Leidschendam: Open brief: bezwaar plaatsen UMTS-masten

zaterdag, 02 maart 2013 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Midvliet 1 maart 2013

Onderwerp: Plaatsing van UMTS-masten op de Woontoren De Dillenburgh Prinsenhof, Leidschendam

Geachte heer / mevrouw,
Onlangs heeft Wooncorporatie ViDomes het beleid plaatsen zendmasten aangepast en staat nu open voor plaatsen GSM-masten op het complex De Dillenburgh, Dillenburgsingel/Prinsenhof te Leidschendam, 55+ bewoning. Later is een correctie brief toegezonden over de datum voorlichtingsavond.
Tijdens de voorlichtingsavond op 23 januari 2013 bleek dat het om UMTS-masten ging in plaats van GSM-mast.

Het verhuurde gedeelte aan Middin binnen het complex, die bewoners met verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking begeleiden en verzorgen en omliggende instanties, aansluitend complex, geen stemgerechtigden zijn.

Voor 15 maart 2013 moeten de aangeschreven bewoners een stemformulier tekenen en inzenden of zij voor of tegen zijn en toezenden naar KPMG Accounts N.V. te Rotterdam.

Op 25 maart 2013 krijgen de bewoners bericht over de telling. Indien 50% van de aangeschreven huishoudens+1 voorstemmen worden de masten geplaatst. Degene die geen stemformulier retour zendt wordt gezien als voorstemmer.

Tijdens de voorlichtingsavond gaf de gebiedsconsulent van ViDomes dhr. Van Zundert aan, als de plaatsing doorgaat een deel van de opbrengst van € 9000,- ad € 4000,- te besteden zal worden voor zaken binnen- en rond de flat waar de mogelijkheid bestaat dat de bewonerscommissie hier inspraak in krijgen.

Bezwaar:
1. ViDomes is niet gerechtigd de bewoners te beïnvloeden met een jaarlijkse toegift van € 2000,- voor de laagbouw en hoogbouw;
2. Het Europarlement nam in haar resolutie van 2 april 2009 over: “Geen masten meer bij gevoelige groepen, zoals zieken, kinderen en ouderen”.
3. De masten worden geplaatst binnen een straal van 300 meter bij 2 (kleuter)scholen.


Mijn wens gaat daarom uit dat u bezwaar aantekent bij de gemeente Leidschendam-Voorburg en de wooncorporatie ViDomes tegen eventuele plaatsing UMTS-masten op de Woontoren De Dillenburgh.

Hopende op uw medewerking,
F.J. van GesselLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie