Stress: Ziekteverzuim neemt fors toe door stress

zaterdag, 19 juli 2014 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/3691047/2014/07/17/Ziekteverzuim-neemt-fors-toe-door-stress.dhtml .
17 juni 2014


Het ziekteverzuim door stress neemt fors toe. Van de 4,6 miljoen verzuimdagen die ArboNed in de eerste helft van 2014 registreerde, had 10 procent te maken met stress. Dat is acht keer zoveel dan in 2009. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerde analyse van ArboNed gebaseerd op gegevens van ruim 1,1 miljoen werknemers.

'ArboNed signaleerde in 2013 ook al een toename van verzuim door stress, maar nog nooit veroorzaakten stressklachten zoveel verzuim als in de eerste helft van dit jaar. Vooral in de sectoren onderwijs en zorg, maar ook bij ICT en financiële instellingen', zegt Corné Roelen, bedrijfsarts en epidemioloog bij ArboNed.

Omgerekend in kosten betekent het dat Nederland in de eerste helft van 2014 bijna 800 miljoen euro heeft betaald aan verzuim door stress. En daarin zijn de kosten van behandeling niet eens meegerekend.

Het gemiddelde ziekteverzuim in de eerste helft van dit jaar kwam uit op 3,8 procent en is gelijk aan een jaar eerder. De gemiddelde verzuimduur is toegenomen van 24 dagen in 2013 naar 26 dagen nu. Stressgerelateerd verzuim is daarbij het meest opvallend.

Combinatie werk en privé
Toch heeft de toename van stress niet altijd met het werk te maken, signaleert Roelen. 'In 2014 was verzuim door werkstress slechts drie maal zo hoog als vijf jaar geleden. Het probleem zit veel meer in de combinatie van werk en privé', zegt hij.

Als bedrijfsarts merkt Roelen dat mensen de zorg voor kinderen of mantelzorg steeds moeilijker kunnen combineren met werk. Daar komt bij dat er ook steeds meer mensen zijn die moeite hebben de eindjes financieel aan elkaar te knopen. 'Dat zijn bronnen van stress die maken dat mensen hun werk moeilijker kunnen volhouden.'

Wel eens van elektrostress gehoord?
Zie verder:
Berichten%20Belgie/8505/burn_out_aantal_ambtenaren_met_burn-out_stijgt_snel .

en om het wat ingewikkeld te maken:
www.overvliet.nl/nieuws-van-de-week/Bedrijfsartsen+melden+beroepsziekten+vaak+niet/18858 .
18 juli 2014


Bedrijfsartsen melden beroepsziekten vaak niet


Hoewel artsen wettelijk verplicht zijn melding te maken van beroepsziekten, doen ze dat vaak niet. Zij laten de melding na omdat zij te weinig kennis hebben van beroepsziekten en door tijdgebrek.

Dat blijkt uit een enquête onder bedrijfsartsen die werd uitgevoerd in opdracht Inspectie SZW. Ruim twee derde van de bedrijfsartsen, 70 procent, meldt beroepsziekten niet. Beroepsziekten zijn ziekten die patiënten hebben opgelopen als gevolg van hun werk. Bijna een derde van de bedrijfsartsen geeft aan het moeilijk te vinden om een beroepsziekte te herkennen, of niet te weten hoe en waar de melding gedaan moet worden. Van de ondervraagden geeft 58 procent aan geen tijd te hebben om melding te maken van beroepsziekten of dit te vergeten.

Uit de enquête blijkt dat 36 procent van de bedrijfsartsen vreest voor de juridische of economische consequenties van het melden van beroepsziekten. Dat bedrijfsartsen worden betaald door de werkgever speelt daarin een rol. Omdat artsen de beroepsziekten niet vaak genoeg melden, geven officiële cijfers geen compleet beeld van de problematiek.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie