Winterswijk: Succes tegen T-mobile

zaterdag, 11 mei 2013 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: umtsbataafseweg.blogspot.nl/ .
10 mei 2013

UMTS-mast aan de Bataafseweg is van de baan!


Begin 2011 is een bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een 37,5 meter hoge UMTS-zendmast op het terrein van houthandel Souilljee aan de Bataafseweg. Een aantal omwonenden heeft zich tegen deze beslissing van de gemeente Winterswijk verzet. Welke acties er tot nu ondernomen zijn, kunt u hier lezen. Tevens houden wij u hier op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

persbericht, 10 mei 2013

Er komt geen UMTS-zendmast op het terrein Souilljee aan de Bataafseweg in Winterswijk. De ontheffing en vergunningverlening waartoe in maart 2011 was besloten is per direct ingetrokken.
Een aantal omwonenden was van begin af aan fel gekant tegen de komst van de mast. Nadat men in eerste instantie bot had gevangen bij de rechtbank in Zutphen, werd eind vorig jaar tegen het besluit van de gemeente Winterswijk hoger beroep ingesteld bij de Raad van State in Den Haag.
Alle registers werden opengetrokken om Vrouwe Justitia van het ongelijk van de Zutphense rechtbank te overtuigen. Met de massale financiële steun van buurtbewoners werden deskundigen ingeschakeld. Zo toonde een advies van de wetenschapswinkel van de Universiteit Twente aan dat een antennemast op de gewraakte locatie niet strikt noodzakelijk was en veel beter elders – verder van de woonwijk af – gerealiseerd kon worden. Een “second opinion” welstandstoets van Stichting Ben&Gijs constateerde dat een mast op het bosperceel van houthandel Souilljee in strijd was met redelijke eisen van welstand. Het druiste daarmee in tegen een eerder gegeven advies. Via wetenschappelijke studies werd onderbouwd dat de straling van de antennes een potentieel gevaar vormde voor de in het gebied aanwezige vleermuizen. Tenslotte werd geconstateerd dat de uitspraak van de rechtbank Zutphen nogal wat juridische onvolkomenheden bevatte en inhoudelijk niet concludent was.
Voor dinsdag 14 mei was de rechtszitting in Den Haag gepland. Zover is het echter niet gekomen. Vergunninghouder T-Mobile heeft zich op het allerlaatste moment uit de procedure teruggetrokken door de gemeente Winterswijk te verzoeken de reeds verleende vergunning ongedaan te maken. Volgens de officiële lezing van T-Mobile is de noodzaak voor een nieuwe mast komen te vervallen “vanwege de in december 2012 verworven nieuwe frequenties en de modernisering van reeds bestaande masten”. Echter, aangenomen moet worden dat het gedegen en vastberaden verzet van de bewoners voor de telecom-operator mede aanleiding is geweest om een gerechtelijke uitspraak te voorkomen.
Nu met de intrekking van de vergunning volledig aan de bezwaren van de bewoners tegemoet is gekomen, zal de Raad van State in deze zaak geen uitspraak meer doen.
“Uiteraard waren we benieuwd geweest hoe over onze argumenten was geoordeeld, maar het is mooi geweest zo. Onze jarenlange strijd is niet voor niets geweest. Ons doel is bereikt. Er komt definitief geen mast.”, aldus woordvoerder Erik Meinen, namens de bezwaarmakers.

zie ook:
www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/t-mobile-bouwt-umts-mast-niet-meer-1.3811050 .

T-Mobile bouwt UMTS-mast niet meer


WINTERSWIJK - De UMTS-mast van T-Mobile aan de Bataafseweg gaat niet door. Het telecombedrijf heeft de gemeente laten weten dat er geen behoefte meer aan is.

De bezwarenzitting die dinsdag bij de Raad van State in Den Haag zou dienen, gaat niet door.

''In december 2012 hebben wij de frequenties bemachtigd voor telefoon, internetverkeer en 4G'', vertelt een woordvoerder van T-Mobile. '' Het is niet meer nodig om die mast te bouwen. Op alle 5000 masten in Nederland zetten we nieuwe techniek in om 2G, 3G en 4G mogelijk te maken. Dat is voldoende voor onze behoefte.''

''Aangenomen moet worden dat het gedegen en vastberaden verzet van de bewoners voor de telecom-operator mede aanleiding is geweest om een gerechtelijke uitspraak te voorkomen'', reageert buurtbewoner Erik Meinen. ''Uiteraard zijn we benieuwd hoe over onze argumenten zou zijn geoordeeld, maar het is mooi geweest zo. Ons doel is bereikt. Er komt definitief geen mast.''

Winterswijk: Bijen en straling bij Raad van State

Ingezonden brief 19 maart 2013 in de www.winterswijkseweekkrant.nl .
Namens de bewonersgroep
‘Geen UMTS-mast bij Bargerbosch en De Rikker”
Henk Rotteveel

Over dit onderwerp is eerder op Stopumts gerapporteerd.
Berichten%20Nederland/7087/winterswijk_postnl_saboteerde_bezorging_gerechtelijke_uitspraak___bijen_vs._umtsmast__.

Het bijzondere is dat een (dit) beroep voor de Raad van State dient.


Op maandagmorgen 22 april is de zitting van het hoger
beroep van de gemeente Winterswijk en KPN bij
de Raad van State. Een dergelijk hoger beroep is er nog
nooit geweest in Nederland. Dit hoger beroep is aangespannen
tegen de uitspraak van de meervoudige kamer
van de Rechtbank Zutphen van 19-09-2012. Internet:
LJN: BY1495
. De rechtbank heeft op verzoek van de
bewonersgroep “Geen UMTS-mast bij Bargerbosch en
De Rikker” in Winterswijk de verleende vergunning
voor bouw van die mast bij imkerij Rotteveel nietig
verklaard.

De bewonersgroep heeft op basis van wetenschappelijke
onderzoeken aangetoond dat bijen niet tegen
elektromagnetische straling bestand zijn en dat het
zeer waarschijnlijk is dat de bijenvolken van de imker
(grote) schade oplopen of zelfs t.g.v. de zgn. C.C.D.,
meestal in het Nederlands vertaald als verdwijnziekte,
geheel spoorloos verdwijnen. De gemeente Winterswijk
volhardt in het standpunt dat de mast alleen bij de imkerij
in Winterswijk-Noord geplaatst kan worden. Omdat
de mast vlak tegen de twee wijken gepland is, heeft
een grote groep bewoners meteen na de aankondiging
(in de vakantieperiode van 2007!) samen met de imker
een handtekeningenactie gestart die in korte tijd 223
handtekeningen opleverde tegen de plaatsing. De bewoners
baseren zich op de vele meldingen in wetenschap
en pers dat een UMTS-mast, zo dichtbij, de gezondheid
van zeer veel mensen van licht tot zeer zwaar beschadigt.

De imker meldde dat hij ook zeer sterke aanwijzingen
heeft dat een mast op 1 meter van zijn weiland
en op 80 meter van zijn bijenstal, zijn bedrijf kapot
zal maken. De meervoudige kamer (drie rechters) van
de Rechtbank van Zutphen oordeelde dat de gemeente
Winterswijk onvoldoende had onderbouwd dat er geen
schade aan bijen zou plaatsvinden. Daarom vernietigde
de rechtbank de verleende vergunning aan KPN.

De bewonersgroep is verbitterd over de halsstarrige
houding van de gemeente. Terwijl steeds bij ruimtelijke
plannen mediation wordt aangeboden, werd dit de
bewonersgroep onthouden. Andere minder belastende
plaatsen voor de mast iets verder van de beide wijken
zijn heel goed mogelijk. Deze stelling heeft de Zutphense
Rechtbank onbeoordeeld gelaten.

Ook de ondertekening van een opstalcontract voor de
plaatsing van de mast op de boven genoemde plaats
door de gemeente en KPN in maart 2008, dus ruim een
half jaar na de publicatie in de lokale media, vindt de
bewonersgroep niet behoorlijk. Dit contract werd pas
eind 2010 bekend. Het bekend worden van dit contract
vond de bewonersgroep schokkend en bij nader inzien
een blunder. Dit contract stuurde in het vervolg van de
procedure de standpunten van de gemeente m.b.t. het
aanhoren van bezwaren en de voorgestelde alternatieven
van de bewonersgroep. Achteraf gezien wordt de
hele inspraakprocedure t.g.v. dit contract door de bewonersgroep
als een farce beschouwd.

Wij hebben een uitvoerig verweer op de argumenten
van de eisers, de gemeente en de KPN, bij de Raad van
State ingediend.We zien de zitting daarom met vertrouwen
tegemoet.

Stopumts is zeer benieuwd naar het vervolg.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie