Zelfdodingen door RF stralingsbelasting (2)

zaterdag, 22 maart 2014 - Categorie: Berichten Nederland

Recent hebben we een in memoriam op StopUMTS gezet na het door zelfdoding overlijden van twee personen die ondragelijk leden aan de stralingsbelasting van zendmasten en andere stralingsbronnen in hun naaste omgeving, zie:
Berichten%20Nederland/8160/in_memoriam_gert_jan_leerink .

Het Kennisplatform EMV & Gezondheid heeft daarop een item op haar website geplaatst, zie:
www.kennisplatform.nl/actueel/14-03-15/Kennisplatform_betreurt_zelfmoorden.aspx .

De tekst reproduceren we hieronder:


Kennisplatform betreurt zelfmoorden
15 Mar 2014

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (KP EMV) heeft via Stop UMTS vernomen dat de heer Gert Jan Leerink en nog een persoon zelfmoord hebben gepleegd. Beide gaven als reden niet meer te kunnen leven met EMV. Uiteraard betreurt het KP EMV dit zeer en spreekt zijn deelneming uit naar hun familie en vrienden.

Het is bij het KP EMV bekend dat er mensen zijn die gezondheidsklachten ervaren als zij in de buurt komen van bronnen die elektromagnetische velden produceren. Het kennisplatform werkt via twee sporen aan hulp voor mensen die deze gezondheidsklachten ervaren. Enerzijds door advies te geven hoe men zelf de blootstelling kan verlagen en anderzijds door de reguliere medische hulpverlening bruikbare informatie te verstrekken over hoe zij mensen met deze klachten kunnen helpen. Zie hiervoor de kennisberichten ‘Elektrogevoeligheid’ en ‘Omgaan met emv’ op onze site.

Het is goed dat het Kennisplatform EMV & G de zelfdodingen niet ongemerkt voorbij laat gaan. Echter de manier waarop leidde bij mijn echtgenote tot de volgende enigszins explosieve reactie die ik u niet onthouden wil.


Beste R.......,

Op de site van het Kennisplatform las ik jullie stukje over de dood van Gert Jan Leerink. Het is onbegrijpelijk dat jullie het woord zelfmoord hebben gebruikt. Hij heeft zichzelf niet vermoord, daar zijn anderen schuldig aan, door systematisch te ontkennen dat er een direct verband is tussen EMV en de doodzieke elektrogevoeligen en door hen geen hulp te bieden. Gert Jan zag met de toenemende stralingsintensiteit geen andere mogelijkheid om met de nu al verschrikkelijke pijn verder te leven.

In het zelfde stukje:


'Het is bij het KP EMV bekend dat er mensen zijn die gezondheidsklachten ervaren als zij in de buurt komen van bronnen die elektromagnetische velden produceren. Het kennisplatform werkt via twee sporen aan hulp voor mensen die deze gezondheidsklachten ervaren. Enerzijds door advies te geven hoe men zelf de blootstelling kan verlagen en anderzijds door de reguliere medische hulpverlening bruikbare informatie te verstrekken over hoe zij mensen met deze klachten kunnen helpen.'

Het is zeer respectloos zowel voor Gert Jan als de familie om in hetzelfde stukje waarin jullie je deelneming uitspreken weer met de mantra te komen dat
‘er mensen zijn die gezondheidsklachten ervaren als zij in de buurt komen van bronnen die elektromagnetische velden produceren’.

Gert Jan was doodziek door EMV, evenals Karen van Loon (haar huisarts stemt nu in met haar euthanasie aanvraag).

En dan verder:


‘Het kennisplatform werkt via twee sporen aan hulp voor mensen die deze gezondheidsklachten ervaren’.

De mensen die euthanasie hebben aangevraagd hebben herhaaldelijk om hulp gevraagd, waar bleef die hulp? Hoeveel doden moet er nog vallen voordat het KP nou eindelijk eens toegeeft dat er toch wel degelijk een verband is?

StopUMTS krijgt regelmatig berichten van mensen die in een noodsituatie verkeren.

Ik verwacht dat jullie de andere slachtoffers nog kunnen helpen.

Groet,

Eke Vriens


Tot slot, de huidige voor EHS-ers vaak uitzichtloze situatie in Nederland hebben we voornamelijk te ''danken'' aan de Gezondheidsraad en aan alle andere instanties in Nederland die de adviezen van de Gezondheidsraad klakkeloos overnemen.
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie