Actiegroep Spijkenisse Tegen Straling wil gezondheidsonderzoek, De Botlek

donderdag, 17 november 2005 - Categorie: Berichten Nederland

Marrewijkflat 'Te veel mensen met klachten'

Bron: De Botlek, 25-10-2005
Door: Martin Polder

SPIJKENISSE De actiegroep Spijkenisse Tegen Straling (STS) wil dat de gemeente een gezondheidsonderzoek laat doen bij de bewoners in de Marrewijkflat. De groep, opgericht tegen de bouw van een UMTSmast in de wijk Waterland, is zelf verder gaan door te onderzoeken wat de hoog frequente straling met mensen doet. Ze zijn ervan overtuigd dat de straling van masten voor GSM of UMTS schadelijk is voor de gezondheid.

''Nadat wij in actie gekomen zijn tegen die mast in Waterland, zijn we eens verder gaan kijken in Spijkenisse'', vertelt Alex Swinkels van de actiegroep STS.''Wij kwamen uit bij de Marrewijkflat, waar het dak helemaal vol staat met die antennes. Op een avond zijn we op de bovenste verdieping langs de deuren gegaan om eens met de mensen te praten. Wat we toen aan gezondheidsklachten hebben gehoord is niet normaal meer. Zeker tachtig procent van die mensen heeft klachten. Van slapeloosheid tot de gevreesde kanker. Daar word je echt niet vrolijk van. Ik ben ervan overtuigd dat het door die straling komt.''

Samen met Bertus van Drongelen en Gerard de Kimpe, alle drie bewoners van Karperveen en samen de actiegroep STS, pleit Swinkels voor een gezondheidsonderzoek onder de bewoners van de bovenste drie verdiepingen van de Marrewijkflat. ''Als wij als simpele burgers na een avondje praten dit naar boven halen, dan moet je toch een onderzoek houden. Het zijn te veel klachten. Dat kan geen toeval zijn'', stelt Van Drongelen.

De actiegroep STS heeft een gesprek gehad met wethouder De Jong (Volksgezonheid). Daarin hebben zij hun eigen onderzoekje naar voren gebracht en gepleit voor een onderzoeksinitiatief vanuit de gemeente. ''De GGD zou het moeten onderzoeken. Maar we kregen niet veel animo bij de wethouder. Maar echt dit moet onderzocht worden. De politiek in Spijkenisse moet dit oppakken.''

Verderop in de krant wordt de proef op de som genomen bij de Marrwijkflat

**********************************

Zeg ’t maar

Momenteel is er in heel Nederland oproer over GSM en UMTSmasten. Ook de actiegroep Spijkenisse Tegen Straling roert lokaal haar mond. Wat vindt u?

Er moet zo snel mogelijk een gezondheidsonderzoek komen op lokaal niveau, zoals de actiegroep voorstelt? Of moet het zekere voor het onzekere worden genomen en moeten antennes bij bebouwing zo snel mogelijk verwijderd worden? Of is het allemaal onzin en is er niets aan de hand?

Geef uw mening door aan de Botlek 1 via email: redactie.bl@whk.wegener.nl of via Botlek 1, postbus 52, 3130 AB in Vlaardingen.

*******************************

Alex Swinkels (links) en Bertus van Drongelen met hun stralingsmeter op de negende verdieping van de Marrewijkflat

Foto: JOHN DE PATER Op de Marrewijkflat begint het apparaat hard te zoemen Met stralingsmeter bij de antennes

Martin Polder

SPIJKENISSE De drie leden van de actiegroep Spijkenisse Tegen Straling hebben hun terrein van de strijd tegen de UMTS mast in Waterland uitgebreid naar heel Spijkenisse. Gewapend met een hoog frequent analyzer

(stralingsmeter) zijn ze naar de Marrewijkflat gegaan. Daar worden zulke hoge waarden gemeten dat de display het niet meer weergeeft en het apparaat begint te zoemen.''Als je dit bij mij voor de deur in Karperveen doet, dan staat ie op 0,0'', stelt Alex Swinkels, terwijl hij voor de Marrewijkflat staat. ''En hier op de galerij van de negende verdieping van de Marrewijkflat staat de meter ineens op 2.0, want verder gaat ie niet en begint het apparaat te zoemen.

Zoveel straling is er.''

De proef wordt op de som genomen. Eerst wordt er beneden op de begane grond gemeten. De meter slaat uit naar waardes tussen de 0.3 en 0.7. Als de meter op de mobiele telefoon wordt gericht, waarmee gebeld wordt, dan schieten de waardes naar de 1.4. Met de lift naar boven. Op de negende verdieping zijn de waardes 1.6 of 1.7. Om de hoek op de galerij, met rechtstreeks oogcontact op de GSM en UMTS masten, slaat het apparaat direct hard aan. De waardes kunnen niet meer weergeven worden en het begint wederom te zoemen.

''Dat is toch niet normaal meer'', reageert Bertus van Drongelen. ''En dan te bedenken dat die mensen hier aan deze kant slapen en deze straling dus 24 uur per dag hebben.''

Alex Swinkels en Bertus van Drongelen zijn er van overtuigd dat de straling schadelijk is voor de gezondheid. ''We hebben hier dus op de galerij met de mensen gesproken. Het ene ziektebeeld na het andere. Alleen leggen de mensen zelf de link niet met die masten. Als je hoort dat iemand hier een half jaar geleden is komen wonen en slecht slaapt, maar als ie op vakantie gaat of bij kenissen is slaapt als een roos. En zo gaat het die hele galerij maar door'', weet Van Drongelen. ''We zaten bij een man die veel lichamelijke klachten heeft, waarbij ook soms de videorecorder spontaan aanspringt, terwijl met het apparaat is niets aan de hand'', lacht Swinkels die over alle andere ziektebeelden droevig gestemd is. ''Als je dat allemaal hoort van die mensen dan denk je, wil ik dit wel weten.''

De actiegroep Spijkenisse Tegen Straling heeft zich inmiddels helemaal in het onderwerp vastgebeten. Een dik dossier met brieven van ministeries en talloze onderzoeken. Alex Swinkels heeft zelfs voor de politiek tijdens de commissie ROB een powerpoint presentatie gehouden over het onderwerp. ''Er zijn heel veel onderzoeken die vertellen over de schadelijkheid'', stelt Swinkels. En inderdaad op hun 'protestfolder' staat bijvoorbeeld vermeld dat een Duits onderzoek meldt dat mensen die binnen een straal van 400 meter wonen driemaal meer kanker krijgen. Een Frans onderzoek toont aan dat mensen binnen een straal van 300 meter significant vaker last hebben van vermoeidheid, hoofdpijn, verstoorde nachtrust, verminderd welzijn, geïrriteerdheid depressie, geheugenverlies, libidovermindering en misselijkheid. En zo gaat de lijst met onderzoek maar door. Wie trouwens op internet via Google op UMTS zoekt, komt op vele onderzoeken en informatiesites.

Geld

''Stel dat er 10 procent van waar is wat er in die onderzoeken staat, dan nog moet je dit niet willen, zoals hier op de flats. Het is gewoon misdadig. En dan ben ik er nog van overtuigd dat er veel meer dan 10 procent van waar is'', stelt Swinkels. ''De reden waarom er niet wordt ingegrepen door de overheid heeft te maken met heel veel geld. Er worden adviezen gegeven om bepaalde onderzoeken te doen, maar die worden niet gedaan. Omdat ze zelf al weten wat de uitkomst zal zijn en dan hebben ze een probleem. Een financieel probleem, want de claims zullen in het rond vliegen.''

Swinkels trekt de vergelijking met asbest. ''In 1968 kwam naar voren dat asbest schadelijk is. Ruim 25 jaar later komt er pas wettelijke regelgeving van de Gezondheidsraad. Dit is ook de instantie die nu over onder andere de stralingswaarden van UMTS en GSM beslist.

***************************************

Gemeente vraagt KPN om uitstel van bouwen mast

SPIJKENISSE De gemeente Spijkenisse heeft een brief naar KPN gestuurd met het verzoek om voorlopig af te zien van het bouwen van een GSM/UMTS mast in Waterland. Dit naar aanleiding van de protesten van bewoners en de ongerustheid onder de bewoners in de wijk. In principe kan de gemeente alleen dit verzoek neerleggen, omdat zij zelf een bouwvergunning heeft afgegeven voor de bouw van de mast. Als KPN wil kan het telecombedrijf morgen beginnen met het bouwen van de mast. ''Dat is een addertje dat onder het gras zit'', zegt Alex Swinkels van de actiegroep Spijkenisse Tegen Straling. ''Maar dan gaan wij daar weer tegen procederen. Dus het is te hopen dat die mast er voorlopig niet komt.

We hebben wat dat betreft de meerderheid van de politieke partijen wel aan onze kant staan, dat er voorlopig een stop op moet.''

**********************************************

Maasdelta: voorlopig stop op plaatsing GSM/UMTSmast

SPIJKENISSE Woningcorporatie Maasdelta heeft voorlopig een stop afgekondigd voor het plaatsen van nieuwe antennes voor GSM of UMTS op daken van haar gebouwen. Aanvragen die er momenteel liggen worden niet in behandeling genomen totdat er meer duidelijkheid is over de gezondheidsrisico's. Maasdelta is onder andere eigenaar van de Marrewijkflat in Spijkenisse. ''Wij verhuren daar dakruimte aan de providers en krijgen daar ieder jaar een bedrag voor'', stelt woordvoerder Paul van Dijk. ''Wij hebben nu gesteld, en ik geloof dat heel Nederland daar op wacht, dat er eerst meer duidelijkheid moet komen over de gezondheidsrisico's voordat GSM vervangen mag worden door UMTS en voordat er nieuwe masten geplaatst mogen worden.'' Wanneer duidelijk wordt dat er gezondheidsrisico's zijn, dan zouden de masten op de daken van de woningcorporatie verwijderd kunnen worden. ''Niet in de eerste huurcontacten, maar in de latere wel staat dat bij gezondheidsrisico's de huurovereenkomst ontbonden kan worden.

Als er een afweging moet worden gemaakt tussen de gezondheid van de huurders en de inkomsten van die verhuur van de dakruimte, dan is die afweging snel gemaakt'', stelt Van Dijk.

**************************************************

Bewoners verwelkomen onderzoek naar klachten SPIJKENISSE ''De bewoners van de Marrewijkflat zouden een onderzoek naar de klachten van de bewoners verwelkomen'', aldus een bewoonster die al 30 jaar in de flat woont en liever niet met haar naam in de krant wil. ''We praten er wel eens over met elkaar en er zijn inderdaad wel heel erg veel medische klachten. Zeker op de bovenste verdiepingen. Veel mensen hebben kanker of zijn gestorven aan kanker. Ik ken ook verschillende mensen die de antennes de schuld geven van de ziektes. Het blijft toch frappant dat er zoveel mensen ziek zijn. Nu je er meer over hoort, ga je er ook over nadenken. En ja, dan zou een onderzoek duidelijkheid kunnen bieden.''

Volgens de bewoner is haar nooit iets gevraagd over de antennes. ''Meer een mededeling dat die dingen worden geplaatst. Ik denk wel dat er vanuit de bewoners actie komt als de uitkomsten van een onderzoek slecht zijn. Ik heb er eigenlijk nooit bij stil gestaan, maar ze douwen het toch maar door je strot heen.''Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie