Amstelveen: Bewoners zetten strijd tegen zendmast door

vrijdag, 03 mei 2013 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.dichtbij.nl/amstelland/regionaal-nieuws/artikel/2778304/bewoners-zetten-strijd-tegen-zendmast-door.aspx .
3 mei 2013

AMSTELVEEN - Bewoners van de Amsterdamseweg zetten hun strijd tegen de in het Amsterdamse Bos geplaatste zendmast door en hebben collectief beroep aangetekend bij de Amsterdamse rechtbank tegen het recente oordeel van een gemeentelijke commissie, die oordeelde dat de mast mag blijven staan.


Woordvoerder van bijna honderd betrokken huishoudens, Paul Pennock, meldt dat in een e-mail: 'Op vrijdag 15 maart werden al onze juridische argumenten tegen de vrijwel onaangekondigde komst van een 40 meter hoge zendmast aan de Jan Tooroplaan door de ‘onafhankelijke, interne’ juridische commissie van de gemeente Amstelveen ongegrond verklaard. We hadden niks anders verwacht. Wat deze uitspraak alleen al verdacht maakte, was de razendsnelle reactie(!) van de gemeente: binnen zeven werkdagen was er een ‘weloverwogen’ oordeel. Je zou willen dat de overheid altijd zo snel is, maar dat terzijde,' zegt Pennock.

'De meer menselijke argumenten (dat we ons als burgers misleid voelen, dat we ontevreden zijn over de manier van publiceren via internet, dat we misschien wel bang zijn voor straling, dat ons onroerend goed schade lijdt) worden door de gemeente al helemaal terzijde gelegd. Typerend en zo langzamerhand behoorlijk irritant.'

'Afgelopen vrijdag zijn we collectief in beroep gegaan tegen de uitspraak. Mr. Frantzen heeft bijgaand beroep ingediend bij de rechtbank van Amsterdam. De irritatie over de hele gang van zaken – van stiekem plaatsen van de mast tot en met de manier waarop onze klachten zijn afgedaan – maakt dat we doorgaan.'

'Ons doel is uiteindelijk dat de zendmast verdwijnt van de plek waar hij onterecht en onrechtmatig neergezet is. De mogelijkheden zijn er, of moeten toch nog eens nader onderzocht worden. We hebben alternatieven aangedragen waarbij het doel uitdrukkelijk niet is om ‘m in de achtertuin van iemand anders te zetten.'

'Inmiddels maakt de gemeente al veel kosten, en dat zal met de procedure die er aan komt nog erger worden. Het is de vraag of verplaatsen zo langzamerhand niet goedkoper zal zijn,' besluit Pennock.

Eerder:
Amstelveen: Bezwaarschrift zendmast resoluut afgewezen
Bron: www.at5.nl/artikelen/98657/bezwaarschrift-zendmast-resoluut-afgewezen .
18 maart 2013

Een verder vervolg op eerdere berichten die hieronder staan.


De bewoners die een bezwaarschrift indienden tegen de zendmast in Amstelveen, hebben hun antwoord sneller dan verwacht gekregen. En ze zullen er niet blij mee zijn.

De zendmast werd anderhalf jaar geleden zonder enige aankondiging gebouwd. Sindsdien zijn de omwonenden doorlopend in protest en het bezwaarschrift had de afbraak van de mast moeten betekenen.

Volgens de omwonenden zijn er fouten gemaakt in de procedure. 'Over werkelijk alles wat er in de straat gebeurt krijgen we bericht. Het rooien van bomen of lullige ringen die om lantaarnpalen geplaatst worden om je vuilniszakken aan op te hangen. Maar over deze zendmast hebben we niets gehoord!'

Het college B&W van Amstelveen wees het bezwaarschrift resoluut af. 'Geeft te denken', aldus de advocaat van de omwonenden. 'Ík heb nog nooit zo'n snel antwoord op een bezwaarschrift gezien.'

Onrust in Amstelveen door onaangekondigde zendmast

Bron: RTV N-H 6 maart 2013


AMSTELVEEN De plaatsing van een zendmast in Amstelveen heeft onrust veroorzaakt onder de bewoners. De mast zou veel te dicht op de huizen staan en niet aangekondigd zijn op de 'juiste manier'.
De mast staat in het bos, met op minder dan vijftig meter afstand huizen. De bewoners van die huizen hebben nu protest aangetekend.

De bewoners zeggen dat ze niet op de hoogte waren van de plannen om een zendmast neer te zetten. De gemeente heeft het wel aangekondigd, maar via internet. ''Niemand van de bewoners heeft dat op tijd gezien'', zegt bewoner Paul Pennock. Bovendien zou de mast op een andere plek komen te staan.

De mast zou volgens Pennock op een andere plaats moeten komen. Zij menen dat er een inschattingsfout is gemaakt, omdat de gemeente in 2006 een motie aanvaard heeft om de masten niet dichterbij dan vierhonderd meter bij de bewoners te zetten.

Amstelveen: Hoorzitting over zendmast Amsterdamseweg

Bron: Amstelland Dichtbij 8 febr. 2013. Een vervolg op eerdere persberichten.


AMSTELVEEN - Over de langslepende kwestie rond de onverwacht geplaatste zendmast nabij de Amsterdamseweg wordt woensdag 6 maart 10.00 uur een gemeentelijke hoorzitting gehouden.
De omwonenden willen de mast kwijt, nadat deze nagenoeg onaangekondigd op steenworp afstand van hun huizen werd geplaatst. Pogingen om, in overleg met gemeente en bewoners, een andere plek voor de mast te vinden zijn gestrand.

Actievoerder Paul Pennock, die een advocaat in de arm heeft genomen, roept zoveel mogelijk bewoners en 'anti-antennemensen' op om naar de hoorzitting te komen, om zo de druk op de gemeente op te voeren.

Eerder persbericht:
Bron: Amstelveens Nieuwsblad 24 jan. 2013
Bewoners Amstelveen blijven vechten tegen UMTS-mast.


AMSTELVEEN - Omwonenden van de Amsterdamseweg hebben gezamenlijk besloten de strijd tegen de geheel onverwacht geplaatste UMTS-mast in de buurt van hun woningen voort te zetten.
,,De besluitvorming en het besluit rammelen aan alle kanten, waardoor we menen niet alleen goede formele maar ook materiële argumenten te hebben voor verwijdering en verplaatsing,'' stelt bewoner Paul Pennock.

De omwonenden denken om meerdere redenen kans te maken de plaatsing van de mast ongedaan te maken. Volgens Pennock zijn bijvoorbeeld de wettelijke vereisten met betrekking tot het bekendmaken van een aanvraag om bouwvergunning en het ter visie leggen van een ontwerpbesluit geschonden. Daarnaast zou een vereiste vrijstelling helemaal niet zijn verleend en is de bouwvergunning ondertekend door een mogelijk niet bevoegde ambtenaar - en dus niet namens B&W.

De aanvraag om bouwvergunning zou bovendien spreken van een gedeeltelijke plaatsing van een mast, terwijl een volledige mast is vergund en geplaatst. Ook is de mast volgens bewoners in strijd met het bestemmingsplan geplaatst en zou het welstandsadvies ten onrechte een 'stempeladvies' zijn dat in strijd met de Welstandsnota is afgegeven.

Volgens de bewoners is er bovendien een veel beter alternatief (stedenbouwkundig, welstandelijk en qua dekking) voor mastplaatsing elders, namelijk tussen kantoorgebouwen waaraan de gebouw-eigenaar ook medewerking wil verlenen. Daarnaast melden de bewoners dat de bouwvergunning in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en in strijd met zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie