Heilo: Twee C2000-zendmasten

zaterdag, 01 maart 2014 - Categorie: Berichten Nederland

Bron 1: www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article27002779.ece/Plan-Twee-C2000-zendmasten-in-Heiloo?lref=vpat .
28 febr. 2014


In plaats van één C2000-zendmast in de bebouwde kom van Heiloo, twee masten erbuiten. Dat is het voorstel van verontruste omwonenden van de locatie die nu in beeld is voor de mast, in het zuiden van Heiloo.

De masten zouden moeten komen ten zuiden van de Vennewatersweg, richting Egmond-Binnen, en ten oosten van het dorp, richting het Noordhollands Kanaal. Volgens initiatiefnemer Theo Schaap is op die manier de radiodekking beter dan bij de ene mast in Heiloo-Zuid. ’Niemand heeft er meer last van’, stelt Schaap. Bovendien, betoogt hij, kan de dure grond aan de Westerweg waar de mast nu geprojecteerd staat nu veel meer rendement opleveren en kan het bouwplan De Zandzoom, dat rond de locatie ligt, zonder belemmering doorgezet worden.

Burgemeester Romeyn van Heiloo heeft een gesprek gehad met enkele verontruste inwoners. Hij acht de kans op succes voor het plan klein. ,,Het ministerie van veiligheid en justitie besluit waar de mast komt, er is geen bezwaar mogelijk. Maar we zullen het idee in de gemeenteraad inbrengen en de vragen en bezwaren opsturen naar het Meldkamer Diensten Centrum, dat over de masten gaat.’’


Verzet tegen C2000-zendmast
Bron 2: www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article26833633.ece/Verzet-tegen-C2000-zendmast?lref=vpll .
24 febr. 2014

Na hevig verzet in de wijk Ypestein, stuit nu ook de nieuwe locatie van de C2000-zendmast aan de Westerweg in Zuid-Heiloo op grote weerstand.


Boze burgers zijn in gesprek met het gemeentebestuur, er komt een handtekeningenactie en er wordt binnenkort een actie-avond gehouden om de protesten tegen de plaatsing van de mast te organiseren en kracht bij te zetten.
De omwonenden vrezen voor hun gezondheid; het staat nog niet onomstotelijk vast hoeveel straling de mast van ruim veertig meter hoog precies teweegbrengt. Ze vrezen waardedaling van hun huizen door de nabijheid van de mast en ze zien hun uitzicht beperkt.
Maar vooral zijn de mensen uit de buurt boos omdat ze op geen enkele manier gehoord en geïnformeerd zijn. ,,Zij zien zich geconfronteerd met een plotselinge ontwikkeling die de waarde van hun bezit drastisch verlaagt of het zelfs onverkoopbaar maakt’’, schrijft buurtbewoner Theo Schaap in een open brief.

Zorg
Een buurtbewoner die nog anoniem wil blijven uit nog een andere zorg. ,,Als er straks een C2000 mast komt, heb je grote kans dat er ook een mast komt voor gsm-verkeer, onder het motto: er staat er toch al één.’’
De mast komt te staan tussen de Vennewatersweg, de Westerweg en de spoorlijn, vlakbij de spoorwegovergang. De grond is eigendom van de gemeente. De beoogde locatie ligt achter een pand van Stichting ’De Zorgcirkel’, waarin dagopvang plaatsvindt voor dementerende bejaarden. Binnen een straal van 300 meter van de geplande locatie van de mast bevinden zich onder andere ongeveer tien woonhuizen, het bungalowpark Het Caendorp en een bloembollenbedrijf.
Briefschrijver Schaap wijst erop dat de gemeente ’voor miljoenen euro’s’ grond heeft aangekocht in de buurt van de zendmast, om daar in de toekomst woningbouw op te plegen. ,,Dat geld gaat allemaal door het putje bij de komst van de zendmast. Want mensen gaan, als ze de keus hebben, niet vlak bij een zendmast wonen. Een weldenkend mens plaatst niet eerst een zendmast en plant daar vervolgens een woonwijk omheen.’’

Zie ook bovenstaande link voor verwijzingen naar eerdere artikelen.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie