Tholen: Afzien van gsm-antennes , Ref. dagblad

zondag, 18 december 2005 - Categorie: Berichten Nederland

Tholen: Afzien van gsm-antennes
www.omroepzeeland.nl/Nieuws/NieuwsIndexRO.htm#12

Van onze correspondent

SINT-MAARTENSDIJK - De gemeente Tholen vraagt de aanbieders van mobiele telefonie tot nader order af te zien van het plaatsen van umts-antennes binnen de gemeente en de bestaande gsm-antennes niet uit te breiden.

De gemeente heeft een brief met die strekking verzonden naar alle landelijke providers. In het schrijven wordt aangedrongen op nader overleg om mogelijke gezondheidsrisico’s door straling van de zenders in kaart te brengen.

Aanleiding voor de brief vormt de recente onrust in met name de Thoolse wijk Waterfront. Daar wonen de inwoners in de onmiddellijke nabijheid van een gsm-mast. Op een informatieavond in Meulvliet bleek maandag dat ook een groot deel van het centrum van het stadje binnen het bereik van de straling ligt.

Het gemeentebestuur neemt volgens voorlichter H. Schipper haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de volksgezondheid en wil de burgers op een juiste manier informeren. „De problematiek is ook nieuw voor ons. We horen andere geluiden dan aanvankelijk werd gedacht. We delen de zorg van de mensen.” De komende tijd wil de gemeente zich verdiepen in de materie.

Behalve te overleggen met de eigenaren en beheerders van de zendmasten, wil Tholen haar oor te luisteren leggen bij andere gemeenten die zich bezig houden met de kwestie. Inmiddels zijn er zo’n veertig gemeenten in den lande in het geweer tegen de umts-antennes.

Tholen wil de kwestie ook binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op de agenda krijgen. „Samen met andere gemeenten kun je beter een vuist maken. Zeker ook in juridisch opzicht, als we bijvoorbeeld een nieuwe aanvraag voor een zendmast moeten beoordelen”, aldus woordvoerder H. Schipper.

De gemeente hoopt op snelle en duidelijke richtlijnen. Tot die tijd wordt de providers gevraagd af te zien van nieuwe acties. „Onze inzet is om te komen tot een situatie die voor alle partijen acceptabel en maatschappelijk verantwoord is. Wij hebben begrip voor de commercile belangen, maar achten het wegnemen van de maatschappelijke onrust op dit moment uiterst opportuun.”Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie