Beuningen: Huidig UMTS-beleid niet herzien

dinsdag, 26 februari 2013 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: GEMEENTEPAGINA BEUNINGEN 25 febr. 2013

In de raadsvergadering van 22 oktober 2012 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om herziening van het beleid voor UMTS-masten voor te bereiden.

Dit vanwege de onduidelijkheid over de effecten van UMTS op de gezondheid. Het Beuningse college van B&W is tot de slotsom gekomen dat herziening van het huidige beleid om UMTS-masten te plaatsen niet nodig en niet mogelijk is. Het college stelt de gemeenteraad voor om in de raadsvergadering van 19 maart aanstaande het huidige beleid niet te herzien.

''Het is niet toegestaan om beleid op te stellen voor UMTS-antennes/masten op grond van mogelijke gezondheidseffecten'', laat het college weten. ''De Gezondheidsraad en de rijksoverheid staan met betrekking tot elektromagnetische velden op het standpunt dat de kans op gezondheidseffecten zeer gering is. Er zijn geen (gezondheids)redenen om antennes niet te plaatsen of blootstellingslimieten te verlagen. Deze blootstellingslimieten zijn door de Europese Unie vastgesteld en het ministerie stelt dan ook dat er over mogelijke gezondheidsrisico's geen enkele beleidsruimte voor de gemeente is. De gemeente kan plaatsing van antenne-installaties niet tegenhouden op basis van bezorgdheid over gezondheidsrisico's.''

Het huidige beleid ten aanzien van het plaatsen van antennes voldoet volgens het college. ''In het GSM-beleid is opgenomen dat nieuwe antennes bij voorkeur op bestaande hoge gebouwen geplaatst moeten worden. Is dat niet mogelijk dan moeten antennes op vakwerkmasten geplaatst worden, bij voorkeur op sport- of bedrijventerreinen. Dit beleid van 2001 is nog steeds toepasbaar en behoeft geen aanpassing.''

Bron: Afdeling Communicatie, gemeente Beuningen, tel. 14 024

Commentaar overbodigLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie