Beleid op komst over effecten UMTS-masten (Moerdijk), BN De Stem

maandag, 05 december 2005 - Categorie: Berichten Nederland

Beleid op komst over effecten UMTS-masten B.N. DE STEM
Door Frank Timmers

Zaterdag 3 december 2005 - ZEVENBERGEN - Binnen zes maanden moeten
burgemeester en wethouders van Moerdijk een beleidsnotitie klaar hebben over
de gezondheidseffecten van UMTS-masten.


GroenLinks, Onafhankelijk Moerdijk en de ChristenUnie legden deze
verplichting donderdagavond op tijdens de vergadering van de gemeenteraad.
De UMTS-masten geven de signalen door van onder meer de mobiele telefoons.
De drie fracties zijn bang dat de elektronische velden schadelijk zijn voor
de gezondheid van de inwoners van Moerdijk.

In de beleidsnotitie moet komen staan dat de masten geweerd worden als is
aangetoond dat ze nadelige effecten hebben. De vorige keer haalde hetzelfde
voorstel geen meerderheid in de gemeenteraad omdat er toen een paar
raadsleden afwezig waren. Ditmaal bereikten de drie partijen wel de
meerderheid.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie