Hallum: actie tegen vervangen huidige zendmast locatie Ljouwerterdijk!!!

zondag, 06 april 2014 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: halluminactie.wordpress.com/2014/03/31/hallum-in-actie-tegen-vervangen-huidige-zendmast-locatie-ljouwerterdijk/ .
en
halluminactie.wordpress.com/ .
31 maart 2014


Op 18 februari 2014 heeft de gemeente Ferwerderadiel een omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van de huidige zendmast aan de Ljouwerterdijk te Hallum.

Zowel de aanvraag alsmede de verlening daarvan zijn gepubliceerd in het sawnstjerrennijs.

Het verlenen van de omgevingsvergunning houdt in dat de huidige mast van 18 meter hoogte zal worden vervangen door een nieuwe mast van 30 meter hoogte.

Waarom zouden we met een kritische blik moeten kijken naar het verzwaren van deze mast?

Waarom zouden landen waaronder bijvoorbeeld Frankrijk, België, Duitsland, Oostenrijk, India, Zwitserland, Nieuw Zeeland en Rusland op basis van het voorzorgsprincipe stralingsbelasting, veroorzaakt door elektromagnetische straling, gaan reduceren?

Waarom blijkt uit studies van de verzekeringsmaatschappijen AUVA en Loyds dat de risico’s verbonden aan het verzekeren van mogelijke toekomstige schade veroorzaakt door elektromagnetische straling te groot zijn? ( dergelijke schade is onverzekerbaar )

Reden is, dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat elektromagnetische straling onbegrepen en onbedoelde effecten veroorzaakt. Effecten in de vorm van gezondheidsproblemen zoals o.a. misselijkheid, desoriëntatie, hoofdpijnen, oorsuizingen, chronische vermoeidheid, depressiviteit, stoornissen van hart en bloedsomloop, gevoeligheid voor infecties etc.

Voor steeds meer, hiervan bewuste burgers reden om- waar onze eigen overheid het nalaat- zelf verantwoording te nemen voor zijn/ haar leefomgeving.

Meer dan in Nederland is in, met name Duitsland elektromagnetische straling onderdeel van het terrein van de woonbiologie. Woonbiologen worden ingeschakeld om kritisch te kijken naar de leefomgeving.

Vanuit de woonbiologie wordt de mens beschouwd als een uiterst gevoelig en complex wezen. Het is bekend dat hersencellen met andere lichaamscellen communiceren door middel van elektrisch/ chemische signalen ( Bijna iedereen weet dat deze hersenenactiviteit in het ziekenhuis gemeten kan worden met behulp van een Elektro Encefalo Grafie scan. ) Deze elektrische impulsen, welke variëren tussen de 50-70 millivolt, kunnen gemakkelijk verstoord worden onder invloed van elektromagnetische velden ( o.a. zendmasten )

Verminking van celcommunicatie onder invloed van elektromagnetische straling kan leiden tot stofwisselingsproblemen en celdeling met gezondheidsproblemen tot gevolg.

Gezien de korte afstand tot de bevolking ( dorpskern binnen een straal van 500 meter en twee scholen binnen een straal van 700 meter ) brengt het vervangen van de zendmast op de huidige locatie mogelijk ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee.

Er dient dan ook met alle betrokken partijen zorgvuldig naar een alternatieve locatie te worden gezocht.

Om u van informatie te voorzien en om de krachten te bundelen zal er op dinsdag 22 april in het MFC It Trefpunt ( aanvang 20:00 uur ) een informatiebijeenkomst/ lezing gehouden worden door o.a. een woonbioloog. U bent van harte welkom!!!

Aanmelden kan via :
halluminactie@gmail.com .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie