Hoofddorp/Haarlemmermeer: ’Samen kijken naar dé plek umts-mast’

woensdag, 25 juni 2014 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemmermeer/article27102427.ece/Haarlemmermeer-Samen-kijken-naar-de-plek-umts-mast_?lref=L1 .
20 juni 2014

Zie ook:
www.dichtbij.nl/haarlemmermeer/regionaal-nieuws/artikel/3593464/stelling-ik-wil-meepraten-over-umtsmasten.aspx .
25 juni 2014


HOOFDDORP - B en W van Haarlemmermeer willen met hun 'poldermodel' de impasse doorbreken, want er bestaat ongerustheid onder burgers en lokale politici over de straling van zendmasten en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid. Vooral in Toolenburg en Getsewoud is het verzet van bewoners groot.

Tegelijkertijd melden providers dat zendmasten in of bij woonwijken nodig zijn om bewoners een optimaal bereik met hun mobiele telefoon te bieden.

De gemeente zou geen juridische mogelijkheden hebben om een aanvraag voor een zendmast te weigeren, maar B en W hebben hun dilemma wel voorgelegd aan de Gezondheidsraad.

Dat onafhankelijke orgaan adviseert overheden en dat standpunt is in de regel bepalend voor het rijksbeleid. Volgens de raad zijn er geen negatieve gezondheidseffecten te verwachten, maar kunnen die ook niet volledig worden uitgesloten. ,,Op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten zijn er volgens het Rijk geen gezondheidskundige argumenten om te pleiten voor wijziging van de vergunningverlening. Hetzelfde geldt voor het stellen van eisen aan telecommunicatie-antennes’’, aldus B en W.

Het poldermodel ziet er in de ogen van B en W als volgt uit. Voordat een provider een vergunning aanvraagt, organiseert de gemeente een informatieavond voor omwonenden. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de gemeente, de provider, de GGD en het Antennebureau toelichtingen geven. Ook kunnen deze partijen worden bevraagd. Vervolgens bekijken belangstellenden en dorps- en wijkraden de mogelijke locaties in het zoekgebied van de provider en het voorstel van de gemeente. De aangedragen locaties worden gerangschikt van ’meest gewenst’ tot ’minst gewenst’. De provider betrekt al deze inbreng bij het bepalen van de meest geschikte locatie voor het plaatsen van een telecommunicatiemast. Volgens B en W is het een stap vooruit: ,,De gemeente en belanghebbenden krijgen zo aanzienlijk meer invloed.’’

Voor eerdere info over Hoofddorp zie:
Berichten%20Nederland/8358/hoofddorp_vragen_christenunie_sgp_over_umts-masten .
en
Oproepen/8040/zendmastprotest_oproep_tot_samenwerking .
en
Juridische%20Informatie/7998/zendmastprotest%3B_voorbeeld_van_protestbrieven .
en
Berichten%20Nederland/7885/hoofddorp_spreekverbod_zendmast .
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie