Nieuw-Vennep / Hoofddorp: CDVP stelt spoedvragen over uitstel raadsessie UMTS-masten

woensdag, 22 januari 2014 - Categorie: Berichten Nederland

Een serie artikelen met protesten tegen zendmasten.

www.dichtbij.nl/haarlemmermeer/regionaal-nieuws/artikel/3342873/gemeenteraad-stelt-debat-over-umtsmasten-uit-update.aspx .
23 jan. 2014


Bron: www.dichtbij.nl/haarlemmermeer/regionaal-nieuws/artikel/3342861/cdvp-stelt-spoedvragen-over-uitstel-raadsessie-umtsmasten.aspx .
22 jan. 2014


HOOFDDORP - Het college van Haarlemmermeer verzoekt de gemeenteraad van Haarlemmermeer de aangekondigde raadsessie over het antennebeleid uit te stellen. De CDVP spreekt zich nadrukkelijk uit tegen plaatsing van UMTS-masten in woonwijken en stelt naar aanleiding van dit verzoek van de ChristenUnie-SGP spoedvragen.

Op 26 november 2013 is de nota “Beleid masten voor antenne-installaties” vastgesteld. Op deze nota zijn veel reacties binnengekomen die vraagtekens zetten bij de landelijke wettelijke kaders waar in deze nota van wordt uitgegaan. Het college heeft de gemeenteraad dan ook verzocht de raadsessie over het antennebeleid in overweging te nemen.

De CDVP heeft naar aanleiding van dit verzoek spoedvragen gesteld. Fractievoorzitter Anneke van der Helm-Chandansingh wil weten of de eerdergenoemde beleidsnota nu ook wordt ingetrokken. De lokale volkspartij is van mening dat door deze ontwikkelingen de aanvraag van KPN voor een vergunning van een zendmastinstallatie, locatie Zichtweg/Eugénie Prévinaireweg, nu niet verleend kan worden. Van der Helm wil weten of het college die mening deelt.


Bron: www.dichtbij.nl/haarlemmermeer/regionaal-nieuws/artikel/3339141/bewoners-blijven-umtsmast-vrezen.aspx .
20 jan. 2014

Bewoners Haarlemmermeer blijven UMTS-mast vrezen


NIEUW-VENNEP - Het college heeft in november nieuw beleid vastgesteld voor de plaatsing van zendmasten. Hierin staat de gemeente plaatsing toe tot een afstand van 50 meter van scholen en kinderdagverblijven. Daarmee gaat het college voorbij aan de wensen van omwonenden in Hoofddorp en Nieuw-Vennep.

Volgens de Actiegroep Zendmastprotest moet het college inbinden en zou de daarmee ook buitenspel gezette gemeenteraad haar verantwoordelijkheid moeten nemen.

Provider KPN is na jarenlang zoeken naar een locatie nog altijd van plan een 40 meter hoge mast te plaatsen in de groenstrook langs de Nieuwekerkertocht nabij het bruggetje naar Getsewoud op de plek waar Zichtweg en Sportveldweg samenkomen. Dat terwijl het juridisch proces tegen plaatsing op de hoek Componistenweg en Laan van Berlioz nog niet is afgerond.

Uitgangspunten
In Hoofddorp wil provider T-Mobile twee zendmasten plaatsen op de hoek IJweg, busbaan en Cannenburgerpad. Professor dr. L.Reijnders, emeritus hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam, was al eerder betrokken bij het beleidstuk waarin de uitgangspunten werden vastgesteld.

In 2003 werd daarin, uitgaande van het idee dat als je iets niet zeker weet je maar beter voorzichtig kunt zijn, het voorzorgsprincipe opgenomen met een afstand van 350 meter tot scholen en kinderdagverblijven.

Betreuren
Reijnders meldt in een brief van 7 januari 2014 aan de gemeente het te betreuren dat het voorstel van B&W neerkomt op het verlaten van het voorzorgsbeginsel voor woongebieden omdat het college geen wetenschappelijke aanwijzingen heeft kunnen vinden over negatieve effecten op de gezondheid door elektromagnetische velden.

Volgens de Actiegroep Zendmastprotest heeft de gemeente hierover niet voldoende deskundigheid in huis en moet die dus afgaan op de informatie van providers. In het beleidsplan staat bovendien dat 'het oordeel over mogelijke gezondheidsrisico's aan de minister van Infrastructuur en Milieu voorbehouden is en zich niet leent voor beoordeling door het gemeentelijk bestuur.'

Normen
'Maar de Nederlandse Gezondheidsraad stelt de normen veel te hoog', zo stelt de actiegroep. 'Het zijn de hoogste normen van de wereld. Er zijn veel mensen met klachten die niet serieus genomen worden.'

En dan is er ook nog de esthetische kwestie. Plaatsing moet volgens het beleidsplan van de gemeente onder andere gewaarborgd worden volgens maatschappelijk verantwoorde inpassing in het landschap. Maar hoe pas je een 40 meter hoge antenne op een stedenbouwkundige en maatschappelijk verantwoorde wijze in een woonwijk in? De gemeenteraad praat donderdag 23 januari over het nieuwe beleid, dat tot 21 januari ter inzage ligt.


Hoofddorp:
Bron: www.hcnieuws.nl/lokaal/college_stelt_bevolking_bewust_bloot_aan_straling_zendmasten_2803490.html .
11 jan. 2014

'College stelt bevolking bewust bloot aan straling zendmasten'


HOOFDDORP – Het bewonerscollectief uit Hoofddorp dat tegen de plaatsing van een nieuwe zendmast op de grens van Toolenburg, Overbos en Bornholm, is fel gekant tegen het beoogde beleid van de gemeente. Het college van B en W heeft eind vorig jaar voorgesteld om geen afstandscriterium vanaf woningen te hanteren en de zendmasten toe te staan op 50 meter vanaf scholen en kinderdagverblijven.

De bewoners vinden dat onacceptabel. Ze zijn van mening dat het college er bewust voor kiest om de inwoners bloot te stellen aan een hogere dosis straling, terwijl daar technisch absoluut geen noodzaak voor is en daarnaast is volgens het collectief ook bewezen dat een hogere dosis schadelijk is voor de gezondheid.

De tegenstanders hebben hun hoop nu gevestigd op de gemeenteraad die later deze maand over de kwestie spreekt. Vorige maand hield het bewonerscollectief een informatiebijeenkomst over de negatieve gevolgen van zendmasten. De bewoners deden dat, omdat volgens hen de gemeenteraad eenzijdige informatie had gekregen van het Antennebureau en het RIVM. Deze beide organisaties zien geen kwaad in het plaatsen van zendmasten.

Op de alternatieve bijeenkomst sprak onder andere professor dr. Lucas Reijnders, Hij gaf aan dat de straling van zendmasten wel degelijk slecht is voor de gezondheid. Volgens nationale en internationale deskundigen moet uit voorzorg zeker een afstand van 500 meter in acht worden genomen vanaf woningen, scholen en kinderdagverblijven.

Bron: www.hcnieuws.nl/lokaal/nieuwe_zendmastbeleid_is_al_van_kracht_2805390.html .
10 jan. 2014

Nieuwe zendmastbeleid is al van kracht


HOOFDDORP – Het nieuwe beleid voor het plaatsen van zendmasten is al sinds november vorig jaar van kracht. Dat zei wethouder Ceel Loggen van Ruimtelijke Ordening donderdag in de gemeenteraad.

Het nieuwe beleid ligt tot 21 januari ter inzage voor inwoners. De gemeenteraad praat er 23 januari over. HAP-raadslid Peter van Groenigen vroeg zich donderdag af of de zienswijzen op het beleid dan nog kunnen worden meegenomen.

Wethouder Loggen zei daarop tot verbazing van Van Groenigen dat er helemaal geen zienswijzen worden ingediend, omdat het nieuwe beleid al van kracht is. Volgens de wethouder is het beleid tot stand gekomen in nauw overleg met de providers.

Het nieuwe beleid staat de plaatsing van zendmasten toe op een afstand van 50 meter van scholen en kinderdagverblijven. Het bewonerscollectief Toolenburg, Overbos en Bornholm, dat zich verzet tegen de komst van een zendmast op de hoek van de IJweg, busbaan en Cannenburgpad, is daar fel tegen. Volgens het collectief is de straling van de zendmast een gevaar voor de volksgezondheid.


Voor eerdere artikelen zie:

Bron: Haarlems Dagblad
6 dec. 2013


pdf/UMTS%201%20HD%206dec13.pdf .

pdf/UMTS%202%20HD6dec13.pdf .

pdf/UMTS%203%20HD6dec13.pdf .

en:
www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemmermeer/article26091473.ece/Niet-onderweg-op-internet-scheelt-zendmasten?lref=r_regionaal .

’Niet onderweg op internet scheelt zendmasten’
HOOFDDORP - Toen het bewonerscollectie handtekeningen ophaalde in een straal van vierhonderd meter rond de geplande mast - waar de straling het meeste kwaad zou kunnen - vroeg het bewoners van Toolenburg, Bornholm en Overbos of die nu echt nodig vinden dat er ’op straat’ hele ’zware’ dingen mogelijk zijn via smartphone of laptop.

Bewoners Collectief Toolenburg, Overbos en Bornholmbedenkt list
Het antwoord was overal ’nee’, kijkt woordvoerster Sandra Haitsma terug. ,,Bewoners gaven aan dat ze prima uit de voeten konden met de huidige vaste of wifi-aansluiting. Ook wezen ze er op dat de overheid niet voor niets waarschuwt tegen ’internetten’ onder het rijden. De jeugd, een andere doelgroep, moet helemaal uitkijken met straling.’’

4G
T-mobile-woordvoerder Michaël Vos wijst erop dat de vraag naar mobiel internet jaar na jaar verdubbelt. ’Dus’ investeert zijn bedrijf in extra of aangepaste masten om in de behoefte van de klanten te kunnen voorzien. Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hebben al een ’dekkend 4G-netwerk’. In Den Haag schiet dat aardig op. Als ook de hofstad helemaal is voorzien, wil het bedrijf verder in het gebied daar tussenin. Zo staat op de eigen site dat het bedrijf hoopt binnen drie maanden 4G te kunnen aanbieden in het gebied Haarlemmermeer/Haarlem.

Mede door het massale protest tegen extra masten, houden burgemeester en wethouders de bouwaanvragen voorlopig aan. En dankzij het bewonerscollectief neemt de gemeenteraad meer tijd om zich ’breder te kunnen informeren’. Over het verloop zegt de woordvoerder van T-mobile niet meer dan dat zijn bedrijf ’verder de communicatie van de gemeente afwacht’.

Behoefte
Hij zou het ’een gekke zaak ’vinden wanneer Haarlemmermeerders gaan bepalen wat zijn bedrijf moet doen’ op, bijvoorbeeld, het gebied van mobiel internet.

Het Bewoners Collectief Zendmastprotest zou dat juist toejuichen. Woordvoerster Haitsma: ,,De gemeente moet goed weten welke behoefte nu echt bij bewoners leeft. Vervolgens kan worden bekeken hoe voorzien kan worden in die behoefte, zonder de volksgezondheid van burgers te schaden, tot in hun eigen huis aan toe. Want dat zou toch voorop moeten staan.’’

Stabieler
’4G is de opvolger van 3G, de huidige standaard voor mobiel internet’, meldt T-mobile op de eigen site. ’Door de nieuwste technologie op het gebied van mobiel dataverkeer is het netwerk stabieler en sneller. Je dagelijkse webpagina’s bekijken, Facebook, of app-gebruik wordt zo een stuk makkelijker. Met de allerhoogste snelheden van 4G (30 Mb/s en 50 Mb/s) wordt ook (hd-) video kijken en het streamen van muziek zonder haperingen mogelijk.’

Meer over dit onderwerp

Wie gaan er schuil achter dat Bewoners Collectief
Ze noemen zichzelf Bewoners Collectief Zendmastprotest Toolenburg, Overbos en Bornholm. En het werk van deze lobbyisten lijkt effectief. Door hun mailen, bellen en inspreken tijdens de raadssessie van vorige week, gaan raadsleden zich breder informeren voordat de beslissing valt over een nieuw Lees verder...
06-12-2013 09:00
Tekst toespraak bewonerscollectief in
'We leven in een consumentenmaatschappij. We moeten altijd maar meer en beter en sneller. Heel Nederland wordt binnen korte tijd overdekt met een deken van elektromagnetische straling. Of men nu wil of niet, we moeten verder, mee in de vooruitgang.

en
www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemmermeer/article26092003.ece/Tekst-toespraak-bewonerscollectief-in-raadssessie-28-november?lref=r_regionaal .

Tekst toespraak bewonerscollectief in raadssessie 28 november

HOOFDDORP - 'We leven in een consumentenmaatschappij. We moeten altijd maar meer en beter en sneller. Heel Nederland wordt binnen korte tijd overdekt met een deken van elektromagnetische straling. Of men nu wil of niet, we moeten verder, mee in de vooruitgang.

'Burgers worden niet geïnformeerd over de gevolgen van straling van zendmasten'
Nederland is een handelsland. We spreken in Nederland graag over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar legt u ons uit wat er hier nu verantwoord gebeurt? Burgers worden niet geïnformeerd over de gevolgen van straling van zendmasten, om maar geen onrust te zaaien.

Gevolgen van straling
De gevolgen van Elektromagnetische straling worden nog niet helemaal overzien. Lange termijn onderzoeksresultaten zijn nog niet bekend, aangezien de straling als gevolg van zendmasten nog niet zo heel lang bestaat. De zendmasten zijn geplaatst zonder lange termijn onderzoek te doen. Zonder testen te doen. De mensen worden nu als het ware zelf als proefkonijn behandeld voor deze materie.

Wij hebben vernomen dat er nieuw beleid in concept gereed is, waarbij het college u volgende week op 4 december voor wil leggen een voorzorgsprincipe te hanteren van 50 meter rondom een mast. Dit is onverantwoord beleid!

500 meter
Wij hebben u deze week een brief gestuurd. De schrijfster schrijft namens een internationale groep van doctoren, die al jaren waarschuwen voor schadelijkheid van straling, óók als voldaan wordt aan de gestelde veiligheid standaards. Het betreft een waarschuwing dat het hoogste risico van straling door zendmasten binnen een straal van 500 meter is, zodat de straal waarin het voorzorgsprincipe zou moeten gelden maar liefst 10x zo groot is als het door ons college voorgenomen beleid.

Door de komst van een mast in onze directe woonomgeving zijn wij ineens niet meer in staat onszelf en onze dierbaren te beschermen. Straling komt ongewenst ons huis en ons lichaam binnen, en hierdoor begeeft ons immuunsysteem het en krijgen wij allerlei ziekteverschijnselen. En ons gezonde lijf wordt 24 uur per dag aangetast, in strijd met de Grondwet.

Berichtgeving
Wij zijn nuchtere mensen die niet achter de meute aanlopen maar graag zelf nadenken. Wij hebben ons zelf goed geïnformeerd. Berichtgeving die wij op het wereldwijde web hebben gevonden, loopt echter niet in de pas met berichtgeving die wij hebben gekregen van onze overheid en van de telecommunicatiebedrijven.

Berichtgeving over Elektromagnetische straling vanuit officiële Nederlandse instanties is verzachtend. Kritische onderzoeksresultaten blijven onder de pet. De veiligheidsnormen in ons land zijn de meest ruime ter wereld.

Eenzijdig
U heeft deze middag informatie ontvangen van het RIVM en het antennebureau over zendmasten. Helaas weten wij uit ervaring en onderzoek dat dit een eenzijdig beeld is. Inwoners geven u al heel lang dringend aan om u breder te oriënteren en uw mogelijkheden om verantwoord te besturen te benutten.

Wij hebben verzocht om een aantal deskundige sprekers te mogen laten spreken in de Raad Deze mogelijkheid is ons ontnomen. Met de van ons aangereikte informatie kunt u een weloverwogen besluit nemen als volgende week over het nieuwe antennebeleid wordt gesproken en wellicht gestemd. En als u goed geïnformeerd bent, bent u met uw beslissing medeverantwoordelijk voor de gezondheid van de inwoners van de Haarlemmermeer en u zult daaraan worden gehouden.

Geld verdienen
Wij hebben een aantal informatieavonden bijgewoond van de telecommunicatiebedrijven, en zij geven keihard aan dat het bij hen om de financiële resultaten gaat; ze zijn immers een onderneming. Maar medewerkers van T-mobile zeggen ook: “als ik er zou wonen, zou ik ook tegen zijn”.

In Nieuw Vennep schermt KPN met het feit dat twee masten te duur zijn. T-mobile zei in Hoofddorp “als u de mast niet wilt, dan niet. Dan houden wij 2 ton in ons zak”. Maar hoe komt T-mobile aan die 2 ton? Op de vergunningaanvraag staat een totaalbedrag van € 33.400 genoemd. Het valt dus blijkbaar wel mee hoeveel de mast kost? Worden we dan met z’n allen voor de gek gehouden? Providers vragen masten aan en verkopen ze weer door. En blijkbaar is daar een hoop geld mee te verdienen.

Technische noodzaak
Het plaatsingsplan dat de providers gezamenlijk opstellen blijft geheim vanwege concurrentiegevoeligheid. Waarom eigenlijk? De providers zijn verenigd in een nieuwe organisatie “Monet” genaamd, en zij stellen dit plan waarin de technische noodzaak staat, samen op. Hoe kan er dan nog sprake zijn van geheimhouding voor de concurrentie? De gemeente geeft aan dat zij geen technische kennis hebben om deze plannen te beoordelen. En nu? Als de rapporten maar indrukwekkend zijn opgesteld, wordt de conclusie dan overgenomen?

Technisch zijn er nu al veel meer mogelijkheden die veel minder straling veroorzaken, echter de aanbieders worden niet getriggerd om deze aan te boren en blijven de goedkope producten op de markt brengen.

Foto's
In woonwijken staan woningen en in die woningen kun je voorzieningen aanbrengen. Alleen op de openbare weg heb je een mobiel netwerk nodig. Maar verkeer en bellen, dat gaat niet samen. Daar steekt de overheid dan ook tijd en energie in om dat te verkondigen, maar waarom faciliteren wij dat dan? En foto’s uploaden en grote bestanden versturen, dat kunnen we toch ook thuis of op het werk doen, dat hoeft toch niet onderweg?  

Grondhouding
Wij hoorden wethouder Bezuijen in mei zeggen “wij zijn er niet van”, en “de provider is verantwoordelijk”. Maar waar bent u dan wel van? De grondhouding die nu wordt aangenomen in de gemeente is dat de gemeente helemaal geen mogelijkheden heeft. En wij vragen u of de gemeente kijkt en aangeeft waar zij wél invloed op kan uitoefenen en daar haar beleid op afstemt.

Wat is nu echt belangrijk?

Voor ons is de gezondheid het allerbelangrijkste in ons leven.

Toekomstvisie
Gelukkig kan ik ook wat positiefs vertellen over de afgelopen maanden. De gemeente Haarlemmermeer heeft dit najaar een congres georganiseerd genaamd “De herovering van de Toekomst”. De toekomstvisie staat daarbij centraal, en dan met name het bewustzijn van de lange termijn problematiek en het van daaruit inrichten van het huidige handelen. En wij zouden willen vragen of de gemeente daar dan bij dit dossier ook vanuit kan gaan.

Ik wil aangeven dat wij als bewonerscollectief graag betrokken worden bij uw besluitvorming en uw gedachtevorming over dit onderwerp en wij vragen u om ons voor de besluitvorming eerst nog goed te horen. Wij hebben nog 2 sprekers voor u die wij mogelijk voor u kunnen uitnodigen zodat u ook van de andere kant geïnformeerd wordt. Dus als u daar interesse in heeft, dan kunnen wij dat voor u regelen.

Het is duidelijk Hoofddorp zijn de bewoners zeer actief bezig met dit onderwerp, voor eerdere artikelen zie:
Berichten%20Nederland/7903/hoofddorp_bewoners_benadrukken_schade_zendmast .
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie