Tijnje: update-zendmast-blijft-ondanks-protest-overeind/

vrijdag, 19 juli 2013 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.dewoudklank.nl/nieuws/22295/update-zendmast-tijnje-blijft-ondanks-protest-overeind/ .
17 juli 2013


De zendmast pal naast het dorpsplein van Tijnje komt er toch, ondanks de ongelukkige plek.
Afgelopen vrijdag ontvingen de negen families die protesteren tegen het optrekken van een 37.5 meter hoge telecommunicatietoren bij hen voor de deur het verdict van de bezwarencommissie: Vodafone mag de zendmast plaatsen. Formeel gezien zijn de regels namelijk niet geschonden, oordeelt de commissie, al valt er op de handelswijze van de gemeente het nodige af te dingen.
Vanwege het algemeen belang dient Opsterland wettelijk mee te werken aan stationering van de ondersteuningsmasten voor telefonie- en internetverkeer. Om de hinder tot het minimum te beperken heeft de gemeente daarop bedacht dat plaatsing bij de lokale sportvelden de minst kwalijke oplossing biedt. Het sportterrein van Tijnje grenst echter aan de dorpskern en juist in het uiterste hoekje het dichtst bij de huizen verschijnt nu de mast.
Ambtelijk correct afgehandeld, maar de keuze van de locatie staat haaks op de intentie van het beleid. Daarbij komt dat de gemeente de omwonenden pas inlichtte nadat de overeenkomst met Vodafone al in kannen en kruiken zat. De bezwarencommissie stelt dat de gemeente weliswaar formeel het gelijk aan de zijde heeft, maar in de communicatie flinke steken heeft laten vallen. Die waarschuwing gaf de commissie al eerder naar aanleiding van een soortgelijke kwestie in Nij Beets.
‘De gemeente heeft Vodafone naar het sportterrein gelokt en vervolgens de zaak uit handen gegeven. Daarna zat de boel op slot, terwijl nog drie alternatieve plekken tot de mogelijkheden behoorden’, constateert woordvoerder Paul van Hoogmoed van de bezwaarmakers bitter. Volgens hem rest de buurt weinig anders dan zich neer te leggen bij de uitspraak. ‘Wij zijn teleurgesteld over de technocratische handelswijze van de gemeente.’


Eerder:
Tijnje: Het probleem van zendmasten
Bron: www.opsterlandsbelang.nl/het-probleem-van-zendmasten/#comment-23 .
8 juni 2013


Tijdens de laatste raadsvergadering stond er weer eens een aanvraag voor de bouw van een zendmast centraal. In Tijnje willen ze zo’n ding niet bij het dorpsplein. Marrianne Lok had er al eerder vragen over gesteld. Nieuwe onderhandelingen met Vodafone brachten echter geen verandering in de situatie

Gemeenten worden door De Haag verplicht een plek aan te wijzen voor die dingen. ‘Geen gezicht, zo vlak bij het nieuwe dorpsplein; zeggen ze in Tijnje. Laatste mogelijkheid camoufleren? ‘Ja,’ zegt Marcel van Opzeeland; ‘Dat gebeurt al op meerdere plekken.’’Hij bracht het idee in de raadsvergadering naar voren.

Langezwaag

In een verder verleden wist Langezwaag de komst van een zendmast voor mobiele telefonie te keren. Hans de Jong was hierbij zeer actief. Sikke Marinus zwengelde de zendmast bij de sportvelden van Nij Beets al eens aan. Marrianne Lok deed hetzelfde voor de zendmast die bij het dorpsplein in Tijnje komt. Ondanks het succesje in Langezwaag, lijken de masten niet te keren.

Onderzoek

Veel mensen voelen zich niet veilig bij een zendmast voor mobiele telefonie in de buurt. Er zijn veel onderzoeken over het stralingsgevaar. De uitkomsten van die onderzoeken zijn verschillend. De Nederlandse overheid baseert zich op een onderzoek, waaruit blijkt dat straling geen gevaar voor de gezondheid oplevert, dus plaatsen die dingen.

Dubbel

Een tijdje geleden werd Sikke Marinus gebeld door iemand die vanwege gezondheidsrisico’s tegen de bouw van een zendmast was. Op de display van zijn telefoon zag hij dat hij mobiel werd gebeld. Zo dubbel is het. Iedereen wil wel het genot, maar niet het risico op schade voor de gezondheid.

Camouflage

Het voorstel om de mast in Tijnje te camoufleren, houdt natuurlijk niet de straling tegen. Hij kan wel bijdragen om de bezwaren tegen zo’n lelijke mast bij het dorpsplein weg te nemen. Wethouder Piet van Dijk zegde toe dit mee te nemen in de onderhandelingen met Vodafone. Sikke Marinus stelde tijdens de laatste raadsvergadering voor om het plaatsingsbeleid opnieuw te bekijken. Het is de kunst om plekken te vinden waar geen huizen bij in de buurt staan en gelijkertijd toch voldoen mobiele bereikbaarheid voor iedereen te creëren.

Kijk ook op www.dewoudklank.nl/gemeentenieuws/14703/inwoners-tijnje-beducht-voor-stralingseffecten-umts-mast/ . en www.dewoudklank.nl/gemeentenieuws/20693/stralingsmast-vodafone-verpest-dorpsplein-tijnje-vinden-omwonenden/ .

en nieuw (20 juni 2013):
www.opsterlandsbelang.nl/wat-is-de-beste-plek-voor-zendmasten/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie