Kabel Noord wil netwerk verglazen

vrijdag, 05 april 2013 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.telecompaper.com/nieuws/kabel-noord-wil-netwerk-verglazen--934173 28 maart 2013

Kabel Noord heeft de intentie om haar HFC-netwerk te gaan verglazen. Het Friese kabelbedrijf biedt telefonie-, televisie- en internetdiensten in vijf gemeenten, te weten Kollumerland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ameland en Schiermonnikoog. Deze vijf gemeenten zijn tevens de aandeelhouders van Kabel Noord en zij zullen op de aandeelhoudersvergadering van 10 april hierover oordelen.

Kabel Noord heeft een plan geschreven waarin het alle percelen (woningen en zakelijk) van glasvezel wil voorzien. Na goedkeuring door de aandeelhouders zullen in eerste instantie, op basis van eigen middelen, de percelen binnen de bebouwde kom (zwarte gebieden) worden verglaasd. Als alles meezit, zal dit deel van het totaal per eind 2015 een glasvezelaansluiting hebben.

Voor de buitengebieden, de zogenaamde grijze en witte gebieden, is naast eigen middelen externe financiering nodig. Algemeen directeur Niek Geelhoed geeft aan dat de provincie een rol zou kunnen spelen, maar ook de bewoners of een andere partij. De gemeenteraad van Dongeradeel wil hier onderzoek naar doen en stelt voor om met een partij als CIF te gaan praten. CIF heeft in meerdere plaatsen in Nederland samenwerkingsverbanden met regionale kabelbedrijven voor verglazing van die netwerken.

De plannen van Kabel Noord voorzien in de verglazing van alle percelen die klant zijn. Dat zijn zo’n 22.500 gebouwen. In totaal zijn er in de vijf gemeenten 28.500 percelen. Geelhoed: “We kijken wel hoe we die percelen inpassen. Ze kunnen klant worden en dan gaan ze gewoon mee in het plan. Ze kunnen ook geen klant worden en tegen een kleine vergoeding toch een aansluiting krijgen. En ze kunnen natuurlijk ook kiezen voor geen aansluiting. Voor onze klanten geldt dat ze de aansluiting hoe dan ook krijgen, althans als het plan uitgevoerd gaat worden.” In de zwarte gebieden heeft Kabel Noord 16.500 klanten.

Als de FTTH-aansluitingen een feit zijn, verandert er niks in de prijsstelling van de pakketten. Wel veranderen de pakketten, omdat er bijvoorbeeld hogere snelheden te bieden zijn en de tv-mogelijkheden toenemen. Kabel Noord blijft echter ook analoge televisie aanbieden, verzekert Geelhoed. Het is tevens de bedoeling dat het glasvezelnetwerk open wordt gesteld voor andere aanbieders.

Kabel Noord heeft in 2011 en 2012 ervaring opgedaan met glasvezelaansluitingen en –pakketten in een nieuwbouwwijk in Dongeradeel. Daar hebben 150 huizen diensten over glasvezel afgenomen van Kabel Noord.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie