Bijen; Imkeren als hobby

vrijdag, 01 februari 2013 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: deweekkrant 10 jan. 2013

Een verhaal over bijensterfte met ook aandacht voor straling als oorzaak,


In de Band van woensdag 9 januari staat een artikel over imkeren. Imkeren is een hobby waarbij je 'de natuur' beleeft'. Erg belangrijk voor alle imkers en aanstaande imkers om het volgende te weten:

De bijen sterven uit! Hele bijenvolken komen niet terug naar de bijenkast. Ze verdwijnen op een raadselachtige manier. Wat is er aan de hand?

Colony Collapse Disorder (CCD), zoals het uitsterven van de bijenkolonies wordt genoemd, heeft zich inmiddels ook over o.a. de VS, Duitsland, Zwitserland, Spanje, Portugal, Frankrijk, Italië en Griekenland uitgespreid. Het fenomeen heeft inmiddels de helft van de Amerikaanse staten getroffen: aan de Westkust is 60% van de commerciële bijenpopulatie verdwenen en aan de Oostkust zelfs 70%. John Chapple, een van de grootste bijenhouders in Londen, ontdekte tot zijn grote schrik dat 23 van zijn 40 bijenkorven plotseling leeg en verlaten waren.

Europees onderzoek bijensterfte

November 2011 is het Europees Parlement verzocht om grondig onderzoek te doen naar de bijensterfte in de Europese Unie.
Wetenschappers komen met uiteenlopende verklaringen zoals:

- ziekteverwekkers, met als belangrijkste boosdoener de varroamijt. De varroamijt is een uitwendig parasiet die voorkomt op insecten. De parasiet plant zich alleen voort op het broed van honingbijen!

- pesticiden. De nieuwe generatie gewasbeschermingsmiddelen worden niet toegepast pas door bespuiting in het open veld, maar door het dompelen van zaden in een fabriek. Deze pesticiden (neonicotinoiden genoemd) zijn al in minieme concentraties giftig voor onze honingbijen o.a. Na het zaaien wordt de werkzame stof namelijk in de gehele plant opgenomen. Uit milieuoogpunt lijkt het een ideaal gewasbeschermingsmiddel. Je hebt er veel minder van nodig en het komt alleen daar terecht waar het werkzaam moet zijn. De adder onder het gras is dat het ook giftig is voor de nuttige insecten. De werkzame stof komt onverhoopt ook in stuifmeel en nectar terecht. En bijen eten stuifmeel en nectar!

- De snel toegenomen straling in ons milieu.

Bijensterfte door UMTS en GSM-straling:

De massale bijensterfte wordt volgens wetenschappers mogelijk veroorzaakt door elektromagnetische straling die nodig is voor mobiele telefonie. Uit onderzoeken is gebleken dat elektromagnetische straling, die mobiele telefonie mogelijk maakt, het navigatiesysteem van de bijen beïnvloedt, waardoor ze de weg terug naar hun korven niet meer weten te vinden en de koningin onbevrucht blijft.

Duits onderzoek aan de Landau Universiteit in Koblenz heeft aangetoond dat bijen niet terugkeren naar hun korf wanneer er mobiele telefoons dichtbij worden geplaatst. Ook Dr. George Carlo, een Amerikaanse deskundige op het gebied van elektrosmog, is overtuigd van deze mogelijkheid.

Een bijenhouder uit Gelderland constateerde bij het uitvliegen dat zijn bijna zestigduizend bijen op mysterieuze wijze waren verdwenen. Hij heeft geen idee waar zijn beestjes gebleven zijn. Van massale bijensterfte is daar echter geen sprake, want dode dieren trof hij niet aan. Naar de toedracht kan hij alleen maar gissen. ,,Mobiele telefonie zou de oorzaak kunnen zijn'', vermoedt deze bijenhouder. De straling van GSM- en UMTS masten zou het navigatiesysteem van de bijen kunnen beïnvloeden, waardoor ze de weg naar huis niet meer kunnen vinden en eitjes onbevrucht blijven.''

Wat men zelf kan doen om de bijen te helpen:

Voor de imkers:

- Zo min mogelijk als imker gebruik maken van een mobiel bij de korven of kasten. Mobiel, smartphone of draadloos Internet/WiFi, DECT,en Bluetooth vermijden. Kijk waar bijenkasten staan. Geen UMTS- en GSM masten in de buurt. Bedenk dat bomen straling absorberen, dus wees blij met bomen in de buurt en kap ze niet bij de gedachte dat bomen de aanvliegroute van de bijen belemmeren ( bomen worden gekapt omdat men denkt de bijensterfte zo tegen te gaan!)

Om te weten

Bijen raken in paniek door straling mobiele telefonie.

De Zwitserse bioloog Daniël Favre, adviseur voor bijenteelt aan de School voor Apiculture (Bijeenteelt) in Lausanne en voormalig wetenschappelijk medewerker bij het Zwitsers Nationaal Laboratorium voor Biotechnologie te Lausanne (tot 2009), heeft in een onderzoek naar het gedrag van bijen een opmerkelijke ontdekking gedaan die een mogelijke verklaring geeft voor de wereldwijd vastgestelde verdwijning van bijenvolken.

Na bestraling door een elektromagnetisch veld van mobiele telefonie bleken (o.a. aan de hand van audiogrammen) de bijenvolken na ongeveer 40 minuten een toon te produceren die alleen waargenomen wordt als bijenvolken in paniek raken door vreemde indringers of wanneer door de bijen opgeroepen wordt tot uitzwermen van het volk.

In een vervolgonderzoek (juli 2012) toont hij opnieuw aan dat bijenvolken alarmsignalen uitzenden die het volk op de vlucht doen slaan als de korven onder invloed staan van straling van draadloze communicatie.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie