’Umts-mast weigeren kan’

vrijdag, 23 mei 2014 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Haarlems Dagblad 22 mei 2014

Door Bart Boele - 22-5-2014 HOOFDDORP - Hilversum heeft met succes umts-masten geweerd uit een woonwijk, dan moet Haarlemmermeer dat ook kunnen. Nico Zwaneveld van de Christenunie-SGP heeft daarover vragen aan het college van B en W.

Bewoners van Toolenburg (Hoofddorp) en Getsewoud-Zuid (Nieuw-Vennep) willen geen umts-mast in de buurt van woningen. Ze zijn bang voor elektromagnetische straling. Telefoniebedrijven willen in hun wijk wel masten plaatsen. Haarlemmermeer worstelt al een tijdje met deze zaak. Hilversum heeft, meldt Nico Zwaneveld nu, met succes het Europese ’voorzorgsprincipe’ toegepast om telefoniemasten uit een woonwijk te weren. Volgens dat principe moet eerst worden bewezen dat zo’n umts-mast onschadelijk is voor de volksgezondheid. Pas dan staat de gemeente plaatsing toe. ,,Waarom zou je als gemeente, die moet waken over de gezondheid van burgers, antennes toestaan op plaatsen waarvan niet bewezen kan worden dat het geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van omwonenden’’, stelt Zwaneveld. Hij heeft B en W gevraagd of het klopt dat Hilversum met succes de plaatsing van een antenne in een woonwijk heeft kunnen tegenhouden en of Haarlemmermeer het Europese voorzorgsprincipe ook gaat toepassen.

ChristenUnie-SGP wijst op actie Hilversum
Tot nu toe zit de discussie over umts-masten in Toolenburg en Getsewoud in een impasse. De bewoners willen de masten niet in de buurt hebben. De gemeente stelt dat zij een mast niet kan weigeren als een telefoniebedrijf een aanvraag indient. Als de gemeente niets doet, wordt de vergunning van rechtswege verleend. Als de gemeente weigert kan het telefoniebedrijf naar de rechter stappen en dan verliest de gemeente de zaak. Er loopt momenteel een onderzoek naar andere mogelijkheden. Haarlemmermeer heeft andere gemeenten gevraagd hoe zij ’er in staan’. CDA-fractievoorzitter Mariëtte Sedee meldde onlangs dat er nog maar vijf gemeenten op die oproep hebben gereageerd. Zij wil meer vaart in het onderzoek zien. HAP-wethouder Marjolein Steffens heeft toegezegd op korte termijn een nota naar de gemeenteraad te sturen.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie