Witte, grijze en zwarte gebieden

vrijdag, 06 juni 2014 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: handreikingbreedband.digitalestedenagenda.nl/handreiking/buitengebied/middelen/financieren/financieren-met-gemeentegeld/wel-goedkeuring-ec-nodig/witte,-grijze-en-zwarte-gebieden.html .
juni 2014


De Europese Commissie onderscheidt voor de goedkeuring van staatssteun de volgende gebieden:

witte gebieden. Dit zijn gebieden waar geen breedbandinfrastructuur bestaat of waar particuliere investeerders niet van plan zijn binnen drie jaar deze infrastructuur aan te leggen. Het zijn vooral plattelandsgebieden met een laag bevolkingsaantal. Aanvragen voor staatssteun in deze gebieden keurt de Europese Commissie goed;
grijze gebieden. Dit zijn gebieden waar één breedbandnetwerkexploitant aanwezig is. In grijze gebieden is goedkeuring mogelijk als u bewijst dat voor het bereiken van zekere beleidsdoelstellingen een verbetering van het huidige netwerk of de aanleg van een tweede netwerk nodig is;
zwarte gebieden. Dit zijn gebieden waar ten minste twee of meer exploitanten aanwezig zijn. Er is in deze gebieden geen sprake van marktfalen. Staatssteun is hier niet toegestaan.
U moet zich realiseren dat het toetsingskader voor de aanleg van basisbreedband anders is dan voor een Next Generation Network. In de praktijk komt het erop neer dat steun aan een grijs gebied waar alleen basisbreedband ligt wel goedgekeurd wordt en steun aan een grijs gebied waar reeds een NGN-netwerk ligt niet. Tenzij u kunt aantonen dat het huidige netwerk niet voldoet aan de definitie NGN.

Op de website van de Europese Commissie: ec.europa.eu/competition/sectors/telecommunications/broadband_decisions.pdf .
staat een overzicht van goedgekeurde projecten: 96% van deze projecten liggen in witte gebieden.

Klik hier voor een praktijkvoorbeeld: handreikingbreedband.digitalestedenagenda.nl/handreiking/praktijkvoorbeelden/basisbreedband-baden-w%C3%BCrttemberg.html .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie