Internet: eerste levensbehoefte?

maandag, 27 mei 2013 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.managersonline.nl/nieuws/13562/internet-eerste-levensbehoefte-.html .
27 mei 2013


De overheid besloot vorig jaar nog officieel dat internet geen primaire levensbehoefte is. Uit recent onderzoek van EtopiaBdB gehouden onder 2.233 Nederlanders blijkt dat de tijden voorgoed veranderd zijn. Gaf in 2006 nog geen twintig procent aan dat internet onmisbaar is, nu is dat percentage gestegen tot 59 procent. De mobiele telefoon is nog essentiëler met 68 procent en belangrijker dan seks, koelkast, auto, televisie, vakantie en radio.

Zoals te verwachten, zijn de resultaten onder jongeren tussen de vijftien en 25 jaar nog extremer: voor 91 procent is de mobiele telefoon en voor 69 procent internet onmisbaar. Belangrijker dan stromend water, vriendschap, liefde en gezondheidszorg.
In Duitsland heeft een rechter in januari van dit jaar al bepaald dat internet daadwerkelijk een primaire levensbehoefte is.

Digitale noodzaak
De respondenten van het onderzoek geven aan dat ze zich in vele situaties eigenlijk geen raad meer zouden weten zonder hun mobiele telefoon en internet.
Itzard Schouten, onderzoeksleider bij EtopiaBdB, begrijpt dit wel: ''In een land waarbij de overheid in rap tempo digitale loketten opent en normale loketten sluit, DigiD voor vrijwel alle officiële handelingen nodig is en de belastingdienst dringend verzoekt digitaal aangifte te doen, kun je eigenlijk bijna niet meer zonder internet.''

Realiteitszin
Zelfs de wat oudere respondenten van boven de 60 geven aan dat internet voor hen in toenemende mate onmisbaar is. ''Maar gelukkig lijkt de realiteitszin onder deze groep toch nog wat groter dan onder de jongeren en staan elektriciteit, gezondheidszorg, maar ook liefde nog steeds bovenaan de lijst,'' aldus Itzard Schouten.

Top zes levensbehoeften
De top zes levensbehoeften onder jongeren (tot 25 jaar)
1 mobiele telefoon
2 internet
3 schoon en stromend water
4 vriendschap
5 elektriciteit
6 verwarming.

De top zes levensbehoeften onder personen tussen de 25 en 60 jaar
1 mobiele telefoon
2 elektriciteit
3 schoon en stromend water
4 internet
5 liefde
6 seks.

De top zes levensbehoeften onder ouderen (60+ jaar)
1 elektriciteit
2 gezondheidszorg
3 verwarming
4 schoon en stromend water
5 liefde
6 koelkast.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie