De wetenschapper weet het zeker: umts is ongevaarlijk, Tubantia

donderdag, 24 november 2005 - Categorie: Berichten Nederland

Toelichting StopUMTS: Het wordt steeds duidelijker dat zowel de overheid als de telecomproviders zich als een kat in het nauw voelen. De recente brief van Brinkhorst aan de alle Nederlandse gemeentes ( Reacties/635 ) is daar een perfect voorbeeld van. Daarin wordt StopUMTS een pressiegroep genoemd.

In het artikel hieronder wordt StopUMTS door dr. ing. Hugo Kroeze omschreven als: ''Ze bevatten wetenschappelijke onzin en propageren pseudo-wetenschap en kwakzalverij''.

Dr. Ing. Hugo Kroeze weet het zeker: UMTS is ongevaarlijk, net als C2000 en GSM. Wellicht interessant om eens te kijken in de kranten van enkele jaren/decennia terug waarin wetenschappers zeker *wisten* dat asbest volkomen onschadelijk zou zijn. Asbestdossier: Artikelen/396 .

Er is nog geen *keihard wetenschappelijk bewijs* dat straling slecht is voor de gezondheid, maar de stapel aanwijzingen groeit elke maand.

Er is bij electromagnetische straling geen enkele grond om zeker te weten dat het onschadelijk zou zijn. De onderzoeken wijzen in de omgekeerde richting. Alle epidemiologische onderzoeken en alle provocatie onderzoeken die kijken naar het effect op de gezondheid van continue blootstelling aan de gepulste straling van zendmasten voor mobiele telefonie (* zie voetnoot) tonen schadelijkheid aan. Honderden artsen zien de effecten bij hun patienten en last-but-not-least: Er zijn vele ervaringsverhalen die een compleet ander beeld geven.
Zie Onderzoeken/83 en zie Verhalen/ .

Wat ook weer opvalt is dat ''de wetenschapper'' het aspect niet-thermische effecten niet meeneemt in zijn verhaal. Hetzelfde gebeurt in de folder van de KPN, zie Artikelen/764 .

Dat dr. ing. Kroeze desondanks zeker denkt te weten dat straling al dan niet schadelijk is, is een aanwijzing dat hij de titel ''wetenschapper'' niet waardig is. Een echte wetenschapper weet dat hij/zij geen vooringenomen standpunten moet innemen omdat anders de objectieve basis van de wetenschap in het geding komt. Denk aan ''wetenschappers'' die zeker wisten dat de aarde plat zou zijn, of dat de aarde het centrum van het universum zou zijn.

StopUMTS weet niet *zeker* dat straling schadelijk is, maar gezien de vele aanwijzingen (zie boven) roept het de overheid op om te stoppen met de uitrol van zendmasten en de blootstellingslimieten zodanig bij te stellen (hanteer de norm van de bouwbiologen) dat de kans op gezondheidsklachten redelijkerwijs weggenomen wordt. Dat daarbij economische belangen geschaad worden, dat zou voor de overheid van secundair belang moeten zijn.

Interessant is dat dr. ing. Kroeze het hele land kostenloos (in opdracht van Monet?) doorreist om de ''wetenschap'' aan de burgers uit te leggen. Zie bijvoorbeeld: www.amersfoort.nl/smartsite.shtml?id=111946 . In de praktijk blijken deze presentaties van dr. ing. Kroeze eerder een averechts effect te geven. Zie www.rolandoffereins.nl/content.php?page=posts&id=20050222_01 .

Dr. ing. Kroeze heeft overigens wel onderzoek gedaan naar electromagnetische straling maar zijn onderzoeken beperken zich tot de opwarmingseffecten, die in deze discussie totaal irrelevant zijn. Het gaat juist om de non-thermische biologische effecten, de effecten die optreden bij blootstelling aan straling, maar geen verband houden met opwarming. Enkele van zijn onderzoeken: www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Kroeze+H%22%5BAuthor%5D .

(* ) Toegevoegd na het lezen van de reactie van Dr. Ing. Kroeze. N.B. Dit had als bekend verondersteld kunnen worden na het lezen van de introductie van deze website, begin.php .

Lees Artikelen/803 voor de reactie Dr. Ing. Kroeze .

Hieronder volgt het artikel, uit de Tubantia en de Stentor:
.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie