Migraine in Nederland (mede door elektrostress?)

donderdag, 04 september 2014 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.medicalfacts.nl/2014/09/01/70-000-migraineaanvallen-per-dag-in-nederland/ .
1 sept. 2014

70.000 migraineaanvallen per dag in Nederland


Noodklok: Meer dan een miljoen migrainepatiënten bezoeken geen arts
Nederland telt 3,1 miljoen migrainepatiënten tussen 18 en 65 jaar. Daarnaast hebben ook 250.000 kinderen migraine.
Iedere dag hebben meer dan 70.000 Nederlanders een migraineaanval.1
Migraine is de duurste hersenaandoening en kost Nederland 1,7 miljard euro per jaar door verzuim en productiviteitsverlies.2
Een migraineaanval duurt meestal langer dan vier uur en kan tot wel drie dagen aanhouden.3
Depressie komt driemaal vaker voor bij patiënten die lijden aan migraine of ernstige hoofdpijn, dan bij gezonde personen.4


Amsterdam, 1 september 2014 -Per dag ervaren 70.000 Nederlanders een migraineaanval. Van de 3,1 miljoen migrainepatiënten bezoekt echter meer dan een miljoen geen arts, waardoor de kans op een verkeerde of te late behandeling groot is.5 Migraine is een chronische hersenziekte en volgens de World Health Organization de zevende meest invaliderende ziekte. Migraine is een complexe aandoening met wisselende symptomen en is daarom soms moeilijk te diagnosticeren. Meer kennis en bewustwording over migraine zijn dus noodzakelijk. Daarom organiseren de Nederlandse Vereniging voor Hoofdpijnpatiënten, de Vereniging van Nederlandse Hoofdpijncentra en Novartis van 1 t/m 7 september 2014 de Migraine Week.
De ‘Migraine Week’ wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd. De campagne is gericht op patiënten en gezondheidsmedewerkers (huisartsen, apothekers en drogisten) en zorgt via informatievoorziening dat zij samen migraine beter kunnen diagnosticeren en efficiënter kunnen aanpakken.
Door aandacht te vragen voor het onderwerp zullen meer patiënten de huisarts bezoeken voor een diagnose en behandeling. Ook apothekers en drogisten zullen een actieve adviesrol spelen. Zij kunnen patiënten doorverwijzen naar de huisarts om zich te laten diagnosticeren en de juiste behandeling te bepalen. Of nadat de juiste behandeling vastgesteld is de patiënt adviseren over de juiste medicatie.

Migraine, niet zomaar hoofdpijn
Er bestaan diverse soorten primaire hoofdpijn (episodische of chronische spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn en migraine). Het stellen van de diagnose is dan ook niet altijd gemakkelijk. Leo van Os, voorzitter van de Hoofdpijnpatiëntenvereniging: “We weten dat mensen met migraine kunnen reageren op allerlei prikkels, zoals licht, geluid, temperatuur en luchtkwaliteit. Maar ook onregelmatige werktijden, niet op tijd eten, oververmoeidheid en een gevoel van stress kunnen een migraineaanval versnellen of verergeren. En omdat veel van deze prikkels en triggers op het werk kunnen voorkomen, is het nodig dat we die daar zoveel mogelijk proberen te vermijden.”
Gerda van de Berg (37) heeft al sinds haar 13de migraine. “Mijn moeder had vaak heftige hoofdpijn, dus ik wist wel zo’n beetje wat het was. Ik nam er eerst paracetamol voor, maar dat hielp niet bij mij. Door de huisarts werd de diagnose migraine vastgesteld. Ik heb gemerkt dat migraine heel wat anders is dan gewone hoofdpijn. Er zijn nu gelukkig speciale migrainemedicijnen. Dat maakt een enorm verschil in mijn leven. Daardoor ben ik beter in staat om mijn werk te doen of afspraken met vrienden na te komen.”

Gevolgen van migraine op het werk
Migraine is de duurste hersenaandoening in Nederland: deze kost ons land 1,7 miljard euro per jaar vanwege verzuim en productiviteitsverlies.6 Een patiënt die lijdt aan migraine is tijdens een onbehandelde aanval voor 43,3% invalide en kan dan niet veel meer dan in het donker in bed liggen.Hoofdpijnneuroloog Dr. Peter van den Berg onderzoekt momenteel de economische gevolgen van migraine in Nederland. Onder regie van de Hoofdpijnpatiëntenvereniging is onlangs de ‘Richtlijn Migraine en Werk’ opgesteld door alle betrokken beroepsverengingen op dit gebied (neurologen, psychologen, huisartsen, pijnverpleegkundigen, werkgevers, arbeids- en bedrijfsgenees-kundigen, verzekeringsgeneeskundigen). In deze richtlijn staan aanbevelingen voor werkgevers, patiënten/werknemers en zorgprofessionals, die erop gericht zijn om op het werk beter rekening te kunnen houden met de migraine van de werknemer. In het belang van de werknemer en van de werkgever.

In het artikel staat niets over de waarschijnlijke (?) toename van het aantal migraineaanvallen, maar het lijkt niet onlogisch te veronderstellen dat de steeds toenemende stralingsbelasting daarbij een rol speelt. Hoofdpijn is één van de lichamelijke klachten die een gevolg kunnen zijn van stralingsbelasting.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie