Monet en de Gezondheidsraad; zendmastprotest; misleiding

vrijdag, 21 maart 2014 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: zendmastprotest.nl/ .
21 maart 2014

Ingezonden mail van de actiegroepen uit Hoofddorp en Nieuw-Vennep ( gemeente Haarlemmermeer)


Oud- huisarts Moolenburgh heeft contact gelegd met de Gezondheidsraad n.a.v. een brief van Monet.

In bijgevoegd krantenartikel van het Haarlems Dagblad van vrijdag 21 maart wordt een belangrijke stelling over gezondheid uit de brief van Monet

zendmastprotest.nl/wp-content/uploads/2014/01/Monet-23-jan-2014.pdf .

(brief Telecom) door de Gezondheidsraad anders uitgelegd. Klik hier

zendmastprotest.nl/wp-content/uploads/2014/03/Artikel-scan-HD-21-maart-2014.pdf .

voor het Haarlems Dagblad-artikel.

Deze informatie heb ik op de gezamenlijke website gezet van actiegroepen uit Hoofddorp en Nieuw-Vennep ( gemeente Haarlemmermeer)

zendmastprotest.nl/ .

We blijven ons stevig verzetten tegen het nieuwe beleid in de Haarlemmermeer.

Met vriendelijke groet,
naam bij de redactie bekend


Monet maakt 't hier wel erg bont met de levenslange garantie dat straling van een zendmast op 50 meter afstand geen schadelijke gevolgen kan hebben.
En dat terwijl we weten dat er er diverse landen allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen worden en wetten worden aangenomen ter bescherming van de bevolking, zie:

pdf/Compilatie-RF-straling-maart-2014.pdf .

en als je de vele ervaringen van personen kent, zie de rubriek ervaringen op StopUMTS,
en als je weet dat de straling voor sommige mensen als zo'n marteling ervaren wordt dat dit tot zelfdoding leidt, zie:

Berichten%20Nederland/8160/in_memoriam_gert_jan_leerink .

Dit alles in aanmerking genomen kunnen we de brief van Monet, die zelfs verder gaat dan wat de Gezondheidsraad ooit beweerd heeft, karakteriseren als een onverantwoorde poging om de Nederlandse burgers met bedrog vals voor te lichten.
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie