Zandvoort: De Key keert vergoeding voor zendmast niet meer uit

zaterdag, 21 september 2013 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.dichtbij.nl/zuid-kennemerland/regio/artikel/3046599/de-key-keert-vergoeding-voor-zendmast-niet-meer-uit.aspx .
20 sept. 2013


Geen vergoeding geeft woningbouwvereniging De Key door aan flatbewoners aan Flemingstraat 104 t/m 178 te Zandvoort, de zogeheten 'Blauwe Flat'.

Deze vergoeding is overeengekomen om bewoners over de streep te trekken voor het laten plaatsen van een zendmast. De huur die Vodafone, de eigenaar van de zendmast, hiervoor betaalt zou direct ten goede komen aan de bewoners. Dat is in een brief toegezegd door de vorige woningbouwvereniging EEM. Het bedrag zou jaarlijks in mindering worden gebracht op de afrekening van de servicekosten. Deze overeenkomst is overgenomen door Woonstichting De Key te Zandvoort.

De laatste houdt zich echter niet aan deze afspraak. De bewoners, die na 27 september 2004 in de Blauwe Flat zijn komen wonen, krijgen deze vergoeding niet meer. Ook heeft De Key nu eenzijdig besloten deze vergoeding helemaal op te heffen.

De bewonerscommissie van de Blauwe Flat is het hier volstrekt niet mee eens. Ze heeft een enquête gehouden waaruit blijkt dat 37 van de 38 ondervraagden vinden dat alle huurders voor die vergoeding in aanmerking moeten komen. Ook vindt een meerderheid van ruim 86%, dat De Key de vergoeding niet eenzijdig kan beëindigen.

Daan Jansen van De Key verweert zich: ''De Key heeft als beleid dat alle huuropbrengsten ten goede komen aan haar kerntaak goed en betaalbaar wonen in Amsterdam, Diemen en Zandvoort. In dit beleid worden huuropbrengsten besteed aan onderhoud, beheer en ontwikkeling van woonruimte in de sociale sector en in mindere mate het middensegment. Het verdelen van huuropbrengsten onder bewoners zoals in het geval van de zendmasten, past niet in dit beleid. De Key begrijpt dat dit voor de bewoners die op het moment van plaatsing van de masten huurder waren, een teleurstelling is.''

''De Key gaat er kennelijk aan voorbij dat degenen die in een gebouw met een zendmast wonen, direct onderhevig zijn aan de straling en anderen niet,'' aldus Esther Koning, voorzitter van de bewonerscommissie. ''Dit standpunt lijkt ons dus erg controversieel.'' Een advocaat is in de arm genomen om stappen te ondernemen.

Dat heet dan wel het zuur niet het zoet.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie