Bleskensgraaf: 267 handtekeningen onder bezwaarschrift zendmast

donderdag, 18 juli 2013 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.hetkontakt.nl/alblasserwaard/nieuws/al-267-handtekeningen-onder-bezwaarschrift-zendmast-bleskensgraaf .
23 juli 2013


Al 267 inwoners van Bleskensgraaf hebben het bezwaarschrift tegen de plaatsing van een UMTS-mast op het bedrijventerrein aan de Melkweg ondertekend.

“Dit is meer dan we verwacht hadden”, stelt de Werkgroep UMTS-mast. “Opvallend is dat er nogal wat mensen zijn die niet van de plaatsing van de mast op de voorgenomen locatie op de hoogte waren.”

Ondertekenen van het bezwaarschrift kan nog. Voor meer informatie hierover: umtsmastbleskensgraaf@hotmail.com.


Eerder
Al bijna honderd bezwaarschriften zijn er binnen. Het verzet tegen de plaatsing van een UMTS-mast op het Bleskensgraafse bedrijventerrein leeft breed, stellen Jan Smak, Rien Brandwijk, Egbert Hamerpagt en Wim Lammers.

De leden van de werkgroep die zicht tegen de komst van de mast verzet, wonen allevier dicht in de buurt van de plek waar de 37,5 meter hoge zendmast van Vodafone zou moeten komen: op het randje van bedrijventerrein aan de Melkweg, vlakbij dorpshuis De Spil.

“Dit zou het gemeentebestuur niet moeten willen”, zeggen ze met nadruk. “De mast komt veel te dicht bij de bebouwing van Bleskensgraaf te staan. Hiermee gaat de gemeente tegen het eigen beleid van het bewaken van de beeldkwaliteit en het aanzicht van het dorp in. Zet hem bijvoorbeeld in het kippenbos, bij het gascompressorstation in Wijngaarden of op de kruising van de Wervenkampweg en de N214. Een andere optie is gebruik maken van de hoogspanningsmasten.”

Gezondheidsrisico's
Horizonvervuiling is één van de argumenten waarom ze de UMTS-mast niet op de beoogdeplek willen hebben. De gezondheidsrisico’s vinden ze daarnaast een minstens zo belangrijk punt. “Er liggen geen harde bewijzen dat de straling schadelijk is, maar er zijn veel onderzoeken die daar wel op wijzen. Ga dan uit van het voorzorgsprincipe en zet de mast niet in de buurt van de bebouwde kom. Het zou triest zijn als we over dertig jaar moeten zeggen: ‘Hadden we dit maar nooit gedaan.’”

Communicatie
Wat de vier inwoners van Bleskensgraaf met name dwarszit is de in hun ogen gebrekkige communicatie vanuit het gemeentebestuur. Een informatieavond die twee keer kort wordt aangekondigd op de gemeentepagina’s en waar zes Bleskensgravers op afkomen, geen brieven naar omwonenden over de plannen rond de mast, een termijn om bezwaarschriften in te dienen die in de zomervakantie valt; ze sommen het achter elkaar op. “En dat voor een gemeentebestuur dat zich zo voor laat staan op contact met de inwoners.”

Bezwaarschriften
Het zorgt ervoor dat veel Bleskensgravers niet op de hoogte zijn van de komst van de zendmast. “Wij hebben actie ondernomen om zoveel mogelijk bezwaarschriften in te dienen. Inmiddels zijn er al bijna honderd bezwaarschriften binnen en we denken dat de tweehonderd haalbaar is.”

Bezwaarschriften kunnen tot en met 31 juli ingediend worden. De werkgroep is voor meer informatie bereikbaar via umtsmastbleskensgraaf@hotmail.com.

Reageren
De gemeente Molenwaard laat weten nu niet in te gaan op de actie van de inwoners van Bleskensgraaf. “We kennen hun bezwaren en zijn in gesprek met de werkgroep. Daarom wil het college nu niet via de media reageren.”


Eerder:
Bleskensgraaf: Groep protesteert tegen UMTS-mast
Bron: www.hetkontakt.nl/alblasserwaard/nieuws/groep-protesteert-tegen-umts-mast-bleskensgraaf .
26 juni 2013


Jan Smak uit Bleskensgraaf liet dinsdagvond tijdens de vergadering van de raad Molenwaard weten bezorgd te zijn over de komst van een UMTS-mast in zijn dorp.

Smak deed dit namens ‘een groeiende groep verontruste inwoners’. “De locatie, het Melkweg bedrijventerrein fase 1, is ondeugdelijk en onaanvaardbaar”, zei hij. “Op korte afstand van de locatie staan scholen en een woonzorgcentrum. Jonge kinderen en ouderen worden blootgesteld aan sterke straling. Het zou goed zijn om vrijstaande antenneinstallaties zoveel mogelijk uit het zicht te plaatsen en te integreren in de omgeving.”

Onvoldoende informatie
Smak vond ook dat de informatievoorziening aan burgers onvoldoende was. Er is twee keer een informatieavond geweest, maar die werd summier aangekondigd. Beide avonden werden slecht bezocht. Er stond niets op de site van de gemeente Molenwaard, geen artikel in bijvoorbeeld een huis-aan-huisblad. De werkgroep wil meedenken over een betere locatie.”

Johan de Kruijk (PvdA): “Ik stel voor dat de raad van het college een memo krijgt waarin u antwoord krijgt op uw vragen. Ik vind het ook belangrijk dat de beste plek wordt gekozen voor deze mast.”

zie ook:
www.hetkontakt.nl/alblasserwaard/nieuws/werkgroep-verzet-zich-tegen-locatie-nieuwe-zendmast-in-bleskensgraaf .
12 juli 2013

Werkgroep verzet zich tegen locatie nieuwe zendmast in Bleskensgraaf


BLESKENSGRAAF • Vier inwoners van Bleskensgraaf hebben een werkgroep gevormd die zich verzet tegen plaatsing van een zendmast achter dorpshuis De Spil.

Jan Smak, Egbert Hamerpagt, Rien Brandwijk en Wim Lammers zijn de leden van de werkgroep. Zij willen dat de UMTS-mast op een andere locatie komt. ''Het gemeentebestuur vraagt zich niets af. Zij gaan vrolijk verder en starten zelfs de bezwaarschriftentermijn in de zomervakantie. Deze termijn loopt tot 31 juli.''

De vier inwoners van Bleskensgraaf hebben een waslijst aan argumenten waarom de mast niet op de beoogde plek zou moeten komen. Daarbij gaat het niet alleen om de eventuele risico's voor de gezondheid. ''De locatie voldoet niet aan het bestemmingsplan en is ook esthetisch en landschappelijk niet verantwoord. De mast is te hoog en staat te dicht bij basisscholen, de sporthal en het bejaardencentrum.''

Bezwaarschriften
Volgens de werkgroep zijn er locaties beschikbaar die meer geschikt zijn. ''We zijn nu een bezwaarschriftenactie gestart om de gemeente te overtuigen. Zo willen wij ook aantonen dat onze actie heel breed gedragen wordt.''Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie