Steenbergen: zendmast

zondag, 19 mei 2013 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: desteenbergsebode.nl/articles/96378 .

Bezwaar tegen zendmast gegrond


DE HEEN - Het gemeentebestuur heeft de bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor het plaatsen een zendmast en bijbehorende voorzieningen aan de Zilverhoek in Steenbergen ontvankelijk en gegrond verklaard.

Dat betekent echter niet dat de mobiele bellers in De Heen en omgeving nog langer moeten wachten op goed bereik. Initiatiefnemer Vodafone heeft haar motivering verbeterd en aangevuld, waardoor het college het besluit om de mast te plaatsen in stand kan laten.

De zendmast op bedrijventerrein Reinierpolder is nodig om een einde te maken aan de zogenaamde witte vlek in het mobiele netwerk in de omgeving van De Heen. Hoewel Vodafone de zendmast wil beheren, hebben ook bellers bij andere providers er profijt van.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie