Kennisplatform: Gebruik van mobiele telefoons

maandag, 04 februari 2013 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.kennisplatform.nl/Onderwerpen/Mobieletelefoonsenzendmasten/Mobieletelefoonsengebruiksafstand.aspx
4 febr. 2013


Onduidelijkheid over veiligheid mobiele telefoon als deze tijdens het gebruik tegen het lichaam wordt gedragen.

Aanleiding
In de media is gemeld dat het toestel tijdens het bellen op minstens 1,5 centimeter van het oor moet worden gehouden. De twijfel die hierdoor over de veiligheid van de mobiele telefoon in het dagelijks gebruik is ontstaan, is voor het Kennisplatform aanleiding geweest bij enkele fabrikanten navraag te doen en de Europese productnormen te onderzoeken. Sommige fabrikanten van mobiele telefoons geven in de gebruiksaanwijzing aan dat het toestel op een afstand, veelal 1,5 centimeter, van het lichaam moet worden gehouden.

Eerste indruk
Het advies om de telefoon op afstand te houden, geldt niet voor het bellen met het toestel in de hand tegen het oor, maar wel voor het gebruik waarbij (vooral de achterkant van) de telefoon tegen het lichaam wordt gehouden. Het is mogelijk dat de blootstellingslimieten voor de bescherming van de gezondheid wordt overschreden wanneer een aanbevolen afstand niet wordt gehanteerd.

Achtergrond
Mobiele telefoons zijn oorspronkelijk ontwikkeld om tijdens het bellen tegen het oor te houden. Ze zijn zo gemaakt dat daarbij de blootstellingslimieten voor de bescherming van de gezondheid niet worden overschreden. Mensen gebruiken de mobiele telefoon echter ook anders dan tegen het oor. Ze bellen bijvoorbeeld hands free met een oortje, hebben een carkit in de auto of gebruiken de telefoon als internettoegang voor de draadloze computer. Bovendien wordt er minder gebeld en wordt de telefoon des te meer gebruikt voor het versturen van data (via sms, app’s en internet). Hierbij dragen mensen de telefoon tijdens het gebruik soms tegen het lichaam. De blootstelling van het lichaam aan telefoonzendsignalen kan in dat geval hoger zijn dan wanneer het toestel tegen het oor wordt gehouden. Door de ronde vorm van het hoofd worden zendsignalen minder tegengehouden dan bij het lichaam het geval is als gevolg van de vlakkere vorm van het lichaam. Bovendien is het dan mogelijk om de telefoon met de antennezijde (achterkant van de telefoon) tegen het lichaam aan te gebruiken, waardoor er meer zendsignalen door het lichaam kunnen worden opgenomen.

Het Kennisplatform constateert onduidelijkheid over de veiligheid van de mobiele telefoon als deze anders dan tegen het oor wordt gebruikt. Het is niet duidelijk of er dan een reële mogelijkheid is dat blootstellingslimieten worden overschreden en of er dan een kans is op nadelige gezondheidseffecten. Navraag bij fabrikanten hierover heeft geen duidelijkheid opgeleverd. Ook de Europese productnormen bieden hierin geen helderheid.
Mensen die zich afvragen hoe het met hun eigen mobiele telefoon zit, moeten in de gebruiksaanwijzing van hun toestel opzoeken of er een minimale afstand van het lichaam wordt vermeld. Zij kunnen ook navraag doen bij de fabrikant. Fabrikanten die geen minimale afstand van het lichaam voorschrijven, geven daarmee aan dat de blootstellingslimieten bij het dragen van het toestel op het lichaam tijdens het gebruik niet worden overschreden. Bij toestellen waarvoor wel een afstand, meestal 1,5 cm, wordt aangegeven, is het denkbaar dat de blootstellingslimieten worden overschreden.
De kans op overschrijding van de blootstellingslimieten, als de telefoon anders wordt gebruikt dan voor het bellen met het toestel in de hand tegen het oor, is geheel uit te sluiten door de minimale afstand in acht te nemen en het toestel niet tegen het lichaam te dragen (zoals op schoot, in borst- of broekzak, in bh of in een hoofddoek). Blootstelling is ook minder als de telefoon niet met de achterkant, maar met de voorkant tegen het lichaam wordt gehouden. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de batterij in de regel minder snel leeg raakt.

Verantwoording
Dit bericht is het resultaat van overleg tussen deskundigen uit de organisaties die deelnemen aan het Kennisplatform. De Gezondheidsraad heeft bij dat overleg een adviserende functie. Alle aan het Kennisplatform deelnemende organisaties staan achter de inhoud van het bericht.

De Klankbordgroep was over dit onderwerp niet geraadpleegd.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie