Hollandsche Rading: Rekening houden met omwonenden is ambtelijke taal voor wegkijken.

zondag, 30 december 2012 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Biltsche Courant 27 dec 2012

HOLLANDSCHE RADING - Ondanks bezwaren van omwonenden is onlangs aan de Tolakkerweg een zendmast geplaatst. Het college stelt dat er geen fouten zijn gemaakt in de procedure. Wel wil het college een serieuze poging doen om de communicatie te verbeteren.

In november heeft de gemeente overleg gevoerd met de omwonenden en de vergunninghouder. Omwille van het overleg heeft de vergunninghouder de realisatie van de mast enige tijd opgeschort. “Het overleg heeft geen concrete andere locatie opgeleverd waar de mast zonder bezwaren kan worden geplaatst. De omwonenden hebben naar aanleiding van het overleg van ons een brief ontvangen. De mast is intussen gerealiseerd. Wij hebben vastgesteld dat voor het verlenen van de vergunning de juiste juridische procedure is doorlopen met een tweetal publicatiemomenten in de lokale media.”

Het college gaat bekijken hoe ze tegemoet kan komen aan ‘de wensen en verwachtingen van onze inwoners’ over de communicatie rond projecten met een maatschappelijke impact.

Voor het originele bericht zie:
www.deweekkrant.nl/pages.php?page=2491919 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie