterheide, Open Linie) en de route loopt parallel aan de zuidrand van woonwijk Oosterheide. In het oude tracé leek hooguit één boerderij in Oosteind in de knel te komen.

Gedrochten
Ook bij de gemeenten Drimmelen, Etten-Leur en Halderberge is de nieuwe route als een bom ingeslagen. In de kern Hooge- Zwaluwe blijven de oude 150kV- masten staan, terwijl was beloofd dat die zouden worden afgebroken. In Etten-Leur en Halderberge is vooral commotie over de landschappelijke 'gedrochten' die ontstaan door de hoogspanningsmasten naast en tussen al bestaande windmolenparken te plannen. ''Dit kán helemaal niet'', vindt wethouder Jean-Pierre Schouw van Etten-Leur.

En wethouder Jan-Willem Stoop van Drimmelen: ''We zijn van de schrik bekomen en gaan ons bewapenen.''Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie