Winterswijk: Succes en tegenvaller

vrijdag, 17 mei 2013 - Categorie: Berichten Nederland

Als vervolg op:
Berichten%20Nederland/7305/winterswijk_succes_tegen_t-mobile .
van 10 mei, kregen we de volgende mail binnen:

Beste StopUMTS,

Wellicht een interessant issue voor jullie website:

In het kader van ons hoger beroep t.a.v. de UMTS-mast aan de Bataafseweg in
Winterswijk hebben wij nog gebruik kunnen maken van de diensten van de
Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente. Het advies van de
Wetenschapswinkel (gegeven in januari, 2013) heeft er mede toe geleidt
dat T-Mobile heeft afgezien van plaatsing van de mast. De leerstoel
Signalen en Systemen heeft in het verleden ook t.a.v. andere masten
geadviseerd o.a. in Egmond-Binnen (gemeente Bergen). Ik lees nu echter
op de website van de universiteit (zie:
www.sas.el.utwente.nl/open/research/wireless_communication/umts_masts) .
dat per februari 2013 niet langer geadviseerd wordt op dit gebied,
officieel vanwege een reorganisatie. Coordinator en contactpersoon dr.
ir. R. Schiphorst heeft de universiteit inmiddels verlaten. Het zou mij
niet verbazen als druk van buitenaf (lees: van de telecombedrijven) er
mede toe heeft bijgedragen dat deze aktiviteit per direct geschrapt is.
Veel onderzoek aan universiteiten worden mede gefinancierd door de
telecoms... Bezwaarmakers kunnen voor zover ik weet, nu nergens in NL
meer terecht als zij een deskundig (en betaalbaar) advies willen t.a.v.
de plaatsing van een UMTS-mast en het voorstellen van mogelijke
alternatieve locaties. Ons is wel gebleken dat de rechters slechts
ontvankelijk zijn voor het in beschouwing nemen van alternatieve
locaties als daarvoor rapporten van deskundig te achten instanties
overlegd worden. Dat wordt vanaf heden in NL een groot probleem.

met vriendelijke groet,

naam bij de redactie bekend
umtsbataafseweg.blogspot.nl/ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie