KPN mag geen UMTS-apparatuur plaatsen (Zutphen), De Stentor

zondag, 27 november 2005 - Categorie: Berichten Nederland

door SANDER GROOTENDORST
www.destentor.nl/regioportal/STN/1,1478,13022-Artikelreacties-Nieuws!Algemeen!__2969503_,00.html

24 NOVEMBER 2005 - ZUTPHEN/WARNSVELD - KPN Mobile ondervindt de gevolgen van
het 'terughoudende UMTS- beleid' van de gemeente Zutphen. Het
telecommunicatiebedrijf krijgt geen toestemming om bij een hoogspanningsmast
apparatuur te plaatsen die bestemd is voor UMTS.

Het besluit dat B en W deze week hebben genomen, vloeit voort uit een
discussie in de gemeenteraadsvergadering van oktober. Het ging over de
mogelijke negatieve gevolgen voor de volksgezondheid van UMTS. Dat is de
afkorting van Uniiverseel Mobiel Telecommunicatie-Systeem, een methode om
digitale signalen te versturen die nog weer beter werkt dan het 'oude' gsm.

Gemeenten hebben geen wettelijke mogelijkheid om een aanvraag voor de
plaatsing van een UMTS-mast af te wijzen. Met bezwaren van omwonenden en van
de politiek tegen toestemming voor een UMTS-mast op de Wijnhuistoren konden
B en W concreet weinig aanvangen. Al is aanvrager Orange uiteindelijk wel
een bouwvergunning geweigerd met als een van de argumenten de ongerustheid
onder de bevolking over gevaarlijke straling. Als Orange deze weigering
juridisch aanvecht, staat het vermoedelijk sterk.

De discussie in de raad mondde uit in een toezegging van het college om waar
mogelijk 'terughoudend' met UMTS-plannen om te gaan.

De aanvraag van de KPN is van een ander kaliber dan die van Orange. Bij de
KPN gaat het om het zogeheten recht van opstal: bij het Spiker in Warnsveld
heeft de KPN sinds 2001 het recht om op gemeentegrond een apparatuurkast
voor gsm te plaatsen, zoals in de overeenkomst is omschreven. De KPN heeft
een nieuw verzoek ingediend dat betrekking heeft op UMTS. De gemeente mag
dit verzoek weigeren en doet dat dan ook, de raadsdiscussie indachtig. Als
de KPN nu uitwijkt naar een hoogspanningsmast die niet op gemeentegrond
staat, heeft de gemeente er niets over te zeggen.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie