Wifi en gezondheid

dinsdag, 03 juni 2014 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.antennebureau.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-wifi/wifi-en-gezondheid .
2014


Als het gaat om de gezondheid gelden voor wifi-antennes dezelfde blootstellingslimieten als voor gsm-, UMTS- en LTE-antennes. Ook het enige wetenschappelijk bewezen effect op de gezondheid is gelijk: bij een te sterk elektromagnetisch veld kan het lichaam opwarmen.

Om opwarming van het lichaam te voorkomen hanteert Nederland de blootstellingslimieten van het ICNIRP die door de Europese Unie aan haar lidstaten worden aanbevolen. Wifi werkt net zoals UMTS op de frequentie 2000 Mhz en hoger en heeft daarom een blootstellingslimiet van 61 Volt per meter. Deze limiet geeft de maximale waarde waar een persoon aan mag worden blootgesteld. Hierin is een veiligheidsfactor van 50 meegenomen.
Het maximaal uitgestraald vermogen van een wifi-antenne is 100 milliwatt. Dit is minder vermogen dan dat van een smartphone.

Veldsterktemeting wifi-antenne op publiekslocatie
Mede naar aanleiding van vragen van burgers over de sterkte van de elektromagnetische velden van een wifi-antenne, heeft het Antennebureau Agentschap Telecom verzocht een veldsterktemeting te doen.

Op 19 maart 2014 heeft Agentschap Telecom bij een openbare gelegenheid in Heerde de veldsterkte van een werkende wifi-antenne op verschillende afstanden gemeten. De wifi-antenne zit op de gevel op ca. 2,5 meter hoogte.

De bevindingen per afstand zijn als volgt:

12 meter 0,025 V/m
4 meter 0,025 V/m
0,8 meter 0,467 V/m
De hoogst gemeten veldsterkte van alle elektromagnetische straling op deze locatie is 0,467 V/m. Deze veldsterkte is op 80 cm van de wifi-antenne gemeten. Op grotere afstand is de gemeten veldsterkte verwaarloosbaar klein. Alle gemeten veldsterktes blijven ver onder de blootstellingslimiet van 61 V/m.

Het volledige meetrapport vindt u aan de rechterzijde onder downloads.

Op onze website vindt u meer informatie over:

- blootstellingslimieten;
- effecten van antennes op de gezondheid en
- veldsterktemetingen.

Blootstelling aan meerdere bronnen van elektromagnetische velden
Bloot staan aan twee apparaten die elektromagnetische velden uitzenden, in de volksmond elektromagnetische straling, betekent niet dat de totale elektromagnetische veldsterkte ook twee keer zo groot is. Wel is het zo dat als u bloot staat aan meerdere bronnen van elektromagnetische velden, er sprake is van een hogere elektromagnetische veldsterkte.

Omdat apparaten op verschillende frequenties elektromagnetische velden uitzenden, mogen elektromagnetische velden niet zo maar bij elkaar opgeteld worden. De veldsterktes moeten omgerekend worden in relatie tot de daarbij behorende blootstellingslimiet, uitgedrukt in percentage. Deze percentages mogen wel opgeteld worden. Daarbij mag de som van de percentages niet groter zijn dan 100%.
Bij het in gebruik nemen van bijvoorbeeld een nieuwe antenne-installatie moet altijd rekening worden gehouden met de zenders die er al staan. Hierop wordt toezicht gehouden door Agentschap Telecom.
Op onze website vindt u rekenvoorbeelden van de totale blootstelling aan elektromagnetische velden.

Het gebruikelijke verhaal, alleen thermische effecten worden erkend.
Zie verder:
www.antennebureau.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-wifi/wat-wifi .
en
www.antennebureau.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-wifi/wet-en-regelgeving-wifi .
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie