Onderzoek naar de gevoeligheid voor elektromagnetische velden

donderdag, 04 september 2014 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.ggd.amsterdam.nl/milieu-gezondheid/leefomgeving/elektromagnetische/ .
10 oktober 2013

Een lezer van StopUMTS stuurde bovenstaande link betreffende een al eerder aangekondigd landelijke onderzoek dat wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de GGD Amsterdam. Een onderzoeksassistent van deze GGD komt daarbij op huisbezoek. Voor details zie bovenstaande link en de verwijzingen daarin.

De lezer is verzocht deel te nemen aan het onderzoek en vroeg StopUMTS om een advies. Hierbij zijn verzoek en ons antwoord, wat mogelijk ook van nut kan zijn voor andere lezers.


Dag L.....

Ik kreeg gisteren een verzoek van de GGD om medewerking aan bovengenoemd onderzoek. Ben me er nu in aan het verdiepen. Maar zou stop-umts ook graag vragen om hun mening tav dit onderzoek.

Bvd + mvg,

G.

Dag G.....,

Het onderzoek betreft voor zover mij bekend alleen korte termijn effecten. Meedoen heeft daarom alleen zin als je op zeer korte termijn al effecten voelt en tevens als die effecten ook op korte termijn weer verdwijnen. Dus als je na een korte bestraling er later, bijv. 's avonds of de volgende dag pas last van hebt moet je zeker niet meedoen. Ook als je na zeer korte termijn straling voelt, maar er daarna dagen last van hebt adviseer ik er niet aan mee te doen. Om deze redenen zal het onderzoek een beperkte of zeer beperkte waarde hebben. Tevens leert de historie, zie:
pdf/De%20Cofam%20onderzoeken,%20toch%20schadelijke%20effecten.pdf
en
pdf/Mobiele%20telefoons%20en%20kanker,%20epidemiologisch%20onderzoek.pdf
dat onderzoeksresultaten vaak (door de overheid) verdraaid worden.
Ook als de onderzoekers zelf integer zijn kan er ongewenste druk op ze uitgeoefend worden om in hun rapportages nuances aan te brengen (om het mild te zeggen). Deze tekst is niet aanmoedigend voor deelnemers en onderzoekers, maar beschrijft de realiteit.

Ik hoop je hiermee geholpen te hebben. Als je niet meedoet aan het onderzoek lijkt het me nuttig de onderzoekers te laten weten waarom. Indien je wel meedoet hoor ik graag wat je ervaringen zijn.


Vriend. groet,
L.....

Inmiddels heeft de lezer besloten niet mee te doen aan het onderzoek. Zijn argumentatie, iets verkort:


Geachte heer van P....,

Na grondige studie lijkt mij deelname aan een dergelijk onderzoek niet mogelijk.
De voornaamste reden is dat ik, na wat ik heb meegemaakt, niet vrijwillig wil worden blootgesteld aan dergelijk 'geweld'. Ik begrijp daarom de opzet van het onderzoek ook niet zo, of het moet al 'sadisme' of 'kampartsen' betreffen.
We gaan es kijken wat diverse soorten 'asbest' met 'diverse soorten' mensen doet... .
Mij gaat een dergelijk wreed onderzoek te ver.

Mocht men een dergelijk onderzoek ietwat objectiever willen uitvoeren, dan dient dit te geschieden in een 'schone omgeving' (ik weet niet meer waar die zijn, maar misschien (nog) in grensstreken).
De snelheid van reageren op een frequentie, vind ik ook vreemd.
Binnen een kwartier zou men het moeten kunnen waarnemen incl herstel.
Dat maakt mij de onwetendheid (van de onderzoekers) omtrent elektrogevoeligheid volledig duidelijk.
Er wordt nogal gesproken over 'vragen'.
Mensen met vragen lopen veelal te 'zoeken'.
Ik heb die vragen niet. (De schrijver weet dat hij elektrogevoelig geworden is, en wel in ernstige mate.)
Ik heb dit (naar mijn overtuiging) ook niet gezocht.
..........................
De deken van 'smog' is als de deken van 'asbest' en zal zeker evenzovele consequenties kennen, en naar mijn overtuiging: meer. Ik denk ook dat het lijden daarmee op z'n minst vergelijkbaar is nav mijn dieptepunt ttv euthanasie aanvragen.
..........................

Met vriendelijke groet,

G.........Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie