EMS en koffie

vrijdag, 29 augustus 2014 - Categorie: Berichten Nederland

Elektromagnetische straling is even riskant als koffie

Bron: www.ed.nl/mening/elektromagnetische-straling-is-even-riskant-als-koffie-1.4504783 .
27 aug. 2014

Een opiniestuk met bovenstaande titel van een beginnend ICT'er in het Eindhovens Dagblad van 27 aug.


OPINIE - De gevaren van elektromagnetische straling van bijvoorbeeld mobieltjes voor de gezondheid worden sterk overdreven, stelt ict'er Ruben Groot Bramel uit Bergeijk.

Als beginnend ict'er die met mobieltjes en WiFi-apparatuur werkt en daar dus regelmatig vragen over krijgt, hekel ik de bangmakerij met betrekking tot elektromagnetische straling (EMS). Om te beginnen is er geen fundamenteel verschil tussen EMS van hoogspanningsmasten en mobieltjes.

In principe is het precies hetzelfde. Daarnaast komt EMS van overal om je heen. Van mobieltjes, klokken, alles wat op stroom loopt, maar ook van de aarde en zon. Het magnetisch veld van de aarde bestaat uit EMS.

Ik wil ook vermelden dat EMS niet door de World Health Organisation (WHO) maar door het International Agency for Research on Cancer (IARC) – weliswaar een dochterorganisatie van de WHO – als mogelijk kankerverwekkend is gekwalificeerd. Maar het IARC zegt ook dat het maar beperkt bewijs heeft (bron: IARC Monograph Volume 102). EMS bevindt zich daarmee in dezelfde categorie als bestanddelen van koffie en andere natuurlijke dranken en voedsel.

De WHO zelf zegt tot nu toe dat in het bereik van 0-300 Ghz (gigahertz) geen negatieve effecten zijn op de gezondheid van de mens. Dit is het totale spectrum van alle apparaten die EMS uitzenden. Bijvoorbeeld WiFi en magnetrons werken op 2.4 Ghz.

Velen zullen zich afvragen waarom de overheid in het ene geval toestaat dat nieuwe bronnen van deze straling dicht bij mensen worden geplaatst, terwijl men in andere gevallen graag heeft dat de bron niet dicht bij de mensen is. Zoals met alles gaat het ook hier om de hoeveelheid. Dit is de reden waarom Access Points (AP) van WiFi's maar een maximaal vermogen hebben van 100 mW (milliwatt) en bij magnetrons de binnenkant goed geïsoleerd moet zijn. Daarom is het okay om onder een telefoontoren te staan maar niet okay om deze te beklimmen als deze aanstaat. De belangrijkste reden voor het stellen van die maxima is niet dat EMS misschien kankerverwekkend is, maar omdat men gaat koken van binnenuit. Dit effect is goed te zien in een magnetron.

Daarnaast is het goed om te zeggen dat de straling van een telefoontoren erg gericht is en die van een hoogspanningsmast niet. Bij een hoogspanningsmast is EMS meer een koker om de draden heen. Dit principe wordt ook gebruikt in MRI-scanners waardoor wij veilig in iemands lichaam kunnen kijken. Bij zeer sterke MRI-scanners kan de patiënt zich misselijk gaan voelen en een metaalachtige smaak in de mond krijgen. Deze symptomen kunnen ook voorkomen bij mensen die dichtbij (zowat onder) hoogspanningsmasten wonen. Dat is de belangrijkste reden waarom men graag heeft dat mensen niet dicht bij hoogspanningsmasten wonen. Niemand wil continu misselijk zijn. Voor de rest zijn er geen schadelijke gevolgen. De symptomen houden ook op als je weer uit de buurt bent van de bron.

Ik wil daarbij opmerken dat de draden in hoogspanningsmasten een gezamenlijk vermogen hebben van 600 MW (megawatt) wat gelijk is aan 10.000.000 AP's op een zeer klein oppervlak (minder dan een vierkante meter). Dus het gaat zoals altijd om de hoeveelheid. Te veel eten is niet goed en te veel EMS ook niet, maar EMS is even schadelijk als water drinken in deze vergelijking.

Nog een opmerking voor wie net voor het naar bed gaan nog even de computer, tablet of telefoon gebruikt en dan moeite heeft met slapen. Het scherpe licht van deze schermen verlaagt de productie van melatonine, het stofje dat ervoor zorgt dat men zich slaperig voelt. Dat kan ervoor zorgen dat men last heeft met slapen.

Op de website van het ED is het volgende commentaar geplaatst:

Janneman
De kop van het artikel maakt het verhaal van deze ICT'er ongeloofwaardig. De rest van zijn slecht onderbouwde verhaal met het wegwuiven van mogelijke schadelijke gevolgen lijkt meer op een sollicitatie gesprek bij een groot ITC bedrijf.

Toeschouwer
ICT'er, blijf bij je server...

Andrew
Zolang er nog geen gedegen langdurig onderzoek is geweest valt er weinig van te zeggen. EMS kan wel degelijk invloed hebben op een hoop zaken en dat mag je zeker niet onderschatten. Deze ICT'er kan lullen wat hij wil (het is immers zijn beroep, 'wij van wc-eend'). En hij geeft zelf ook aan ,teveel EMS is ook niet goed net als teveel drinken en eten. Probleem is alleen wel ik kan mezelf beperken met eten en drinken, EMS wordt een stuk lastiger, al die G3/G4 antennes, losse mobieltjes, wifiapparaten, en ga zo maar door (in sommige flats/drukke gebieden werkt bv wifi al niet fatsoenlijk omdat er teveel apparaten zijn).. Ook geeft hij zelf al aan dat er geen verschil is tussen de EMS van mobieltjes en hoogspanningskabels, enuh, van hoogspanningskabels weten we dus al lang dat dat dus weldegelijk invloed heeft op de gezondheid van mensen... Ook is al lang uit onderzoek gebleken dat de EMS van mobieltjes wel degelijk invloed heeft op bv je nachtrust..

Helene Vercammen
EMS is even riskant als koffie. Wat een ontzettend misleidende titel. Het klopt dat EMS in dezelfde categorie is ingedeeld als koffie. EMS is ook in dezelfde categorie ingedeeld als DDT, een pesticide dat in de westerse wereld verboden is. Als dàt in de titel gezet wordt ziet het er ineens veel minder onschuldig uit. Er waren voorts ook leden van het IARC die EMS in een zwaardere carcinogene categorie wilden indelen. Daartegenover staat echter een ontzettend machtige telecomlobby gesteund door overheden, die natuurlijk het liefst helemaal geen IARC-classificatie zien. Nog even wat feitjes: • In 2012 heeft het Italiaanse Hof van Cassatie geoordeeld dat er een causaal verband is tussen het gebruik van mobiele telefoons en hersentumoren. Een 60-jarige zakenman werd in het gelijk gesteld. • Verzekeringsmaatschappijen hebben mogelijke gezondheidsschade als gevolg van EMS uit hun polissen geschrapt. • Apple waarschuwt in gebruiksaanwijzingen om de gebruiksduur van de i-phone/i-pad te beperken, het apparaat op afstand van het lichaam te houden en handsfree oplossingen te gebruiken. • Er zijn inmiddels duizenden onderzoeken die wel degelijk aantonen dat er gezondheidsrisico’s zijn. Zie de website van de BioInitiative organisatie waarin 29 wetenschappers en artsen hun kennis hebben gebundeld. In tegenstelling tot meneer Groot Bramel ga ik niet wachten totdat de overheid een keer actie gaat ondernemen en burgers gaat waarschuwen. Ik ga liever op mijn eigen gezonde verstand af en gebruik een desktop en een bekabelde telefoon.

Dokter
Schoenmaker blijf bij je leest en speel niet ten furore van de telecomindustrie voor doktertje

Jan C
Papier is geduldig


Zelf hebben we (StopUMTS) een reactie naar de redactie van Opinie van het ED gestuurd. Deze is samen met die van Hélène Vercammen en een ons onbekende Markgraaff in het ED van 29 aug. gepubliceerd. De pdf van de drie bijdragen is hieronder toegevoegd.

De ingezonden bijdrage van StopUMTS, die ook (compleet) op de site van het ED staat, met de door het ED weggelaten delen cursief aangegeven:

Zoals Ruben Groot Bramel het voorstelt (ED 27 augustus) lijkt de elektromagnetische straling (EMS) van draadloze communicatie niet zo gevaarlijk te zijn. Het klopt dat het IARC (International Agency for Research on Cancer), onderdeel van de World Health Organization, deze straling in dezelfde categorie heeft ingedeeld als koffie, namelijk ‘mogelijk kankerverwekkend’.

Maar de kop ‘EMS even riskant als koffie’ boven dit opiniestuk is misleidend. Gelode benzine, DDT, chloroform en veel andere stoffen zijn in dezelfde categorie ingedeeld. DDT is sinds 1991 verboden en gelode benzine wordt niet meer verkocht. Bovendien kun je kiezen hoeveel koffie je drinkt, maar de straling van draadloze communicatie kun je in Nederland bijna niet ontlopen. Overal zijn zendmasten en WiFi is in de supermarkt, de winkelstraat, het ziekenhuis, de school en in andere gebouwen niet meer weg te denken. En dan is er nog de straling in huis van de WiFi router, DECT-telefoon en de smartphone die de hele dag staat te pulsen.

Het is tamelijk arrogant dat Bramel als ‘beginnend ict’er’ de classificatie van EMS door de IARC onderuit haalt. Heeft Bramel nog geen weet van alle onderzoeken die er op dit gebied gedaan zijn? Veel van deze onderzoeken zoals provocatieonderzoeken, in vitro en in vivo proeven, epidemiologische onderzoeken, tonen gezondheidsschade aan.

Sinds de introductie van 4G komen er op de site www.stopumts.nl steeds meer klachten van mensen die ziek zijn geworden door deze straling.

Dr. Robert O. Becker, tweemaal genomineerd voor de Nobelprijs voor Geneeskunde, zei in een interview: “Ik heb geen enkele twijfel dat op dit ogenblik de snelle toename van elektromagnetische velden het grootste vervuilende element op aarde is”. En dat zei hij al in 2000, veertien jaar geleden!

Tot slot, Bramel heeft het over EMS van hoogspanningsmasten en van het magnetisch veld van de aarde. Bij EMS zijn de elektrische en magnetische velden met een vaste verhouding aan elkaar gekoppeld, zoals bij draadloze communicatie. Bij hoogspanningslijnen (niet de masten) zijn de elektrische en magnetische velden onafhankelijk van elkaar en aan het magneetveld van de aarde is evenmin een elektrisch veld gekoppeld. Het is daarom onjuist om hier over straling te praten. Bramel blijkt zelfs de meest elementaire definitie van elektromagnetische straling niet te kennen.Het is te merken dat de bezuinigingen bij veel kranten er voor gezorgd hebben dat er bijv. bij het ED geen wetenschapsredacteur meer is en evenmin iemand die enig verstand of beoordelingsvermogen van een onderwerp als bovenstaande heeft. Het inhoudelijke deel van ons commentaar, waaruit blijkt dat Bramel niet weet wat elektromagnetische straling is, is dan ook weggelaten. Bij een goede selectie was dit artikel vanwege gebrek aan kwaliteit ons inziens nooit gepubliceerd. Indien iemand een opinie ergens over heeft dan dient die, om in een krant gepubliceerd te worden, wel ergens op gebaseerd te zijn.

Voor de commentaren in het ED:

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie