Enschede: ‘Ziek’ van wifi in school

woensdag, 06 februari 2013 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Tubantia 1 febr. 2013 en daaronder een ingezonden mail naar Stopumts 5 febr. 2013

Nu eens wat goed nieuws. Een school die reageert op gezondheidsklachten veroorzaakt door straling.


ENSCHEDE - De negenjarige jongen is Floris ziek gemeld op school vanwege vermeende ‘elektromagnetische straling’ in de International School Twente. De school heeft daarop draadloos netwerk en verdacht telefoontoestel verwijderd om Floris weer in schoolbanken te krijgen.

Nico en Annemarie van Dongen voeren een kruistocht tegen elektromagnetische straling, afkomstig van apparatuur als computers, smartphones, magnetrons en wifi. Ze ontvluchtten eerder Canada waar ze ziek zouden zijn geworden van de wifi-spots rondom hun woning. In Zwitserland konden ze evenmin aarden.

In september streek het gezin neer in het ‘stralingsarme’ Ahaus net over de grens in Duitsland en meldde het zoon Floris aan bij de International School Twente in Enschede, onderdeel van de Prinseschool. Ook daar gaat het nu mis.

Floris zou woede-aanvallen krijgen en hyperactief worden door de vele computers, de wifi en een zogenoemd DECT-telefoontoestel in het schoolgebouw aan de Daalweg. Met de ziekmelding wilde Nico van Dongen bovendien een proefproces uitlokken tegen de leerplichtambtenaar. Achterliggend doel is dat hij een wifi-verbod wil in het Nederlands onderwijs, zoals dat bijvoorbeeld in Frankrijk geldt. Dat proefproces is onmogelijk omdat de Van Dongens in Ahaus wonen en niet onder de Nederlandse leerplicht vallen.

De International School Twente heeft het draadloze netwerk uit school verwijderd en vervangt het DECT-toestel door een telefooncentrale. De directie wil dat de overheid onderzoek doet naar de veiligheid in schoolgebouwen en hierover een uitspraak doet. Ze hoopt dat Floris maandag weer naar school komt.

Landelijk deskundige op het gebied van elektromagnetische velden hoogleraar Peter Leferink van de Universiteit Twente zegt dat er geen enkele aanwijzing is dat magnetische velden gevaar opleveren. „Wel zijn er aanwijzingen dat deze velden iets met mensen kunnen doen. Maar datzelfde geldt voor koffie en alcohol bijvoorbeeld.” Leferink zegt dat mensen die menen dat ze elektrosensitief zijn, zich goed kunnen beschermen. „Bijvoorbeeld, zoals de school doet, door computers te bekabelen.”

zie: www.tubantia.nl/regio/enschede/ziek-van-wifi-in-school-1.3640533 .

De ingezonden mail:

Op 1 februari j.l. heeft de Twentse Courant Tubantia een artikel gepubliceerd over
ons gezin 'Ziek van Wifi in school'
(http://www.tubantia.nl/regio/enschede/ziek-van-wifi-in-school-1.3640533). De vele
aanvragen voor interviews van de media hebben ons doen besluiten om via dit bericht
alsnog te reageren.

'Doel van het - suggestief weergegeven - interview met mevrouw Josien Kodde van
Tubantia was en is dat onze zoon Floris terug kan gaan naar een school waar geen
electrosmog zou zijn. In goede samenwerking met de directeur van de Prinseschool te
Enschede wordt deze week de DECT telefoon vervangen. De router is vorige week reeds
verwijderd. Floris gaat weer naar school.

Vandaag wordt door Tubantia bericht dat de Prinseschool, ondanks Floris en de
belofte van de school, toch een draadloos netwerk zal krijgen in het schoolgebouw
waar Floris les krijgt. Zie:
(http://www.tubantia.nl/regio/enschede/prinseschool-ondanks-floris-wél-over-op-wifi-1.3647526)

Dit bericht is pertinent onjuist, sterker nog, de vader van Floris zal deze week
persoonlijk aanwezig zijn tijdens de installatie van de nieuwe telefooninstallatie.
Bovendien zal er door de firma Vechtstad Consulting een onafhankelijke meting gedaan
worden.

Tubantia negeert bovendien volledig het door Van Dongen aangereikte rapport van de Europese Raad uit 2011 waarin wordt gesteld dat wifi uit scholen moet omdat (nog) niet bewezen is dat het wel veilig is voor kinderen. De Raad pleit dan ook voor om het voorzorgsprincipe te betrachten.
Veel kwalijker van de berichtgeving is dat op 1 februari een reactie is gevraagd aan hoogleraar Frank Leferink over electro hyper
sensitiviteit (EHS). Professor Leferink stelt ''dat er geen enkele aanwijzing is dat magnetische velden gevaar opleveren. „Wel zijn er aanwijzingen dat deze velden iets met mensen kunnen doen. Maar datzelfde geldt voor koffie en alcohol bijvoorbeeld.”

Deze uitspraken zijn uiterst misleidend gegeven het feit dat:
Het interview gaat over EHS en de mogelijke biologische effecten op kinderen. (Dr. Leferink heeft het over mensen en thermische effecten).
Professor Leferink is sinds 2007 'acting chair Telecommunication Engineering group University of Twente' en lid van het VNO-NCW/FME
Tevens is Dr. Leferink de belangrijkste lobbyist voor de telekom industrie in 'Den Haag' en heeft dus geen belang bij het aankaarten van mogelijke nadelige korte- en lange gevolgen door blootstelling aan electro magnetische velden.
De familie Van Dongen roept de pers en politici op niet klakkeloos zogenaamde 'deskundigen' zoals Dr. Leferink al bij voorbaat te geloven op hun academische titel, maar kritisch te kijken naar hun uitspraken en mogelijk dubbele agenda's.

Nico van DongenLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie